Aktuality

13.10.2017

Nejnovější klamy

letošní světové soutěže iluzí představil dr. Jiří Lukavský v pořadu Studio 6 České televize. Záznam pořadu z 13.10.2017 je dostupný v archivu ČT.

3.10.2017

Doc. Mgr. Radovan Šikl, Ph.D. hovořil 27. 9. 2017

v pořadu České televize Události v kultuře o výstavě Klamárium, která je do konce roku umístěná v Národním technickém muzeu v Praze. Rozhovor naleznete na odkazu cca v 10:20 min.

18.9.2017

Čtvrté letošní číslo Československé psychologie se vyznačuje rozmanitostí,

příspěvky tentokrát naplnily téměř všechny rubriky. V Diskusi je zachycen pohled našich předních odborníků na úroveň a vyhlídky kvalitativního výzkumu v ČR a na Slovensku.

4.8.2017

Tým Kateřiny Zábrodské Ph.D. z Psychologického ústavu

představil výsledky svého výzkumu pracovní spokojenosti českých akademiků v magazínu Universitas.

Více aktualit

Vedení ústavu | Rada instituce | Dozorčí rada| Další informace

 Org.schema.jpg

Vedení ústavu

Ředitel

Prof. PhDr. Tomáš Urbánek, PhD.  
Zástupce ředitele    
Vedoucí dislokovaného pracoviště Praha PhDr. Iva Šolcová, Ph.D.  
Vedoucí Technicko-hospodářské správy Ivona Kubíková, DiS.  
Sekretariát Brno Jarmila Hromková  
Sekretariát Praha Mária Kuchyňková  
Vedoucí oddělení Doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc. Psychologie osobnosti a sociální psychologie
Doc. Mgr. Radovan Šikl, Ph.D. Kognitivní psychologie
Prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc. Metodologie psychologického výzkumu

Rada Instituce

Předseda Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D. Psychologický ustav AV ČR, v .v. i.
Místopředseda Prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D. Psychologický ustav AV ČR, v .v. i.
Interní člen Prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. Psychologický ustav AV ČR, v .v. i.
Doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc. Psychologický ustav AV ČR, v .v. i.
Doc. Mgr. Radovan Šikl, Ph.D. Psychologický ustav AV ČR, v .v. i.
Prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. Psychologický ustav AV ČR, v .v. i.
Doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D. Psychologický ustav AV ČR, v .v. i.
Externí člen Prof. Mgr. Peter Halama, Ph.D. Ústav experimentálněj psychológie SAV
Doc. PhDr. Karel Hnilica, CSc. Pražská vysoká škola psychosociálních studií
Tajemník Ivona Kubíková, DiS. Psychologický ustav AV ČR, v .v. i.

Dozorčí rada

Předseda Prof. RNDr. Jan Zima, DrSc. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.
Místopředseda PhDr. Dalibor Vobořil, Ph.D Psychologický ustav AV ČR, v .v. i.
Člen Prof. Ing. Josef Lazar, Dr. Ústav přístrojové techniky AV ČR, v .v. i.
PhDr. Jana Pospíšilová, Ph.D. Etnologický ústav AV ČR, v .v. i.
Prof. PhDr. Milan Pol, CSc. Filozofická fakultra MU
Tajemník Ivona Kubíková, DiS. Psychologický ustav AV ČR, v .v. i.

Další informace

Vedoucí knihovny Praha

Mgr. Štěpánka Halamová  
Vedoucí Laboratoře Doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D.  
Etická komise PSÚ Doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D.