Ve druhém letošním čísle Československé psychologie

02. 05. 2023

vychází zajímavá studie srovnávající výsledky dotazníků BIS/BAS, SIS/SES-SF a SOI-R zjištěných u dvou souborů: reprezentativního a srovnatelně velkého nestratifikovaného.

Další studie byla inspirována úlohami, jež předkládal ve svém mezikulturním výzkumu A.R. Lurija. Jeho úlohy byly předloženy předškolním dětem s pozoruhodnými výsledky.

Metodické studie se věnují psychometrickým charakteristikám českých verzí nástrojů k měření pěti obecných dimenzí osobnosti (IPIP-BFM-50 a Mini-IPIP-BFM-20) a validitě Škály lesbické, gay a bisexu­ální identity (LGBIS) v rámci českého výběrového souboru.

Skvělým počinem je Archiv československé psychologie, o němž jeho tvůrci informují v rubrice zprávy.

V čísle jsou dále uveřejněny dvě recenze, a to na knihu Příběh československé psychologie 2 (editovali I. Čermák a R. Šikl) a na knihu P. Sandse Návrat do Lvova. O kořenech genocidy a zločinů proti lidskosti.