Aktuality

22.9.2016

Největší vědecký festival v České republice Týden vědy a techniky Akademie věd ČR

Vás zve na podzimní exkurze, přednášky, výstavy, dokumentární filmy, workshopy a mnohé další aktivity napříč vědeckými obory. Letošní, 16. ročník bude zahájen 1. listopadu a skončí 13. listopadu. Navštivte nás ve Dnech otevřených dveří v Brně (detail) a Praze (detail).

 

30.8.2016

Právě vyšlo obsažné (120 stran) a tematicky pestré číslo 4 Československé psychologie

V rubrice Výzkumné studie je otištěna stať brněnských autorek věnovaná mateřskému sebehodnocení v těhotenství. Druhá stať poskytuje vhled do konceptualizace vztahů supervizorů a supervizantů v oblasti sociální práce. Metodické sdělení představuje českou verzi dotazníku zaměřeného na vztahovou vazbu.

2.8.2016

Zveme Vás na multižánrový open air festival A-Fest in Park 2016,

který pořádá Akademie věd ČR spolu s Botanickým ústavem AV ČR v Průhonickém parku a zámku 3. září 2016 od 11 do 20 hodin. Návštěvníci se mohou těšit na pestrou paletu žánrů od vážné hudby přes bluegrass, jazz až po funky, rock či death metal (detal).

27.6.2016

Číslo 3 Československé psychologie

zaujme zejména výzkumnými studiemi, jež se zaměřily na problematiku dyslexie, vývoje řeči, Alzheimerovy choroby a konzumace alkoholu.

Více aktualit

O ústavu

Vítáme Vás na webových stránkách Psychologického ústavu Akademie věd České republiky, v.v.i.

Zabýváme se výzkumem v oblasti psychologie osobnosti, sociální psychologie a kognitivní psychologie. Rovněž rozvíjíme metodologii psychologických výzkumů. Podrobnější informace lze nalézt v oddílu Výzkumná oddělení.

Psychologický ústav sídlí v Brně. Jeho součástí je pracoviště v Praze, kde je také umístěna knihovna poskytující služby studentské a odborné veřejnosti.

Vědečtí pracovníci Psychologického ústavu AV ČR řeší řadu výzkumných projektů, se kterými se můžete seznámit na našich internetových stránkách v sekci Projekty.

Hlavní výstupy našich výzkumů představují články v domácích i zahraničních odborných časopisech, monografie, výzkumné zprávy, příspěvky na konferencích a jiná sdělení určená (nejen) vědecké komunitě. S výsledky naší výzkumné činnosti seznamujeme veřejnost také v popularizačních časopisech a v médiích.

Psychologický ústav vydává časopis Československá psychologie, který má v současné době impaktový faktor 0.239 (r. 2014). Časopis s dlouholetou tradicí je určen nejen psychologickému výzkumu a teorii, ale i psychologické praxi. O historii časopisu se můžete dočíst v Akademickém bulletinu (březen, 2012).

Psychologický ústav bývalé Československé akademie věd v Praze byl založen 1. 4. 1967.

O historii ústavu více zde.