V čísle 5 Československé psychologie

01. 11. 2021

se můžete seznámit s kvalitativní analýzou toho, jak je laickou populací vnímáno odpuštění. Diskutována je sexuální orientace coby přehlížená proměnná. Představena je česká verze Škály intrapersonální zvídavosti a její psychometrické charakteristiky.

V rámci rubriky Přehledové studie je uveřejněn systematický přehled účinnosti terapie zaměřené na emoce. Další přehledová studie se zabývá jazykovou emocionalitou a verbálním vyjádřením emočních zážitků u bilingvních jedinců.

Rubrika Z klinické praxe je věnována souvislostem nemoci covid-19 s duševními poruchami a rubrika Z historie psychologie je věnována totalitě v jejích filosofických, sociologických a psychologických (zejména hodnotových) aspektech a normalizaci na příkladu FF UK.

V čísle vychází nekrolog Hany Junové a recenze na knihy Persönliche begegnung encount­er – personzentrierte Selbsterfahrungsgruppen (G. W. Speierer) a  The power of bad: and how to overcome it (J. Tierney a R. F. Baumeister).