Ve čtvrtém čísle Československé psychologie

24. 08. 2020

se může čtenář seznámit s výzkumem názorů dětí na rizikové chování. V dalších výzkumných studiích je pozornost věnována prediktorům náboženského a duchovního zápasu a prediktorům generativního jednání. Další výzkumná studie je věnována pracovnímu stresu v rizikových profesích. Metodické studie jsou se zabývají dotazníkem BFI-2 a českou verzí Škály potřeby kognitivního uzavření.

V diskusi se M. Klicperová-Baker věnuje problematice útěku od demokracie. Úvaha J. Gottfrieda je zaměřena na vybrané aspekty otevřené vědy. Číslo obsahuje také vzpomínku na kolegy, kteří nedávno zemřeli, a to Z. Ruiselovou, J. Kubičku a O. Čálka.