News Archive

Search

Selected range: all news
01. 02. 2023
Negativní strategie Andreje Babiše, která zdůrazňovala nebezpečí války a totality, na konci kampaně vyhrotila postoje voličů natolik, že ho skoro polovina respondentů považovala za zcela nepřijatelného. ...
19. 01. 2023
s Katarínou Šafárovou a Lukášem Čunkem o dysgrafii, diagnostice dysgrafie a jak s takovou potíží i výzvou pracovat. Více informací naleznete zde Jak probíhá aktuální výzkum dysgrafie? Jak to vlastně je s její diagnostikou? Může nám pomoci grafický tablet? Nejen o tom je tato epizoda. ...
02. 01. 2023
Vánoce jsou tradičně chápány jako svátky míru a klidu, kdy jsou lidé k sobě laskavější a ohleduplnější. O tom, jak prospěšná je právě laskavost pro nás i naše okolí, hovoří ve Studiu Leonardo sociální psycholožka Iva Poláčková Šolcová z Psychologického ústavu Akademie věd ČR a Fakulty ...
02. 01. 2023
se čtenář poučí o narativním zpracování těžkých životních událostí, o diagnostických markerech vývojové dysfázie a o pracovní alianci v terapeutické práci s původci intimního partnerského násilí. ...
08. 12. 2022
Proč je přiznání limitů vlastního poznání silnou stránkou vědy? A proč je porozumění principu vědeckého poznání klíčové pro využívání vědeckého poznání ve společnosti? ...
24. 11. 2022
Tým Oddělení kognitivní psychologie Psychologického ústavu AV ČR si vás dovoluje pozvat na třináctý ročník Kognitivní školy. Třináctý ročník se bude pod dvou letech covidu konat v termínu 17. – 19. 2. 2023 na tradičním místě, v Hotelu Kavka v Malé Skále na Turnovsku. ...
10. 11. 2022
Středoškoláci, kteří se zajímají o vědu a výzkum, se do konce listopadu mohou přihlásit do projektu Otevřená věda na Akademii věd ČR (AV ČR). Letos si v něm mohou vybrat ze 116 stáží přírodovědného i humanitního zaměření. Zájemci se na stáž mohou přihlásit na webu projektu Otevřená věda. ...
26. 10. 2022
nabízí výzkum (1) narativní citlivosti u studentů medicíny, (2) potenciálních prediktorů nežádoucích účinků psychoterapie a (3) vlivu osobnostních rysů na politické postoje a preference podpůrných a regulačních opatření v politice zaměstnanosti. ...
14. 10. 2022
Současnost před nás klade nelehké výzvy spjaté s překotnou migrací, pandemií covidu-19 a nyní především s válkou, rozpoutanou ruským režimem. Ve společnosti vzrůstá napětí. ...
06. 10. 2022
Téma: O Ukrajině a Ukrajincích. O posedlosti historií, o jejích kontroverzích (Bandera aj.), o nacionalismu, o tom, co bychom si měli osvojit z ukrajinskosti a Ukrajinci osvojit z českosti. Datum a místo konání: úterý 11. 10. 2022 v 18.00 hod., Psychologický ústav AV ČR, Hybernská 8, Praha 1, 2. ...