Aktuality

27.6.2016

Číslo 3 Československé psychologie

zaujme zejména výzkumnými studiemi, jež se zaměřily na problematiku dyslexie, vývoje řeči, Alzheimerovy choroby a konzumace alkoholu.

2.6.2016

Zvláštní číslo časopisu Československá psychologie (Supplement I)

je věnováno statím, které vznikly v rámci řešení tématu Strategie AV21 Role komunikace a sociální interakce ve vývoji osobnosti a jsou věnovány osobnostním a sociálním předpokladům optimálního vývoje, osobní pohody a zdařilého života současného člověka.

17.5.2016

Od 19. 5. do 21. 5. 2016 probíhá na Výstavišti v Praze - Letňanech Veletrh vědy 2016

Zájemci o obor psychologie mohou navštívit náš stánek s knihami, jejichž autoři jsou pracovníci našeho ústavu nebo shlédnout plakáty včetně materiálů k vědeckým pracím o Marsu 500, k šikanování či materiály, týkající se zrakových klamů (detail).

 

28.4.2016

V novém čísle Československé psychologie (2), které právě vychází, jsou dvě stati, jež těsně souvisí s problematikou migrace:

S. Graf a S. Kováčová se věnují předsudkům a účinným způsobům jejich snižování na bázi teorie meziskupinového kontaktu. B. Lášticová se věnuje psychologickému zkoumání obrazů, jež si vytváříme o příslušnících jiných národů, a představuje v této souvislosti mezinárodní teorii obrazů.

Více aktualit

O ústavu

Vítáme Vás na webových stránkách Psychologického ústavu Akademie věd České republiky, v.v.i.

Zabýváme se výzkumem v oblasti psychologie osobnosti, sociální psychologie a kognitivní psychologie. Rovněž rozvíjíme metodologii psychologických výzkumů. Podrobnější informace lze nalézt v oddílu Výzkumná oddělení.

Psychologický ústav sídlí v Brně. Jeho součástí je pracoviště v Praze, kde je také umístěna knihovna poskytující služby studentské a odborné veřejnosti.

Vědečtí pracovníci Psychologického ústavu AV ČR řeší řadu výzkumných projektů, se kterými se můžete seznámit na našich internetových stránkách v sekci Projekty.

Hlavní výstupy našich výzkumů představují články v domácích i zahraničních odborných časopisech, monografie, výzkumné zprávy, příspěvky na konferencích a jiná sdělení určená (nejen) vědecké komunitě. S výsledky naší výzkumné činnosti seznamujeme veřejnost také v popularizačních časopisech a v médiích.

Psychologický ústav vydává časopis Československá psychologie, který má v současné době impaktový faktor 0.239 (r. 2014). Časopis s dlouholetou tradicí je určen nejen psychologickému výzkumu a teorii, ale i psychologické praxi. O historii časopisu se můžete dočíst v Akademickém bulletinu (březen, 2012).

Psychologický ústav bývalé Československé akademie věd v Praze byl založen 1. 4. 1967.

O historii ústavu více zde.