Aktuality

2.1.2019

Letošní poslední číslo Československé psychologie přináší ve výzkumných studiích

(1) tematiku pohotovosti k agresivnímu chování u adolescentů, (2) porovnání úrovně soucitu se sebou a studu u souboru pacientů s úzkostnými či depresivními poruchami a u zdravých osob a (3)  porovnání metod verbální a smyslové prezentace podnětů. V rámci metodických studií jsou srovnávány tři zahraniční metody věnované postihování všímavosti v organizacích.

29.10.2018

V právě vycházejícím čísle Československé psychologie

je uveřejněna pozoruhodná teoretická studie věnovaná odborné terminologii v psychologii. Výzkumné studie se věnují (1) obětem šikanování a osobnostním vlastnostem, jež souvisejí se zastáváním se šikanovaných spolužáků, (2) agresivnímu chování institucionalizovaných adolescentů ve srovnání s těmi, kteří žijí ve svých rodinách, (3) péči o sebe, jež je u pracovníků pomáhajících profesí předpokladem pro udržení schopnosti pomáhat klientům.

24.10.2018

Workshop s ochutnávkou; videoukázky vývoje izolačních studií

Přednášející: Doc. PhDr. Bc. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.
Kdy: středa 7. listopadu 2018, 9:00; 13:00 hodin
Kde: Praha 1, Národní 1009/3, Akademie věd ČR, místnost 108

24.10.2018

Zveme na přednášku "Století psychologického testování",

kterou v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR přednese profesor Tomáš Urbánek v literární kavárně knihkupectví Academia Brno v úterý 8.11.2018 od 17:00 hodin.

Více aktualit

PsÚ AV ČR  › Lidé  › cv  › chladkova

 

Dr. Kateřina Chládková, MA

 
photo_chladkova.jpg
Provádím výzkum v oblasti kognitivních věd, přesněji psycholingvistiky. Zaměřuji se na percepci a osvojování řeči, formování abstraktních kategorií, laboratorní fonologii a fonetiku obecně. 
Hlavní otázky definující můj současný výzkum jsou: Jak funguje mechanismus, který člověku umožní smysluplně vnímat a kategorizovat okolní řečový a akustický signál? Mění se tento mechanismus v závislosti na věku nebo předchozích zkušenostech člověka? Ve které vývojové fázi člověk začíná vnímat okolní (řečové) podněty strukturovaně a vytváří si pro ně abstraktní kategorie? Tyto otázky se snažím zodpovědět pomocí behaviorálních a neurovědeckých experimentů s kojenci a dospělými lidmi a počítačových simulací s virtuálními subjekty.

 

Absolvovaná VŠ

 • 2014 – Universiteit van Amsterdam (Nizozemsko), Filozofická fakulta, mezioborové zaměření lingvistika a kognitivní věda (Ph.D.)
 • 2009 – Universiteit van Amsterdam (Nizozemsko), Filozofická fakulta, obor Obecná lingvistika (M.A.)
 • 2008 – Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, obor Anglická a Nizozemská filologie (Bc.)

Zaměstnání

 • od 07/2018 vědecká pracovnice – Psychologický ústav AV ČR
 • od 07/2018 vědecká pracovnice – Fonetický ústav, Centrum pro studium člověka a společnosti, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
 • 03/2016 – 05/2018 vědecká pracovnice – Psychologický ústav, Universität Leipzig (Německo)
 • od 11/2014 hostující vědkyně – Amsterdam Center for Language and Communication, Universiteit van Amsterdam (Nizozemsko)
 • 11/2013 – 11/2014 post-doc, vědecká pracovnice – Amsterdam Center for Language and Communication, Universiteit van Amsterdam
 • 09/2009 – 09/2013 doktorandka, vědecká pracovnice – Amsterdam Center for Language and Communication, Universiteit van Amsterdam

Granty

 • 2018 – 2020: Osvojování si kontrastní kvantity: input a percepční zpracování samohláskové délky v prvních měsících života (hlavní řešitelka, UK)
 • 2018 – 2020: Vliv akcentu mluvčího na osvojování si hlásek mateřského jazyka (hlavní řešitelka, GAČR)
 • 2016 – 2018: Piecing auditory cues together: how we learn to integrate cues in speech perception (post-doktorský výzkumný grant Rubicon, Nizozemská grantová agentura, NWO)

