Aktuality

1.11.2019

Tématem skvělé teoretické studie, jež vychází v předposledním letošním čísle Československé psychologie,

 je rozpracování spojitostí hravosti a ritualizace zkušenosti ve vývoji integrity ega v koncepci stadií psychosociálního vývoje Erika H. Eriksona. Přehledové studie se věnují psychologickým souvislostem odchodu do důchodu, metakognitivní charakteristice intelektově mimořádně nadaných dětí, kognitivním funkcím u depresivních onemocnění a problematice sebe-opravňování.

1.11.2019

Týden vědy a techniky AV ČR 11. - 17.11.2019

Zveme Vás na přednášku dr. Martiny Klicperové-Baker "Psychologie demokracie a demokratů - to jsou paradoxy!", která se koná 17.11.2019 od 14 hodin v budově Akademie věd na Národní třídě v Praze (viz detail)

 

9.9.2019

Téma zvláštního čísla Československé psychologie

patří jednomu z nejpalčivějších problémů lidské civilizace - chudobě. OSN stanovila v Agendě pro udržitelný rozvoj do roku 2030 boj proti chudobě jako svůj hlavní cíl. V EU se ohrožení chudobou týká téměř čtvrtiny populace (více než 120 milionů lidí).

26.8.2019

V čísle 4 Československé psychologie vychází teoretická studie

věnovaná integritě a zoufalství ega v Eriksonově koncepci stáří.  Přehledová studie se zaměřila na organizační a psychologické podmínky rozvoje výzkumné excelence u začínajících výzkumníků.

Více aktualit

Vedení ústavu | Rada instituce | Dozorčí rada| Další informace

 Org.schema.jpg

Vedení ústavu

Ředitel

prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.  
Zástupce ředitele doc. Mgr. Radovan Šikl, Ph.D.  
Vedoucí dislokovaného pracoviště Praha PhDr. Iva Šolcová, Ph.D.  
Vedoucí Technicko-hospodářské správy Ivona Kubíková, DiS.  
Sekretariát Brno Jarmila Hromková  
Sekretariát Praha Mária Kuchyňková  
     
Vedoucí oddělení doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc. Psychologie osobnosti a sociální psychologie
doc. Mgr. Radovan Šikl, Ph.D. Kognitivní psychologie
prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc. Metodologie psychologického výzkumu

Rada Instituce

Předseda Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D. Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.
Místopředseda prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D. Fakulta sociálních studií MU
Interní členové    
  prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.
doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc. Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.
doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D. Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.
doc. Mgr. Radovan Šikl, Ph.D. Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.
prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.
Externí členové  
  prof. Mgr. Peter Halama, Ph.D. Ústav experimentálnej psychológie SAV
doc. PhDr. Karel Hnilica, CSc. Pražská vysoká škola psychosociálních studií
   
Tajemník Ivona Kubíková, DiS. Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.

Dozorčí rada

Předseda prof. Ing. Josef Lazar, Dr. Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Místopředseda PhDr. Dalibor Vobořil, Ph.D. Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.
Členové    
  prof. PhDr. Milan Pol, CSc. Filozofická fakulta MU
PhDr. Jana Pospíšilová, Ph.D. Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.
prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.  Moravská zemská knihovna v Brně
Tajemník Ivona Kubíková, DiS. Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.

Další informace

Vedoucí knihovny Praha

Mgr. Štěpánka Halamová  
Vedoucí laboratoře doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D.  

Etická komise 

 
Předseda doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D.  
Členové doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc.  
Tajemník Mgr. Miroslav Filip, Ph.D.  
Externí člen Mgr. Helena Klimusová, Ph.D. Filozofická fakulta MU