The Proactive Coping Inventory

For other translations of the Inventory please see here.


The Proactive Coping Inventory (Czech translation)

Dotazník proaktivního zvládání

Stěžejní informace o dotazníku najdete v článku:

Šolcová, I., Lukavský, J., Greenglass, E. (2006). Dotazník proaktivního zvládání životních nároků. Československá psychologie, 50 (2), 148-161.

 

Informace o výsledcích dotazníku u starších osob a vztahu dotazníku ke kognitivním funkcím najdete v článku:

Lukavský, J., Šolcová, I., Preiss, M. (2011). Proaktivní zvládání u osob staršího věku: vztah k vybraným kognitivním proměnným. Československá psychologie, 55 (3), 193-203. [Supplement].

 

Test můžete volně používat pro vlastní výzkum či praxi. Zde si můžete stáhnout Dotazník proaktivního zvládání popsaný ve výše uvedeném článku. Pro jeho používání potřebujete Testový sešitPříručku. Výsledky byly také prezentovány na kongresu ICAP 2006 (PPTPDF).

Pokud budete mít zájem o dalším informace, napište nám.