Aktuality

2.8.2016

Zveme Vás na multižánrový open air festival A-Fest in Park 2016,

který pořádá Akademie věd ČR spolu s Botanickým ústavem AV ČR v Průhonickém parku a zámku 3. září 2016 od 11 do 20 hodin. Návštěvníci se mohou těšit na pestrou paletu žánrů od vážné hudby přes bluegrass, jazz až po funky, rock či death metal (detal).

27.6.2016

Číslo 3 Československé psychologie

zaujme zejména výzkumnými studiemi, jež se zaměřily na problematiku dyslexie, vývoje řeči, Alzheimerovy choroby a konzumace alkoholu.

2.6.2016

Zvláštní číslo časopisu Československá psychologie (Supplement I)

je věnováno statím, které vznikly v rámci řešení tématu Strategie AV21 Role komunikace a sociální interakce ve vývoji osobnosti a jsou věnovány osobnostním a sociálním předpokladům optimálního vývoje, osobní pohody a zdařilého života současného člověka.

17.5.2016

Od 19. 5. do 21. 5. 2016 probíhá na Výstavišti v Praze - Letňanech Veletrh vědy 2016

Zájemci o obor psychologie mohou navštívit náš stánek s knihami, jejichž autoři jsou pracovníci našeho ústavu nebo shlédnout plakáty včetně materiálů k vědeckým pracím o Marsu 500, k šikanování či materiály, týkající se zrakových klamů (detail).

 

Více aktualit

O ústavu

Vítáme Vás na webových stránkách Psychologického ústavu Akademie věd České republiky, v.v.i.

Zabýváme se výzkumem v oblasti psychologie osobnosti, sociální psychologie a kognitivní psychologie. Rovněž rozvíjíme metodologii psychologických výzkumů. Podrobnější informace lze nalézt v oddílu Výzkumná oddělení.

Psychologický ústav sídlí v Brně. Jeho součástí je pracoviště v Praze, kde je také umístěna knihovna poskytující služby studentské a odborné veřejnosti.

Vědečtí pracovníci Psychologického ústavu AV ČR řeší řadu výzkumných projektů, se kterými se můžete seznámit na našich internetových stránkách v sekci Projekty.

Hlavní výstupy našich výzkumů představují články v domácích i zahraničních odborných časopisech, monografie, výzkumné zprávy, příspěvky na konferencích a jiná sdělení určená (nejen) vědecké komunitě. S výsledky naší výzkumné činnosti seznamujeme veřejnost také v popularizačních časopisech a v médiích.

Psychologický ústav vydává časopis Československá psychologie, který má v současné době impaktový faktor 0.239 (r. 2014). Časopis s dlouholetou tradicí je určen nejen psychologickému výzkumu a teorii, ale i psychologické praxi. O historii časopisu se můžete dočíst v Akademickém bulletinu (březen, 2012).

Psychologický ústav bývalé Československé akademie věd v Praze byl založen 1. 4. 1967.

O historii ústavu více zde.