Aktuality

16.4.2019

Seminář CEITEC MU a Psychologického ústavu AV ČR

Kdy: 18. dubna 2019 od 10:00
Kde: Masarykova univerzita, kampus Bohunice, CEITEC MU - budova A35, Kamenice 5, Brno (vstup z ulice Studentská), místnost 211

25.3.2019

Sekce interkulturní psychologie ČMPS ve spolupráci s Psychologickým ústavem AV ČR a Katedrou psychologie FF MU zve na seminář

Jak masmédia ovlivňují vnímání "těch druhých"? Uprchlická krize a poválečné společnosti. Seminář se koná ve středu 10. dubna 2019 od 10:00 – 12:00 hod. na FF MU v Brně.

19.3.2019

"Pepíci před zrcadlem"

se jmenuje článek v novém čísle časopisu "A Věda a Výzkum AV ČR", na kterém spolupracovala doc. Martina Hřebíčková s doc. Sylvií Graf (detail)

8.3.2019

Zveme Vás na 21. ročník Týdne mozku,

festival o nejnovějších objevech a trendech ve výzkumu mozku a neurovědách, pořádaný Akademií věd ČR, který proběhne 11.–17. března 2019.

Více aktualit

PsÚ AV ČR  › Lidé  › cv  › blahova

Mgr. Veronika Bláhová


The Institute of Psychology, Academy of Sciences of the Czech Republic
Hybernská 8, 110 00 Praha 1
Tel. +420 221 403 917
Email: blahova@praha.psu.cas.cz
 

CURRENT SCIENTIFIC INTERESTS

•    Psycholinguistics, processing of grammatical structure
•    Language acquisition, the development of grammatical knowledge
•    Tools for assessing grammar and language development

 

EDUCATION 

2007 – 2010

BA in Psychology program (Psychology and Special Education),
Faculty of Education, Charles University in Prague
Thesis: Vztah mezi porozuměním gramatice a vývojem slovní zásoby v raném věku

2011 – 2012

 MA in Special Education, Faculty of Education, Charles University in Prague
Thesis: Porozumění českým větám u dětí s rizikem dyslexie a se SLI
(Comprehension of sentences in Czech children with familiar risk of dyslexia and SLI)

2011 – 2014

 MA in Psychology, Faculty of Education, Charles University in Prague
Thesis: Vliv aktuálního členění na porozumění větám u dětí
(The influence of information structure on sentence comprehension in children)

Since 2012

Postgraduate study in Psychology, Faculty of Education, Charles University in Prague

 

PROFFESIONAL PRACTICE

2011 Research assistant, international project - ELDEL, Faculty of Education, Charles University in Prague
2011-2013 Researcher, project GA UK 3649/2011, Faculty of Education, Charles University in Prague
Since 2007  Research assistant  at the Institute of Psychology, Academy of Sciences of the Czech Republic

 

RESEARCH PROJECTS FUNDED BY GRANT AGENCIES

2011 – 2013

Early literacy development and its variability in children at risk of learning disabilities
Faculty of Education, Charles University in Prague
co-investigator, (GA UK 3649/2011)

2013 - 2016 The acquisition of Czech grammar: rules, context and theory of mind
Institute of Psychology, Academy of Sciences, Prague
co-investigator (GA ČR P407/13/26779S)

 
SELECTED PUBLICATIONS


BLÁHOVÁ, V., MEDŘICKÁ, T. (2013). Variabilita vývoje počáteční čtenářské gramotnosti u dětí s rizikem dyslexie. In: LAUFKOVÁ, Veronika, MORAOVÁ, Hana a MEDŘICKÁ, Tereza (eds). Metodologické přístupy v pedagogických a psychologických doktorských výzkumech: recenzovaný sborník z doktorské konference konané dne 20. května 2013 v Praze. Praha: PedF UK.

 

POSTERS

BLÁHOVÁ, V. (2013). Sentence comprehension in children with familial risk of dyslexia and children with SLI. Poster presented at the Czech & Slovak Psychological conference Ph.D Existence III, May 2013, Olomouc, Czech Republic.

BLÁHOVÁ, V., SMOLÍK, F. (2013). Early comprehension of verb number morphemes in Czech: evidence for a pragmatic account. Poster presented at the Boston University Conference of Language Development, November 2013, Boston, MASS.