Recenzované články

 • Mulak, K., Bonn, C.D., Chládková, K., Aslin, R.N., & Escudero, P. (2017). Indexical and linguistic processing by 12-month olds: Discrimination of speaker, accent and vowel differences. PLoS One. doi: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0176762
 • Chládková, K., Podlipský, V.J., & Chionidou, A. (2017). Perceptual adaptation of vowels generalizes across the phonology and doesn’t require local context. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 43, 414–427. doi: https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/xhp0000333
 • Kriengwatana, B., Terry, J., Chládková, K., & Escudero, P. (2016). Speaker and accent variation are handled differently: Evidence in native and non-native listeners. PLoS One. 11(6): e0156870. doi: https://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0156870
 • Chládková, K., Hamann, S., Williams, D., & Hellmuth, S. (2016). F2 slope as a perceptual cue for the front-back contrast in Standard Southern British English. Language and Speech, 1–22. doi: https://doi.org/10.1177/0023830916650991
 • Chládková, K., Escudero, P., & Lipski, S. (2015). When “AA” is long but “A” is not short: speakers who distinguish short and long vowels in production do not necessarily encode a short-long contrast in their phonological lexicon. Frontiers in Psychology, 6:438. doi: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.00438
 • Chládková, K., Escudero, P., & Lipski, S. (2013). Pre-attentive sensitivity to vowel duration reveals native phonology and predicts learning of second-language sounds. Brain and Language, 126: 243-252. doi: https://dx.doi.org/10.1016/j.bandl.2013.05.020
 • Boersma, P., & Chládková, K. (2013). Detecting categorical perception in continuous discrimination data. Speech Communication, 55: 33-39. doi: https://dx.doi.org/10.1016/j.specom.2012.05.003
 • Šimáčková, Š., Podlipský, V.J., & Chládková, K. (2012). Czech spoken in Bohemia and Moravia. Journal of the International Phonetic Association, 42: 225-232. doi: https://doi.org/10.1017/S0025100312000102
 • Chládková, K., & Escudero, P. (2012). Comparing vowel perception and production in Spanish and Portuguese: European versus Latin American dialects. Journal of the Acoustical Society of America, 131: EL119-EL125. https://dx.doi.org/10.1121/1.3674991
 • Chládková, K., & Podlipský, V.J. (2011). Native dialect matters: Perceptual assimilation of Dutch vowels by Czech listeners. Journal of the Acoustical Society of America, 130: EL186-EL192. doi: https://dx.doi.org/10.1121/1.3629135
 • Chládková, K., Escudero, P., & Boersma, P. (2011). Context-specific acoustic differences between Peruvian and Iberian Spanish vowels. Journal of the Acoustical Society of America, 130: 416-428. doi: https://dx.doi.org/10.1121/1.3592242
 • Escudero, P., & Chládková, K. (2010). Spanish listeners‘ perception of American and Southern British English vowels: Different initial stages for L2 development. Journal of the Acoustical Society of America, 128: EL254-EL260. https://dx.doi.org/10.1121/1.3488794

Recenzované konferenční příspěvky

 • Chládková, K., Boersma, P. Benders, T. (2015). The perceptual basis of the feature vowel height. Proceedings of ICPhS XVIII 2015, Glasgow, article 711.
 • Dadwani, R., Peter, V., Chládková, K., Geambașu, A., Escudero, P. (2015). Adult listeners’ processing of indexical versus linguistic differences in a pre-attentive discrimination paradigm. Proceedings of ICPhS XVIII 2015, Glasgow, article 829.
 • Podlipský, V.J, Šimáčková, Š., & Chládková, K. (2013). Imitation interacts with one’s second-language phonology but it does not operate cross-linguistically. Proceedings of Interspeech 2013, Lyon, France.
 • Chládková, K., & Hamann, S. (2011). High vowels in Standard British English: /u/-fronting does not result in merger. Proceedings of ICPhS XVII 2011, Hong Kong, pp 476-479.
 • ter Schure, S., Chládková, K., & van Leussen, J.-W. (2011). Comparing identification of artificial and natural vowels. Proceedings of ICPhS XVII 2011, Hong Kong, pp 1770-1773.
 • Boersma, P., & Chládková, K. (2011). Asymmetries between speech perception and production reveal phonological structure. Proceedings of ICPhS XVII 2011, Hong Kong, pp 328-331.
 • Boersma, P., & Chládková, K. (2010). Detecting categorical perception in continuous discrimination data. Proceedings of Interspeech 2010. Chiba, Japan.
 • Chládková, K., Boersma, P., & Podlipský, V.J. (2009). On-line formant shifting as a function of F0. Proceedings of Interspeech 2009. Brighton, UK.

Zvané přednášky

 • 2017: Osvojování si hlásek a porozumění řeči: za vším hledej distribuce, Centrum pro studium člověka a společnosti, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova
 • 2013: Tracing phonological vowel length across languages through pre-attentive auditory responses to vowel duration differences: an ERP study, Language and Cognition Group, Universiteit Leiden
 • 2011: Investigating the perceptual basis of phonological features, Phonology Seminar, University of California Los Angeles
 • 2011: Perception of speech sound structure, Katedra anglistiky a amerikanistiky, Univerzita Palackého v Olomouci