Aktuality

17.1.2017

Rada Psychologického ústavu AV ČR, v. v. i. vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele / ředitelky pracoviště.

Uzávěrka přihlášek: 17. února 2017 do 15 hodin.

9.1.2017

Empirické studie jsou v čísle 6 Československé psychologie

věnovány mentálním výkonům adolescentů ze znevýhodněného prostředí  (ve vztahu k resilienci) a seniorů (ve vztahu k místu residence). Mezinárodně založená studie se zabývá prediktory rizikového užívání kanabisu u adolescentů.

8.11.2016

Zveme Vás na výstavu Klamárium: Co prozrazují zrakové klamy o lidské mysli,

kterou připravil Psychologický ústav AV ČR. Výstava probíhá od 1. listopadu 2016 do 9. května 2017 v brněnském VIDA! science centru. Snahou výstavy tvořené zhruba 30 exponáty je na příkladu klamů návštěvníkům demonstrovat a vysvětlit některé obecné principy zrakového vnímání. Více se dozvíte na stránkách www.klamarium.cz.

2.11.2016

Právě vyšla Československá psychologie s č. 5.

Její empirické studie jsou věnovány dopingu u českých adolescentů a vyhoření u českých lékařů a lékařek. Metodická rubrika představuje čtenářům slovenskou verzi Testu prosociálného morálného uvažovania a českou verzi dotazníku Patient Health Questionnaire-9.

Více aktualit

O ústavu

Vítáme Vás na webových stránkách Psychologického ústavu Akademie věd České republiky, v.v.i.

Zabýváme se výzkumem v oblasti psychologie osobnosti, sociální psychologie a kognitivní psychologie. Rovněž rozvíjíme metodologii psychologických výzkumů. Podrobnější informace lze nalézt v oddílu Výzkumná oddělení.

Psychologický ústav sídlí v Brně. Jeho součástí je pracoviště v Praze, kde je také umístěna knihovna poskytující služby studentské a odborné veřejnosti.

Vědečtí pracovníci Psychologického ústavu AV ČR řeší řadu výzkumných projektů, se kterými se můžete seznámit na našich internetových stránkách v sekci Projekty.

Hlavní výstupy našich výzkumů představují články v domácích i zahraničních odborných časopisech, monografie, výzkumné zprávy, příspěvky na konferencích a jiná sdělení určená (nejen) vědecké komunitě. S výsledky naší výzkumné činnosti seznamujeme veřejnost také v popularizačních časopisech a v médiích.

Psychologický ústav vydává časopis Československá psychologie, který má v současné době impaktový faktor 0.236 (r. 2015). Časopis s dlouholetou tradicí je určen nejen psychologickému výzkumu a teorii, ale i psychologické praxi. O historii časopisu se můžete dočíst v Akademickém bulletinu (březen, 2012).

Psychologický ústav bývalé Československé akademie věd v Praze byl založen 1. 4. 1967.