Aktuality

16.4.2019

Seminář CEITEC MU a Psychologického ústavu AV ČR

Kdy: 18. dubna 2019 od 10:00
Kde: Masarykova univerzita, kampus Bohunice, CEITEC MU - budova A35, Kamenice 5, Brno (vstup z ulice Studentská), místnost 211

25.3.2019

Sekce interkulturní psychologie ČMPS ve spolupráci s Psychologickým ústavem AV ČR a Katedrou psychologie FF MU zve na seminář

Jak masmédia ovlivňují vnímání "těch druhých"? Uprchlická krize a poválečné společnosti. Seminář se koná ve středu 10. dubna 2019 od 10:00 – 12:00 hod. na FF MU v Brně.

19.3.2019

"Pepíci před zrcadlem"

se jmenuje článek v novém čísle časopisu "A Věda a Výzkum AV ČR", na kterém spolupracovala doc. Martina Hřebíčková s doc. Sylvií Graf (detail)

8.3.2019

Zveme Vás na 21. ročník Týdne mozku,

festival o nejnovějších objevech a trendech ve výzkumu mozku a neurovědách, pořádaný Akademií věd ČR, který proběhne 11.–17. března 2019.

Více aktualit

PsÚ AV ČR  › Lidé  › cv  › filip

Mgr. Miroslav Filip, Ph.D.

photo_filip.jpg* 1978


Institute of Psychology, The Academy of Sciences of the Czech Republic

Veveří 97, 602 00 Brno

Tel.: +420 532290 250
 
E-mail: filip@psu.cas.cz

 

Research interests

  • psychology of personal constructs - methodology and applications in education and clinical field
  • philosophy of science

 

Education, practice

  • 2005 - 2009: full-time job at the Centre of Clinical Psychology for Children, Prague - Luziny
  • 2006: Ph.D., Faculty of Social Sciences, MasarykUniversity, Brno
  • 2004 – present: part-time job at the Institute of Psychology, Academy of Sciences
  • 2002 - 2004: part-time job at the Centre for Research of Personality Development, Faculty of Social Sciences, Brno
  • 1997 – 2003: study of psychology, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno

 

Research projects supported by grant agencies

  • Grant agency of Czech Republic 406/09/P604: Psychological diagnostics from the point of view of the personal construct theory (2009-2011, postdoctoral project)
  • Grant agency of Czech Republic 406/06/1577: Text analysis as a research and diagnostic tool (2006-2008, member of the research team)
  • Cognitive Systems: Experiments, Modelling and Testing in Vision, Judgement and Knowledge (workshop 2.- 3. 11. 2005, Graz, founded by Austrian Science and Research Liaison Office)

 

Membership in associations and organizations

The George Kelly Society

Personal Construct Theory & Practice - journal editorial board

 

Selected publications