Aktuality

1.11.2019

Tématem skvělé teoretické studie, jež vychází v předposledním letošním čísle Československé psychologie,

 je rozpracování spojitostí hravosti a ritualizace zkušenosti ve vývoji integrity ega v koncepci stadií psychosociálního vývoje Erika H. Eriksona. Přehledové studie se věnují psychologickým souvislostem odchodu do důchodu, metakognitivní charakteristice intelektově mimořádně nadaných dětí, kognitivním funkcím u depresivních onemocnění a problematice sebe-opravňování.

1.11.2019

Týden vědy a techniky AV ČR 11. - 17.11.2019

Zveme Vás na přednášku dr. Martiny Klicperové-Baker "Psychologie demokracie a demokratů - to jsou paradoxy!", která se koná 17.11.2019 od 14 hodin v budově Akademie věd na Národní třídě v Praze (viz detail)

 

9.9.2019

Téma zvláštního čísla Československé psychologie

patří jednomu z nejpalčivějších problémů lidské civilizace - chudobě. OSN stanovila v Agendě pro udržitelný rozvoj do roku 2030 boj proti chudobě jako svůj hlavní cíl. V EU se ohrožení chudobou týká téměř čtvrtiny populace (více než 120 milionů lidí).

26.8.2019

V čísle 4 Československé psychologie vychází teoretická studie

věnovaná integritě a zoufalství ega v Eriksonově koncepci stáří.  Přehledová studie se zaměřila na organizační a psychologické podmínky rozvoje výzkumné excelence u začínajících výzkumníků.

Více aktualit

PsÚ AV ČR  › Lidé  › cv  › blahova

Mgr. Veronika Bláhová


The Institute of Psychology, Academy of Sciences of the Czech Republic
Hybernská 8, 110 00 Praha 1
Tel. +420 221 403 917
Email: blahova@praha.psu.cas.cz
 

CURRENT SCIENTIFIC INTERESTS

•    Psycholinguistics, processing of grammatical structure
•    Language acquisition, the development of grammatical knowledge
•    Tools for assessing grammar and language development

 

EDUCATION 

2007 – 2010

BA in Psychology program (Psychology and Special Education),
Faculty of Education, Charles University in Prague
Thesis: Vztah mezi porozuměním gramatice a vývojem slovní zásoby v raném věku

2011 – 2012

 MA in Special Education, Faculty of Education, Charles University in Prague
Thesis: Porozumění českým větám u dětí s rizikem dyslexie a se SLI
(Comprehension of sentences in Czech children with familiar risk of dyslexia and SLI)

2011 – 2014

 MA in Psychology, Faculty of Education, Charles University in Prague
Thesis: Vliv aktuálního členění na porozumění větám u dětí
(The influence of information structure on sentence comprehension in children)

Since 2012

Postgraduate study in Psychology, Faculty of Education, Charles University in Prague

 

PROFFESIONAL PRACTICE

2011 Research assistant, international project - ELDEL, Faculty of Education, Charles University in Prague
2011-2013 Researcher, project GA UK 3649/2011, Faculty of Education, Charles University in Prague
Since 2007  Research assistant  at the Institute of Psychology, Academy of Sciences of the Czech Republic

 

RESEARCH PROJECTS FUNDED BY GRANT AGENCIES

2011 – 2013

Early literacy development and its variability in children at risk of learning disabilities
Faculty of Education, Charles University in Prague
co-investigator, (GA UK 3649/2011)

2013 - 2016 The acquisition of Czech grammar: rules, context and theory of mind
Institute of Psychology, Academy of Sciences, Prague
co-investigator (GA ČR P407/13/26779S)

 
SELECTED PUBLICATIONS


BLÁHOVÁ, V., MEDŘICKÁ, T. (2013). Variabilita vývoje počáteční čtenářské gramotnosti u dětí s rizikem dyslexie. In: LAUFKOVÁ, Veronika, MORAOVÁ, Hana a MEDŘICKÁ, Tereza (eds). Metodologické přístupy v pedagogických a psychologických doktorských výzkumech: recenzovaný sborník z doktorské konference konané dne 20. května 2013 v Praze. Praha: PedF UK.

 

POSTERS

BLÁHOVÁ, V. (2013). Sentence comprehension in children with familial risk of dyslexia and children with SLI. Poster presented at the Czech & Slovak Psychological conference Ph.D Existence III, May 2013, Olomouc, Czech Republic.

BLÁHOVÁ, V., SMOLÍK, F. (2013). Early comprehension of verb number morphemes in Czech: evidence for a pragmatic account. Poster presented at the Boston University Conference of Language Development, November 2013, Boston, MASS.