Participate

Nový nástroj pro hodnocení raného vývoje komunikace

Pomozte nám s přípravou DoVyKa

24. listopadu 2021, 17:00 - 19:00 - ONLINE setkání

Program: 

  1. “Vývoj jazyka u kojenců” (Dr. Kateřina Chládková, PsÚ AV ČR)
  2. “Měření jazykového vývoje: metody a jejich tvorba” (doc. Filip Smolík, PsÚ AV ČR)
  3. “Komunikace skrze gesta” (Bc. Lucie Jarůšková, PsÚ AV ČR)
  4. "Představení diagnostického nástroje Dovyko 1" (Dr. Nikola Paillereau, PsÚ AV ČR)
  5. "Diskuse"

Srdečně Vás zveme na netradiční workshop, během kterého společně s Vámi zahájíme cestu k založení odborné platformy pro kvalitní diagnostiku v tuzemských podmínkách.  

Téma konference navazuje na projekt Psychologického ústavu AV ČR, který momentálně usiluje o vytvoření nového diagnostického nástroje vývoje komunikace u českých dětí ve věku 8-18 měsíců (Dovyko I: Slova a gesta) a reviduje a revaliduje existující nástroj a normy pro věk 16-30 měsíců (Dovyko II: Slova a věty).

V průběhu cca 2hodinového odpoledního ONLINE setkání bude po krátké přednášce následovat diskuse, v jejímž rámci se můžete informovat na cokoli, co Vás k problematice zajímá. Vítány budou také nové nápady a podněty vycházející z praxe, otevřena je také možnost zapojit se do studie a aktivně spolupracovat na pilotním šetření.

V případě dotazů směřujících k realizaci setkání i v případě zájmu o účast prosím kontaktujte Veroniku Bláhovou
na e-mailové adrese: blahova@praha.psu.cas.cz