Aktuality

8.11.2016

Zveme Vás na výstavu Klamárium: Co prozrazují zrakové klamy o lidské mysli,

kterou připravil Psychologický ústav AV ČR. Výstava probíhá od 1. listopadu 2016 do 9. května 2017 v brněnském VIDA! science centru. Snahou výstavy tvořené zhruba 30 exponáty je na příkladu klamů návštěvníkům demonstrovat a vysvětlit některé obecné principy zrakového vnímání. Více se dozvíte na stránkách www.klamarium.cz.

2.11.2016

Právě vyšla Československá psychologie s č. 5.

Její empirické studie jsou věnovány dopingu u českých adolescentů a vyhoření u českých lékařů a lékařek. Metodická rubrika představuje čtenářům slovenskou verzi Testu prosociálného morálného uvažovania a českou verzi dotazníku Patient Health Questionnaire-9.

24.10.2016

Zveme Vás na přednášku "Co je to psychologický test",

kterou v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR přednese profesor Tomáš Urbánek v literární kavárně knihkupectví Academia Brno v úterý 8.11.2016 od 17:00 do 18:30 hodin (detail).

20.10.2016

Meeting Philip G. Zimbardo

Debate with the American psychologist and populariser of psychology Philip G. Zimbardo. A professor at Stanford University since 1968, he is famous for his research in the field of prison psychology, in particular for the Stanford prison experiment of 1971, which was financed by the Office of Naval Research and attempted to discover why wardens tend to treat inmates cruelly (detail).

Více aktualit

O ústavu

Vítáme Vás na webových stránkách Psychologického ústavu Akademie věd České republiky, v.v.i.

Zabýváme se výzkumem v oblasti psychologie osobnosti, sociální psychologie a kognitivní psychologie. Rovněž rozvíjíme metodologii psychologických výzkumů. Podrobnější informace lze nalézt v oddílu Výzkumná oddělení.

Psychologický ústav sídlí v Brně. Jeho součástí je pracoviště v Praze, kde je také umístěna knihovna poskytující služby studentské a odborné veřejnosti.

Vědečtí pracovníci Psychologického ústavu AV ČR řeší řadu výzkumných projektů, se kterými se můžete seznámit na našich internetových stránkách v sekci Projekty.

Hlavní výstupy našich výzkumů představují články v domácích i zahraničních odborných časopisech, monografie, výzkumné zprávy, příspěvky na konferencích a jiná sdělení určená (nejen) vědecké komunitě. S výsledky naší výzkumné činnosti seznamujeme veřejnost také v popularizačních časopisech a v médiích.

Psychologický ústav vydává časopis Československá psychologie, který má v současné době impaktový faktor 0.239 (r. 2014). Časopis s dlouholetou tradicí je určen nejen psychologickému výzkumu a teorii, ale i psychologické praxi. O historii časopisu se můžete dočíst v Akademickém bulletinu (březen, 2012).

Psychologický ústav bývalé Československé akademie věd v Praze byl založen 1. 4. 1967.

O historii ústavu více zde.