Aktuality

14.3.2017

Akademie věd ČR pořádá od 13. do 17. března 2017 cyklus přednášek o nejnovějších objevech a trendech ve výzkumu mozku a neurovědách.

Součástí doprovodného programu je výstava "Mozek v akci" od National Geographic Channel. Mgr. Filip Dechtěrenko komentoval v České televizi některé vystavené optické klamy. Podrobnější informace o programu Týdne mozku lze najít na webu.

7.3.2017

Výzkum pracovníků ústavu představen na webu Psychonomic Society

V loňském roce pracovníci Psychologického ústavu uveřejnili článek, který se zabýval otázkou predikce a zpoždění u očních pohybů při sledování pohybujících se objektů. S obsahem výzkumu se můžete seznámit formou krátkého video-abstraktu na YouTube.

1.3.2017

Československá psychologie slaví 60. výročí své existence a první letošní číslo

čtenářům tuto radostnou událost připomíná úvodníkem vedoucí redaktorky.  Při této příležitosti jsme přetiskli prognostickou stať Václava Břicháčka z r. 1992 Československá psychologie – pohled do budoucnosti.

15.2.2017

Zveme Vás na přednášku doc. Mgr. Radovana Šikla Ph.D. o zrakových klamech

v literární kavárně Book Café Knihkupectví Academia v Brně. Přednáška se koná ve středu 22. 2. 2017 od 17:00 hodin (detail).

Více aktualit

O ústavu

Vítáme Vás na webových stránkách Psychologického ústavu Akademie věd České republiky, v.v.i.

Zabýváme se výzkumem v oblasti psychologie osobnosti, sociální psychologie a kognitivní psychologie. Rovněž rozvíjíme metodologii psychologických výzkumů. Podrobnější informace lze nalézt v oddílu Výzkumná oddělení.

Psychologický ústav sídlí v Brně. Jeho součástí je pracoviště v Praze, kde je také umístěna knihovna poskytující služby studentské a odborné veřejnosti.

Vědečtí pracovníci Psychologického ústavu AV ČR řeší řadu výzkumných projektů, se kterými se můžete seznámit na našich internetových stránkách v sekci Projekty.

Hlavní výstupy našich výzkumů představují články v domácích i zahraničních odborných časopisech, monografie, výzkumné zprávy, příspěvky na konferencích a jiná sdělení určená (nejen) vědecké komunitě. S výsledky naší výzkumné činnosti seznamujeme veřejnost také v popularizačních časopisech a v médiích.

Psychologický ústav vydává časopis Československá psychologie, který má v současné době impaktový faktor 0.236 (r. 2015). Časopis s dlouholetou tradicí je určen nejen psychologickému výzkumu a teorii, ale i psychologické praxi. O historii časopisu se můžete dočíst v Akademickém bulletinu (březen, 2012).

Psychologický ústav bývalé Československé akademie věd v Praze byl založen 1. 4. 1967.