Aktuality

24.10.2016

Zveme Vás na přednášku "Co je to psychologický test",

kterou v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR přednese profesor Tomáš Urbánek v literární kavárně knihkupectví Academia Brno v úterý 8.11.2016 od 17:00 do 18:30 hodin (detail).

20.10.2016

Meeting Philip G. Zimbardo

Debate with the American psychologist and populariser of psychology Philip G. Zimbardo. A professor at Stanford University since 1968, he is famous for his research in the field of prison psychology, in particular for the Stanford prison experiment of 1971, which was financed by the Office of Naval Research and attempted to discover why wardens tend to treat inmates cruelly (detail).

22.9.2016

Největší vědecký festival v České republice Týden vědy a techniky Akademie věd ČR

Vás zve na podzimní exkurze, přednášky, výstavy, dokumentární filmy, workshopy a mnohé další aktivity napříč vědeckými obory. Letošní, 16. ročník bude zahájen 1. listopadu a skončí 13. listopadu. Navštivte nás ve Dnech otevřených dveří v Brně (detail) a Praze (detail).

 

30.8.2016

Právě vyšlo obsažné (120 stran) a tematicky pestré číslo 4 Československé psychologie

V rubrice Výzkumné studie je otištěna stať brněnských autorek věnovaná mateřskému sebehodnocení v těhotenství. Druhá stať poskytuje vhled do konceptualizace vztahů supervizorů a supervizantů v oblasti sociální práce. Metodické sdělení představuje českou verzi dotazníku zaměřeného na vztahovou vazbu.

Více aktualit

O ústavu

Vítáme Vás na webových stránkách Psychologického ústavu Akademie věd České republiky, v.v.i.

Zabýváme se výzkumem v oblasti psychologie osobnosti, sociální psychologie a kognitivní psychologie. Rovněž rozvíjíme metodologii psychologických výzkumů. Podrobnější informace lze nalézt v oddílu Výzkumná oddělení.

Psychologický ústav sídlí v Brně. Jeho součástí je pracoviště v Praze, kde je také umístěna knihovna poskytující služby studentské a odborné veřejnosti.

Vědečtí pracovníci Psychologického ústavu AV ČR řeší řadu výzkumných projektů, se kterými se můžete seznámit na našich internetových stránkách v sekci Projekty.

Hlavní výstupy našich výzkumů představují články v domácích i zahraničních odborných časopisech, monografie, výzkumné zprávy, příspěvky na konferencích a jiná sdělení určená (nejen) vědecké komunitě. S výsledky naší výzkumné činnosti seznamujeme veřejnost také v popularizačních časopisech a v médiích.

Psychologický ústav vydává časopis Československá psychologie, který má v současné době impaktový faktor 0.239 (r. 2014). Časopis s dlouholetou tradicí je určen nejen psychologickému výzkumu a teorii, ale i psychologické praxi. O historii časopisu se můžete dočíst v Akademickém bulletinu (březen, 2012).

Psychologický ústav bývalé Československé akademie věd v Praze byl založen 1. 4. 1967.

O historii ústavu více zde.