V posledním loňském čísle Československé psychologie

03. 01. 2022

jsou prezentovány výsledky longitudinální studie věnované stabilitě a změně osobních hodnot u lidí s různými trajektoriemi životní dráhy.

Další výzkumné studie jsou věnovány vztahové vazbě a strategii zvládání stresu u vězeňské populace a srovnání emoční inteligence příslušníků policie České republiky a běžné populace.

V poslední empirické stati jsou studována subjektivně vnímaná rizika užívaní psychedelik.

Přehledové studie se zabývají (1) etiologií a evolučními teoriemi mužské homosexuality a (2) psychologickým kapitálem. Příspěvek Z historie je věnován osobnosti H. Harlowa.

V čísle je dále připomenuta Bluma Zeigarnik. Karel Balcar se ve svých recenzích věnuje dvěma knihám z produkce Portálu, a to Franklově knize Léčba smyslem. Základy a aplikace logoterapie a Röhrově práci Ztráta kontroly. Inteligentní zvládání emocí.