Archiv aktualit

Vyhledávání

Vybrané období: všechny dokumenty
03. 11. 2020
zaměřenou na možnosti a meze právní regulace dětských dluhů v kontextu poznatků společenských věd. Kdy: 18. 1. 2021 od 10:00 hodin Kde: Akademie věd ČR, Praha 1, Národní 3, sál č. 206 Pořadateli jsou Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., Psychologický ústav AV ČR, v. v. i. ...
29. 10. 2020
se koná od 2. - 8. listopadu 2020 a jeho program naleznete na webu www.tydenvedy.cz. Tradičně v prvním listopadovém týdnu se Vám z Národní vůbec poprvé přihlásíme ONLINE a budeme se těšit na setkání s Vámi prostřednictvím programu TVT, který najdete na webu v sekci Program. ...
29. 10. 2020
přináší výzkum vyčleňování ve školní třídě z pohledu učitelů, české verze tří dotazníků a slovenskou verzi krátké a extra krátké verze BFI-2. Přehledové studie jsou věnovány neuropsychiatrickým příznakům u neurodegenerativních onemocnění, erozi rodného jazyka a psychedelikům v péči o duševní ...
21. 10. 2020
Heslem koronavirové pandemie se stala 3R, tedy nutnost nosit roušky, dodržovat rozestupy a mýt a dezinfikovat si ruce. Kvůli negativnímu vlivu pandemie na duševní svět lidí přidává Psychologický ústav Akademie věd další 3R. ...
16. 10. 2020
Nejnovější téma Magazínu vysokých škol Universitas je zaměřené na psychickou náročnost práce ve vědě Téma: třetině vědců hrozí psychické potíže kvůli stresu i papírování, varují studie. ...
16. 10. 2020
v rámci prestižního schématu European Training Network (ETN), Marie Skłodowska-Curie Actions, Horizon 2020. Cílem European Training Network je v rámci tříletého doktorského studia připravit odbornice a odborníky na téma genderové diverzity, kteří budou v budoucnu působit jak na vědeckých tak i ...
16. 10. 2020
Kde? Mezi talentovanými středoškoláky se zájmem o vědu. Kdy? Nyní, v měsíci říjnu, hledáme zajímavá témata studentských vědeckých stáží Otevřené vědy pro rok 2021. Máte nápad a chuť zkusit něco inspirativního? ...
15. 09. 2020
zve na obhajobu disertační práce doc. PhDr. Filipa Smolíka, Ph.D., s názvem Raný vývoj jazyka: měření, rané porozumění a faktory ovlivňující vývoj a na obhajobu disertační práce PhDr. Martiny Klicperové, CSc., s názvem Psychologie demokracie, konané v pondělí dne 21. ...
24. 08. 2020
se může čtenář seznámit s výzkumem názorů dětí na rizikové chování. V dalších výzkumných studiích je pozornost věnována prediktorům náboženského a duchovního zápasu a prediktorům generativního jednání. Další výzkumná studie je věnována pracovnímu stresu v rizikových profesích. ...
13. 07. 2020
věnované (1) personalizovanému síťovému modelu aplikovanému na medicínsky nevysvětlené tělesné symptomy a (2) shlukování a přepínání v Testu verbální fluence. ...