Aktuality

15.2.2017

Zveme Vás na přednášku doc. Mgr. Radovana Šikla Ph.D. o zrakových klamech

v literární kavárně Book Café Knihkupectví Academia v Brně. Přednáška se koná ve středu 22. 2. 2017 od 17:00 hodin (detail).

6.2.2017

Ředitel Psychologického ústavu AV ČR, v. v. i., vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1999 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici

  • vědeckého pracovníka/pracovnice se zaměřením na experimentální psychologický výzkum kognitivních procesů a matematické modelování
  • vědeckého pracovníka/pracovnice se zaměřením na sociální a mezikulturní psychologii
     

17.1.2017

Rada Psychologického ústavu AV ČR, v. v. i. vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele / ředitelky pracoviště.

Uzávěrka přihlášek: 17. února 2017 do 15 hodin.

9.1.2017

Empirické studie jsou v čísle 6 Československé psychologie

věnovány mentálním výkonům adolescentů ze znevýhodněného prostředí  (ve vztahu k resilienci) a seniorů (ve vztahu k místu residence). Mezinárodně založená studie se zabývá prediktory rizikového užívání kanabisu u adolescentů.

Více aktualit

O ústavu

Vítáme Vás na webových stránkách Psychologického ústavu Akademie věd České republiky, v.v.i.

Zabýváme se výzkumem v oblasti psychologie osobnosti, sociální psychologie a kognitivní psychologie. Rovněž rozvíjíme metodologii psychologických výzkumů. Podrobnější informace lze nalézt v oddílu Výzkumná oddělení.

Psychologický ústav sídlí v Brně. Jeho součástí je pracoviště v Praze, kde je také umístěna knihovna poskytující služby studentské a odborné veřejnosti.

Vědečtí pracovníci Psychologického ústavu AV ČR řeší řadu výzkumných projektů, se kterými se můžete seznámit na našich internetových stránkách v sekci Projekty.

Hlavní výstupy našich výzkumů představují články v domácích i zahraničních odborných časopisech, monografie, výzkumné zprávy, příspěvky na konferencích a jiná sdělení určená (nejen) vědecké komunitě. S výsledky naší výzkumné činnosti seznamujeme veřejnost také v popularizačních časopisech a v médiích.

Psychologický ústav vydává časopis Československá psychologie, který má v současné době impaktový faktor 0.236 (r. 2015). Časopis s dlouholetou tradicí je určen nejen psychologickému výzkumu a teorii, ale i psychologické praxi. O historii časopisu se můžete dočíst v Akademickém bulletinu (březen, 2012).

Psychologický ústav bývalé Československé akademie věd v Praze byl založen 1. 4. 1967.