PhDr. Katarína Millová, Ph.D.

PhDr. Katarína Millová, Ph.D.

Psychologický ústav, Akademie věd ČR
Veveří 97, 602 00 Brno
E-mail: katarina (at) psu.cas.cz
Tel. +420 5322920 283

VÝZKUMNÉ ZÁJMY

  • psychologie celoživotního vývoje
  • úspěšný vývoj
  • vývojová věda
  • zvládání stresu

VZDĚLÁNÍ

2013 Masarykova univerzita, Filozofická fakulta
PhDr. studijní program
2006–2012 Masarykova univerzita, Filozofická fakulta
Ph.D. studijní program, Obecná psychologie
Psychologický ústav AV ČR
Téma dizertační práce: Úspešný vývin v kontexte psychológie celoživotního vývinu
2001–2006 Masarykova univerzita, Filozofická fakulta
Mgr. studijní program, Psychologie
Téma diplomové práce: Osobnostné súvislosti zvládania záťaže

VÝZKUMNÉ PROJEKTY
Řešitelka:

2018 - 2020 Charakteristiky a prediktory sociálního a psychologického přizpůsobení v mladé dospělosti: Longitudinální studie (GA ČR)
3/2014 - 12/2014 Posílení praktických aspektů výuky předmětu Psychologie osobnosti (Fond rozvoje MU)

Členka výzkumného týmu:

2015 - 2017 Prediktory generativity ve střední dospělosti: Longitudinální studie (GA ČR)
1/2014 - 12/2014 Vývoj seberegulace v kontextu zvládání zátěže, self-efficacy a self-esteem (GA MU)
2010 - 2014 Longitudinální studium optimálního vývoje: Potenciál pražské a brněnské studie celoživotního vývoje člověka (GA ČR)
2010 - 2010 Zvládání stresu z hlediska atribucí a sebehodnocení u adolescentů

VĚDECKO-ORGANIZAČNÍ ČINNOST

2018 - současnost členka Rady ČMPS
2017 - současnost členka Vědeckého výboru ICP 2020
2015 členka organizační komise konference Sociální procesy a osobnost 2015
2015 - současnost členka redakční rady odborného recenzovaného časopisu E-psychologie

ČLENSTVÍ VE VĚDECKÝCH SPOLEČNOSTECH

European Association for Developmental Psychology
International Society for the Study of Behavioural Development
Society for Longitudinal and Lifecourse Studies
Českomoravská psychologická společnost

VÝUKA

od roku 2013 Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, teaching Developmental Psychology and Personality Psychology (in Czech)
od roku 2012 Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, teaching Practice Empirical Research (in Czech)
od roku 2008 Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, teaching Gender Aspects in Psychology (in English)
od roku 2007 Ústav pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, teaching Social Psychology (in Czech)

VYBRANÉ PUBLIKACE A KONFERENČNÍ PŘÍSPĚVKY

Blatný, M., Millová, K., Jelínek, M., & Romaňáková, M. (2019). Personality predictors of midlife generativity: A longitudinal study. Journal of Adult Development, 26, 219-231. doi: 10.1007/s10804-018-9323-z

Stecz, P., Slezáčková, A., Millová, K., & Nowakowska-Domagala, K. (2019). The predictive role of positive mental health for attitudes towards suicide and suicide prevention: Is the well-being of students of the helping professions a worthwhile goal for suicide prevention? Journal of Happiness Studies. Advanced online publication. doi: 10.1007/s10902-019-00163-1

Millová, K., & Blatný, M. (2018). Objective and subjective work characteristics and their relation to the successful development of adults in a society after a macrosocial transition. Studia Paedagogica, 23, 59-76. doi: 10.5817/SP2018-2-5

Millová, K., Blatný, M., Poláčková Šolcová, I., & Jelínek, M. (2018). Psychometrické charakteristiky českých verzí vybraných dotazníků generativity: Vnitřní konzistence a faktorová struktura. Československá psychologie, 62, 119-142.

Millová, K. (2016). Klasické teorie vývoje. In M. Blatný (Ed.), Psychologie celoživotního vývoje (pp. 23-37). Praha: Karolinum.

