Library

 

AKTUALITY

V knihovně je k dispozici wifi připojení k internetu.

Cabell's Directories of Publishing Opportunities je faktografická databáze poskytující informace o cca 4000 titulech odborných časopisů. Je pomůckou a vodítkem pro úspěšné publikování.
Přístup pro pracovníky ústavu je zde (sekce Psychology & Psychiatry; do 30. 4. 2015).  

 

Pro veřejnost otevřeno:

Pondělí 10.00 - 12.00
Úterý 10.00 - 12.00     
Středa
10.00 - 12.00    13.00 - 17.30
Čtvrtek 13.00 - 16.00
Pátek zavřeno

 

Kontakt

Adresa: Husova 4, Praha 1

Telefon: +420 222 222 096, +420 221 183 547

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it (výpůjčky, MVS)

Mgr. Jana Matějková
email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Katalogy

Vstup do našeho  katalogu.

Novinky v katalogu.

Odebírané tištěné časopisy jsou zařazené do Souborného katalogu ČR.
Jako údaj pro vyhledávání je třeba zadat siglu vlastníka dokumentu: ABB059


PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Publikační činnost vědeckých pracovníků AV ČR - databáze ASEP s možností vyhledávání.

Formulář pro záznam výsledku ke stažení zde.

Přehledy a analytické zobrazení publikační činnosti pracovníků Psychologického ústavu (ASEP - ARL).

 

Elektronické informační zdroje

Databáze licencované

Zdroje s otevřeným přístupem

 

Služby Knihovny PsÚ  AV ČR

Knihovna PsÚ AV ČR zajišťuje výpůjčky z vlastního fondu zejména pracovníkům PsÚ  AV ČR, dále uživatelům knihovny z řad studentské a odborné veřejnosti a knihovnám České republiky.  

O poskytnutí výpůjčky z fondu lze zažádat:

* prostřednictvím katalogu knihovny nebo e-mailem (podmínkou je registrace uživatele v knihovně)
* při osobní návštěvě (podmínkou je registrace uživatele v knihovně)
* prostřednictvím služby MVS v Souborném katalogu ČR nebo e-mailem (MVS pro knihovny)

Ztrátu, poškození nebo zničení dokumentů je uživatel povinen neprodleně ohlásit zaměstnancům knihovny a má povinnost nahradit škodu (Knihovní řád Knihovny PsÚ AV ČR, VI. Výpůjční řád knihovny).

Reprografické služby

Knihovna PsÚ AV ČR poskytuje kopie z vlastního fondu. Lze o ně požádat e-mailem nebo při osobní návštěvě knihovny.

Mimopražským knihovnám jsou výpůjčky/kopie zasílány poštou, pražské knihovny je přebírají osobně.    

Rešeršní služby

Umožní získat soupis literatury na dané téma z českých i zahraničních zdrojů podle Vašeho požadavku:
* jednorázové rešerše
* opakované rešerše - služba SDI
Rešeršní služby pro veřejnost jsou placené. K vypracovávání rešerší jsou využívány všechny dostupné informační zdroje knihovny a volné zdroje na internetu.