Aktuality

24.6.2019

V čísle 3 Československé psychologie, jež právě vychází,

najde čtenář zajímavé výzkumné studie, věnované (1) psychologickým faktorům souvisejícím s emigračními záměry slovenských vysokoškoláků, (2) emoční inteligenci a jejím souvislostem s machiavelismem a (3) hledání umělecké intence, a to prostřednictvím porovnání maleb a jejich zdrojových fotografií.

31.5.2019

Zveme Vás na Veletrh vědy!

Kdy: 6. - 8. 6. 2019
Kde: PVA EXPO PRAHA
Fantastické psychoúkoly a kde je najít? Přece ve stánku Psychologického ústavu AV ČR na Veletrhu vědy! Objevíte hranice své paměti, netušené schopnosti projít bludištěm před i za zrcadlem, postavíte a zbouráte několik věží podle podivných pravidel, anebo zkusíte vyprávět příběh podle obrázků, které znáte jen z reklamy na sušenku a zcela nepodložených drbů o psychologii.

29.4.2019

V aktuálním čísle Československé psychologie

jsou dvě výzkumné stati věnovány šikanování, a to v nápravném zařízení a na pracovišti. Třetí výzkumná studie je věnována vztahu mezi mírou prenatálního vystavení testosteronu a schopností empatizace u mladých Slováků.

16.4.2019

Seminář CEITEC MU a Psychologického ústavu AV ČR

Kdy: 18. dubna 2019 od 10:00
Kde: Masarykova univerzita, kampus Bohunice, CEITEC MU - budova A35, Kamenice 5, Brno (vstup z ulice Studentská), místnost 211

Více aktualit

PsÚ AV ČR  › Lidé  › cv  › hrabec

hrabec 

Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D.

email: ondrej.hrabec@seznam.cz
 

Odborné zájmy

 • Psychologie hry
 • Výzkum digitálního hraní (herní styl, flow fenomén)
 • Ego integrita ve vztahu k hravosti
 
Vzdělání a pracovní zkušenosti

 • 2017 – dosud: Výzkumný asistent, Psychologický ústav AV ČR
 • 2015 – dosud: Odborný asistent, katedra psychologie PedF UK
 • 2012 – 2015: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, doktorské studium Pedagogická psychologie
 • 2010 – 2012: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, magisterské studium Psychologie
 • 2007 – 2010: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, bakalářské studium Psychologie a speciální pedagogika
 
Řešené projekty

 • 2017 – dosud: Člen řešitelského týmu projektu GA ČR Styly ego integrity v životníchpříbězích seniorů (GAP407/17/02634S)
 • 2011 – 2013: Řešitel projektu GA UK (684112) Flow a kontrola času při hraní počítačových her.
 
Vybrané publikace

 • Hrabec, O., Chrz, V., & Poláčková Šolcová, I. (in press). Hravá ritualizace zkušenosti jako ideál ego integrity. Československá psychologie.
 • Hrabec, O. (2017). Categorizing Play Styles in Competitive Gaming. International Journal of Gaming and Computer-Mediated Simulations, 9(4), 62-88.
 • Hrabec, O., & Chrz, V. (2015). Flow Genres: The Varieties of Video Game Experience. International Journal of Gaming and Computer-Mediated Simulations7(1), 1-20.
 • Hrabec O., Chrz V., Poláčková Šolcová I. (2017). Kdyby život byl videohrou: Herní styl z perspektivy ego integrity. In E. Maierová, L. Viktorová, & J. Suchá (Eds.), Sborník z konference PhD Existence 2017: Psychologie v době internetu (s. 80-86). Olomouc: UPOL.
 • Lukavská, K., Hrabec, O., & Chrz, V. (2016). The Role of Habits in Massive Multiplayer Online Role-Playing Game Usage: Predicting Excessive and Problematic Gaming Through Players' Sensitivity to Situational Cues. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 19(4), 277-282.  
 • Kiraly, O., Bothe, B., Ramos-Diaz, J., Rahimi-Movaghar, A., Lukavska, K (Lukavska, Katerina, Hrabec, O., Miovsky, M., Billieux, J., Deleuze, J., Nuyens, F., Karila, L., Griffiths, M. D., Nagygyorgy, K., Urban, R., Potenza, M. N., King, D. L., Rumpf, H. J., Carragher, N., Demetrovics, Z. (2019). Ten-Item Internet Gaming Disorder Test (IGDT-10): Psychometric properties across seven language-based samples. Journal of Behavioral Addictions 33(1), s. 91-103.
 • Hrabec, O. (2013). Herní styl jako intencionální model: Metagaming a čtení mysli. In: T. Bartek, S. Buček (Eds.), Herní studia: Sborník z CONference 2013 (s. 21-34).Brno: Flow.