Aktuality

1.11.2019

Tématem skvělé teoretické studie, jež vychází v předposledním letošním čísle Československé psychologie,

 je rozpracování spojitostí hravosti a ritualizace zkušenosti ve vývoji integrity ega v koncepci stadií psychosociálního vývoje Erika H. Eriksona. Přehledové studie se věnují psychologickým souvislostem odchodu do důchodu, metakognitivní charakteristice intelektově mimořádně nadaných dětí, kognitivním funkcím u depresivních onemocnění a problematice sebe-opravňování.

1.11.2019

Týden vědy a techniky AV ČR 11. - 17.11.2019

Zveme Vás na přednášku dr. Martiny Klicperové-Baker "Psychologie demokracie a demokratů - to jsou paradoxy!", která se koná 17.11.2019 od 14 hodin v budově Akademie věd na Národní třídě v Praze (viz detail)

 

9.9.2019

Téma zvláštního čísla Československé psychologie

patří jednomu z nejpalčivějších problémů lidské civilizace - chudobě. OSN stanovila v Agendě pro udržitelný rozvoj do roku 2030 boj proti chudobě jako svůj hlavní cíl. V EU se ohrožení chudobou týká téměř čtvrtiny populace (více než 120 milionů lidí).

26.8.2019

V čísle 4 Československé psychologie vychází teoretická studie

věnovaná integritě a zoufalství ega v Eriksonově koncepci stáří.  Přehledová studie se zaměřila na organizační a psychologické podmínky rozvoje výzkumné excelence u začínajících výzkumníků.

Více aktualit

PsÚ AV ČR  › Lidé  › cv  › filip

Mgr. Miroslav Filip, Ph.D.

photo_filip.jpg* 1978


Institute of Psychology, The Academy of Sciences of the Czech Republic

Veveří 97, 602 00 Brno

Tel.: +420 532290 250
 
E-mail: filip@psu.cas.cz

 

Research interests

  • psychology of personal constructs - methodology and applications in education and clinical field
  • philosophy of science

 

Education, practice

  • 2005 - 2009: full-time job at the Centre of Clinical Psychology for Children, Prague - Luziny
  • 2006: Ph.D., Faculty of Social Sciences, MasarykUniversity, Brno
  • 2004 – present: part-time job at the Institute of Psychology, Academy of Sciences
  • 2002 - 2004: part-time job at the Centre for Research of Personality Development, Faculty of Social Sciences, Brno
  • 1997 – 2003: study of psychology, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno

 

Research projects supported by grant agencies

  • Grant agency of Czech Republic 406/09/P604: Psychological diagnostics from the point of view of the personal construct theory (2009-2011, postdoctoral project)
  • Grant agency of Czech Republic 406/06/1577: Text analysis as a research and diagnostic tool (2006-2008, member of the research team)
  • Cognitive Systems: Experiments, Modelling and Testing in Vision, Judgement and Knowledge (workshop 2.- 3. 11. 2005, Graz, founded by Austrian Science and Research Liaison Office)

 

Membership in associations and organizations

The George Kelly Society

Personal Construct Theory & Practice - journal editorial board

 

Selected publications