doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D.

Psychologický ústav, Akademie věd ČR
Hybernská 8, 110 00 Praha, ČR
Tel.: +420 221 403 902
E-mail: chrz@praha.psu.cas.cz

Výzkumné zájmy

  • narativní psychologie
  • interpretace v kvalitativním výzkumu
  • psychosémiotický přístup v psychologii
  • zkoumání exprese a expresivity
  • psychologie umění

Vzdělání

1996 - 1998 Doktorandské studium (obecná a pedagogická psychologie)
Katedra psychologie, Filosofická fakulta University Karlovy v Praze
1987 - 1995 Magisterské studium (obecná psychologie)
Katedra psychologie, Filosofická fakulta University Karlovy v Praze

 

Profesní praxe

Od roku 1995 výzkumný pracovník, Psychologický ústav AV ČR
Od roku 2001 přednášející, Katedra pedagogické a školní psychologie, PedFUK

 

Výzkumné projekty

2012 - 2014 Komplexita jako výraz psychického života jedince (GAČR)
2009 - 2011 Analýza příběhů evokovaných Tematickým apercepčním testem: kvalitativní a kvantitativní přístupy(GAČR)
2006 - 2008 Analýza textu jako výzkumný a diagnostický nástroj (GAČR)
2002 - 2004 Stabilita, variabilita a predikce psychických charakteristik v dospělosti: navázání na longitudiální výzkum dětí (GA AV ČR)
2000 - 2001 Narativní konstrukce identity (GA AV ČR)
1997 - 1998 Metaforická konceptualizace politické problematiky (GA AV ČR)

Vybrané publikace

Chrz, V. (1996a) Psychologie metafory I: Metafora z hlediska psychologie nevědomí, neobehaviorismu a neogestaltismu. Československá psychologie, 40, 2, s. 103-114.

Chrz, V. (1996b) Psychologie metafory II: Metafora z hlediska kognitivní psychologie. Československá psychologie, 40, 3, s. 217-227.

Chrz, V. (1999) Metafory v politice. Praha, PsÚ AV ČR.

Chrz, V. (2000): Kognitivní funkce metafor v politice. Československá psychologie, 44, 1, 11-25.

Chrz, V. (2002) Poetika identity: Kategorie popisu narativní konstrukce. In: Čermák, I., Miovský, M. (eds.): Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisíciletí. Sborník z konference. PsÚ AV ČR Brno, SCAN Tišnov, s. 40-47.

Čermák, I.,  Chrz, V.(2005): What is Life Story Genre? In: N. Kelly, Ch. Horrocks, K. Milnes, B. Roberts, D. Robinson (eds.): Narrative Memory and Everyday Life, University of Huddersfield Press, Huddersfield, 49-57.

Chrz, V. (2005) Konfigurace zkušenosti: figury a zápletky které žijeme. In: Miovský, M., Čermák, I., Chrz, V. (eds.): Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku IV.  Olomouc, Vydavatelství Univerzity Palackého, s. 129-139.

Chrz, V., Čermák, I. (2005) Žánry příběhů, které žijeme. Československá psychologie, 49, 6, s. 481-495.

Chrz, V., Čermák, I., Plachá, V. (2006): Cancer, Finitude and Life Configuration. In: K. Milnes, Ch. Horrocks, N. Kelly, B. Roberts, D. Robinson (eds.): Narrative, Memory and Knowledge. University of Huddersfield Press, Huddersfield, 149-158.

Chrz, V. (2006) Žánry jako intencionální modely. In: Kognice 2006. Sborník z konference. Praha, PsÚ AV ČR, s. 65-69.

Chrz, V. (2007) Možnosti narativního přístupu v psychologickém výzkumu. Praha, PsÚ AV ČR, 152 s.

Čermák I., Chrz, V., Zábrodská, K. (2007): "4.48 Psychosis" as a Suicide Note of Sarah Kane? In: D. Robinson, N. Kelly, K. Milnes (eds.): Narrative and Memory. University of Huddersfield Press, Huddersfield, 111-119.

Chrz, V., Čermák, I. (2008):  „Ordinary Life“ as Polyphonic Composition. In: D. Robinson, P. Fisher, N. Gilzean, T. Lee, S.J. Robinson, P. Woodcock (eds.) Narratives and Fictions: An Interdisciplinary Approach. Huddersfield, University of Huddersfield, p. 1-8, ISBN 978-1-86218-063-5. (50%)

Chrz, V. (2009): Narativní imaginace a metafora. Československá psychologie, 53, 4, 325-335.

Chrz, V. (2009) Co děláme, když interpretujeme. In: Šucha, M., Charvát, M., Řehan, V. (Eds.): Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku VIII. Vybrané aspekty teorie a praxe. Olomouc, VUP, s. 13 – 25.

Hiles, D., Čermák, I., Chrz, V. (2009) Narrative Oriented Inquiry: A Dynamic Framework for Good Practice. In: Robinson, D., Fisher, P., Yeadon-Lee, T., Robinson, S.J., Woodcock, P. (eds.), Narrative, Memory, and Identities. Huddersfield, University of Huddersfield, 53-65.

Hiles, D.R., Cermák, I. & Chrz, V. (2010): Exploring human narrative intelligence with NOI. Chapter 8 in: D. Robinson, P. Fisher, T. Yeadon-Lee, S.J. Robinson, & P. Woodcock (eds.), Narrative, Memory and Ordinary Lives. Huddersfield: University of Huddersfield Press, p.107-121.

Chrz, V. (2010) Konstitutivní kontradikce dialogického jednání a jejich antropologické zobecnění. Theatralia: revue současného myšlení o divadelní kultuře, 13, 2, s. 56-77.

Chrz, V. (2010) Výzkum dialogického jednání: hledání srozumitelných souvislostí. Biograf, 51, s. 65-87.

Chrz, V. (2011) Dvojí pohled na dialogické jednání. Theatralia: revue současného myšlení o divadelní kultuře, 14, 2, s. 132-162.

Chrz, V. (2011) Hledání autorství skrze dialog s vnitřním partnerem. Psychoterapie: praxe - inspirace - konfrontace. 5, 2, s. 80-91.

Chrz, V. (2011) Podoby a formy aktivní imaginace: Návrh konceptuálního rámce. Československá psychologie. 55, 2, s. 97-11.

Chrz, V. , Čermák, I. (2011) Interpretace v narativním přístupu. Teorie vědy/Theory of science: časopis pro mezioborová zkoumání vědy. 33, 3, s. 415-443.

Chrz, V. (2012) Styly narativní imaginace v příbězích Lucie. In: Čermák, I.; Fikarová, T. Interpretační perspektivy Tematického apercepčního testu. Nové Zámky: Psychoprof.