V čísle 3 Československé psychologie naleznete zajímavé metodické studie

13. 07. 2020

věnované (1) personalizovanému síťovému modelu aplikovanému na medicínsky nevysvětlené tělesné symptomy a (2) shlukování a přepínání v Testu verbální fluence. V čísle jsou dále uveřejněny překlady Škály prožívané naděje (do češtiny) a MBI pro pomáhající profese (do slovenštiny) a jejich psychometrické charakteristiky. Přehledové studie se zabývají anhedonií, paranoiou a férovostí rekognice. Výzkumná studie se zabývá postoji k sexuálnímu chování u různých etnokulturních skupin ve vztahu k procesu akulturace.