Aktuality

2.1.2019

Letošní poslední číslo Československé psychologie přináší ve výzkumných studiích

(1) tematiku pohotovosti k agresivnímu chování u adolescentů, (2) porovnání úrovně soucitu se sebou a studu u souboru pacientů s úzkostnými či depresivními poruchami a u zdravých osob a (3)  porovnání metod verbální a smyslové prezentace podnětů. V rámci metodických studií jsou srovnávány tři zahraniční metody věnované postihování všímavosti v organizacích.

29.10.2018

V právě vycházejícím čísle Československé psychologie

je uveřejněna pozoruhodná teoretická studie věnovaná odborné terminologii v psychologii. Výzkumné studie se věnují (1) obětem šikanování a osobnostním vlastnostem, jež souvisejí se zastáváním se šikanovaných spolužáků, (2) agresivnímu chování institucionalizovaných adolescentů ve srovnání s těmi, kteří žijí ve svých rodinách, (3) péči o sebe, jež je u pracovníků pomáhajících profesí předpokladem pro udržení schopnosti pomáhat klientům.

24.10.2018

Workshop s ochutnávkou; videoukázky vývoje izolačních studií

Přednášející: Doc. PhDr. Bc. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.
Kdy: středa 7. listopadu 2018, 9:00; 13:00 hodin
Kde: Praha 1, Národní 1009/3, Akademie věd ČR, místnost 108

24.10.2018

Zveme na přednášku "Století psychologického testování",

kterou v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR přednese profesor Tomáš Urbánek v literární kavárně knihkupectví Academia Brno v úterý 8.11.2018 od 17:00 hodin.

Více aktualit

PsÚ AV ČR  › Lidé  › cv  › blahova

Mgr. Veronika Bláhová


The Institute of Psychology, Academy of Sciences of the Czech Republic
Hybernská 8, 110 00 Praha 1
Tel. +420 221 403 917
Email: blahova@praha.psu.cas.cz
 

CURRENT SCIENTIFIC INTERESTS

•    Psycholinguistics, processing of grammatical structure
•    Language acquisition, the development of grammatical knowledge
•    Tools for assessing grammar and language development

 

EDUCATION 

2007 – 2010

BA in Psychology program (Psychology and Special Education),
Faculty of Education, Charles University in Prague
Thesis: Vztah mezi porozuměním gramatice a vývojem slovní zásoby v raném věku

2011 – 2012

 MA in Special Education, Faculty of Education, Charles University in Prague
Thesis: Porozumění českým větám u dětí s rizikem dyslexie a se SLI
(Comprehension of sentences in Czech children with familiar risk of dyslexia and SLI)

2011 – 2014

 MA in Psychology, Faculty of Education, Charles University in Prague
Thesis: Vliv aktuálního členění na porozumění větám u dětí
(The influence of information structure on sentence comprehension in children)

Since 2012

Postgraduate study in Psychology, Faculty of Education, Charles University in Prague

 

PROFFESIONAL PRACTICE

2011 Research assistant, international project - ELDEL, Faculty of Education, Charles University in Prague
2011-2013 Researcher, project GA UK 3649/2011, Faculty of Education, Charles University in Prague
Since 2007  Research assistant  at the Institute of Psychology, Academy of Sciences of the Czech Republic

 

RESEARCH PROJECTS FUNDED BY GRANT AGENCIES

2011 – 2013

Early literacy development and its variability in children at risk of learning disabilities
Faculty of Education, Charles University in Prague
co-investigator, (GA UK 3649/2011)

2013 - 2016 The acquisition of Czech grammar: rules, context and theory of mind
Institute of Psychology, Academy of Sciences, Prague
co-investigator (GA ČR P407/13/26779S)

 
SELECTED PUBLICATIONS


BLÁHOVÁ, V., MEDŘICKÁ, T. (2013). Variabilita vývoje počáteční čtenářské gramotnosti u dětí s rizikem dyslexie. In: LAUFKOVÁ, Veronika, MORAOVÁ, Hana a MEDŘICKÁ, Tereza (eds). Metodologické přístupy v pedagogických a psychologických doktorských výzkumech: recenzovaný sborník z doktorské konference konané dne 20. května 2013 v Praze. Praha: PedF UK.

 

POSTERS

BLÁHOVÁ, V. (2013). Sentence comprehension in children with familial risk of dyslexia and children with SLI. Poster presented at the Czech & Slovak Psychological conference Ph.D Existence III, May 2013, Olomouc, Czech Republic.

BLÁHOVÁ, V., SMOLÍK, F. (2013). Early comprehension of verb number morphemes in Czech: evidence for a pragmatic account. Poster presented at the Boston University Conference of Language Development, November 2013, Boston, MASS.