Organizační struktura Psychologického ústavu AV ČR

psu-organizacni-schema

 

Vedení ústavu

Ředitel prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.  
Zástupce ředitele doc. Mgr. Radovan Šikl, Ph.D.  
Vedoucí dislokovaného pracoviště Praha doc. PhDr. Bc. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.  
Vedoucí Ekonomického oddělení - THS Ivona Kubíková, DiS.  
Vedoucí oddělení doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc. Psychologie osobnosti a sociální psychologie
doc. Mgr. Radovan Šikl, Ph.D. Kognitivní psychologie
doc. Mgr. Kateřina Zábrodská, Ph.D. Metodologie psychologického výzkumu

 

 

Rada Instituce

Předseda doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D., DSc. Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
Místopředseda PhDr. Lenka Kollerová, Ph.D. Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
Interní členové    
  doc. Mgr. Sylvie Graf, Ph.D. Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D. Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
doc. Mgr. Kateřina Zábrodská, Ph.D. Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
Externí členové    
  prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
  Mgr. Barbara Lášticová, Ph.D. Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.
Ing. Mgr. Jaroslav Hlinka, Ph.D. Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
Tajemník Ivona Kubíková, DiS. Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.

 

 

Dozorčí rada

Předseda prof. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D. Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Místopředseda PhDr. Dalibor Vobořil, Ph.D. Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
Členové    
  prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc. Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.
prof. Ing. Josef Lazar, Dr. Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Tajemník Ivona Kubíková, DiS. Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.

 

 

Etická komise

Předseda doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D., DSc. Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
Interní členové a členky doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc. Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Mgr. Miroslav Filip, Ph.D. Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
Externí členky Mgr. Helena Klimusová, Ph.D. Filozofická fakulta MU
  Mgr. Kamila Urban, Ph.D. Filozofická fakulta UK a ÚVSK SAV, v. v. i.
Tajemnice Mgr. Veronika Koutná, Ph.D. Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.

 

Laboratoř

Vedoucí laboratoře doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D., DSc. Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.

 

Knihovna

Vedoucí knihovny Mgr. Štěpánka Halamová Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.