Přírodní a sociální vědy v Česku:

15. 06. 2020

podobný přístup k hodnocení a vedení lidí ve velmi nepodobných podmínkách.

Podle nového výzkumu Psychologického ústavu AV ČR mají vedoucí kateder a týmů ve STEM i SSH oblasti podobně pragmatický postoj k systému hodnocení a financování vědy a uplatňují obdobnou manažerskou logiku výkonu a odměny. Mají však diametrálně odlišné podmínky pro její uplatňování.

Viz odkaz