Millová, K. (2016). Krátké uvedení do psychologie celoživotního vývoje. In M. Blatný (Ed.), Psychologie celoživotního vývoje (pp. 17-21). Praha: Karolinum.

Millová, K. (2016). Kulturní aspekty úspěšného vývoje. In M. Blatný (Ed.), Psychologie celoživotního vývoje (pp. 235-242). Praha: Karolinum.

Millová, K. (2016). Mladá dospělost. In M. Blatný (Ed.), Psychologie celoživotního vývoje (pp. 117-140). Praha: Karolinum.

Millová, K. (2016). Moderní teorie vývoje. In M. Blatný (Ed.), Psychologie celoživotního vývoje (pp. 39-62). Praha: Karolinum.

Millová, K. (2016). Sociální dimenze optimálního vývoje: Otázky a výzvy. Československá psychologie, 60, Supplement, 76-85.

Millová, K. (2016). Sociální fungování. In M. Blatný (Ed.), Psychologie celoživotního vývoje (pp. 215-234). Praha: Karolinum.

Millová, K. (2016). Střední dospělost. In M. Blatný (Ed.), Psychologie celoživotního vývoje (pp. 141-156). Praha: Karolinum.

Millová, K. (2016). Úspěšný vývoj. In M. Blatný (Ed.), Psychologie celoživotního vývoje (pp. 175-188). Praha: Karolinum.

Millová, K., & Blatný M. (2016). Generativita jako významný vývojový úkol v dospělosti. In M. Blatný (Ed.), Psychologie celoživotního vývoje (pp. 243-260). Praha: Karolinum.

Millová, K. & Blatný, M. (2016). Generativita v současném empirickém výzkumu. Československá psychologie, 60, 609-621.

Smolík, F., Blatný, M.,Jelínek, M.,Millová, K., & Sobotková, V. (2016).Vocabulary skills in adulthood: Longitudinal relations with cognitive and personality measures across the life-span. Československá psychologie, 60, 97-105.

Blatný, M., Millová, K., Jelínek, M., & Osecká, T. (2015). Personality predictors of successful development. In M. Blatný (Ed.), Personality and well-being across the life-span (pp. 109-133). London: Palgrave Macmillan.

Blatný, M.,Millová, K.,Jelínek, M., & Osecká, T. (2015).Personality predictors of successful development: Toddler temperament and adolescent personality traits predict well-being and career stability in middle adulthood. PLoS ONE, 10, 1-21. doi: 10.1371/journal.pone.0126032

Millová, K. (2015). Cultural aspects of successful development. In M. Blatný (Ed.), Personality and well-being across the life-span (pp. 81-88). London: Palgrave Macmillan.

Millová, K. (2015). Social functioning. In M. Blatný (Ed.), Personality and well-being across the life-span (pp. 60-80). London: Palgrave Macmillan.

Millová, K. (2015). Successful development. In M. Blatný (Ed.), Personality and well-being across the life-span (pp. 5-19). London: Palgrave Macmillan.

Millová, K. & Blatný, M. (2015). Personality development: Systems theories. In J. D. Wright (Editor-in-chief), International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. Volume 17 (2nd edition) (pp. 879-883). Amsterdam: Elsevier.

Millová, K. Blatný, M., & Jelínek, M. (2015). Factors of positive social functioning in the context of transforming societies: Results of the Brno Longitudinal Study on Life-Span Human Development. Československá psychologie, 59, Supplement, 47-55.

Blatný, M., Osecká, T., Jelínek, M., Millová, K. (2014). Brněnská longitudinální studie celoživotního vývoje člověka: 50 let existence. In M. Blatný (Ed.), Člověk v kontextech celoživotního vývoje (pp. 17-38). Brno: Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.

Millová, K., Blatný, M., & Jelínek, M. (2012). Career orientation and its early antecedents in the context of longitudinal research. ISSBD 2012 Abstract Book (on CD; p. 552). Edmonton : University of Alberta, 2012.

Millová, K. (2012). Psychologie celoživotního vývoje: Uvedení do moderních teorií. Brno: Host.

Millová, K., & Blatný, M. (2012). Vývoj člověka v kontextu společnosti procházející významnou změnou (tranzicí). In P. Halama, R. Hanák & R. Masaryk (Eds.), Sociálne procesy a osobnosť (na CD; s. 96-101). Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV.

Millová, K., Blatný, M., & Jelínek, M. (2011). Predictors of career orientation: 50-year longitudinal study. The 12th European Congress of Psychology: Final program (Abstract book on CD; p. 953). 04. - 08. 07. 2011, Istanbul, Turkey. Istanbul: Turkish Psychological Association.

Blatný, M., Millová, K., Slezáčková, A., Jelínek, M., & Šolcová, I. (2011). Antecedents and correlates of Sense of Coherence: A longitudinal perspective. In Second World Congress on Positive Psychology: Poster Abstracts (p. 236). 23. - 26. 07. 2011, Philadelphia, Pennsylvania. Philadelphia: International Positive Psychology Association.

Blatný, M., Sobotková, V., Millová, K., Jelínek, M., & Šolcová, I. (2011). Personality predictors and correlates of Sense of coherence: A longitudinal perspective.  The 12th European Congress of Psychology: Final program (Abstract book on CD; p. 1133). 04. - 08. 07. 2011, Istanbul, Turkey. Istanbul: Turkish Psychological Association.

Millová, K., Blatný, M., Jelínek, M., & Šolcová, I. (2011). Charakteristiky kariérní orientace z hlediska 50letého longitudinálního výzkumu. In K. Bartošová, M. Čerňák, P. Humpolíček, M. Kukaňová & A. Slezáčková (Eds.), Sociální procesy a osobnost, Člověk na cestě životem: Křižovatky a mosty (sborník příspěvků na CD; s. 197-200). Brno: Tribun EU.

Blatný, M., Jelínek, M., Millová, K., & Klimusová, H. (2010). From GABA to meaning in life. In M. Blatný, M. Hřebíčková, S. Kouřilová & A. Slezáčková (Eds.). 15th European Conference on Personality: Program and Abstracts (p. 111). Brno: Institute of Psychology AS CR.

Blatný, M., Millová, K., Jelínek, M., & Osecká, T. (2010). Životní smysluplnost: Osobnostní souvislosti a antecedenty. Československá psychologie , 54, 3, 225-234.

Millová, K. (2010). Teorie celoživotního vývoje. In M. Blatný a kol., Psychologie osobnosti: Hlavní témata, současné přístupy (s. 167 - 195). Praha: Grada Publishing.

Millová, K. (2010). Prehľad niektorých súčasných teórií celoživotného vývinu človeka. In M. Blatný, D. Vobořil, P. Květon, M. Jelínek, V. Sobotková & S. Kouřilová (Ed.), Sborník příspěvků: Sociální procesy a osobnost – Člověk na cestě životem: rizika, výzvy, příležitosti, (s. 238-243). Brno: Psychologický ústav AV ČR.

Millová, K. (2009). Analýza některých současných teorií celoživotního vývoje. E-psychologie [online], 3, 45-54.

Millová, K., Blatný, M., & Kohoutek, T. (2008). Demanding life situations in university students: gender aspect. Social Processes & Personality , 1, 1, 12 – 19.

Millová, K., Blatný, M., & Kohoutek, T. (2008). Osobnostné aspekty zvládania záťaže. E-psychologie [online], 2, 1, 1 – 8.

Millová, K., Blatný, M., & Kohoutek, T. (2008). Personality aspects of coping with stress (in Slovak). In L. Golecká, J. Gurňáková, & I. Ruisel (Eds.). Social processes and personality 2008. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV; Book of Abstracts, p. 42.

Millová, K., Blatný, M., & Kohoutek, T. (2007). Personality relation to coping with stress (in Slovak).  In M. Svoboda, M. Blatný, & P. Humpolíček (Eds.): Social processes and personality 2007. Collection of conference presentations. Brno : Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 317 – 321.