Aktuality

1.11.2019

Tématem skvělé teoretické studie, jež vychází v předposledním letošním čísle Československé psychologie,

 je rozpracování spojitostí hravosti a ritualizace zkušenosti ve vývoji integrity ega v koncepci stadií psychosociálního vývoje Erika H. Eriksona. Přehledové studie se věnují psychologickým souvislostem odchodu do důchodu, metakognitivní charakteristice intelektově mimořádně nadaných dětí, kognitivním funkcím u depresivních onemocnění a problematice sebe-opravňování.

1.11.2019

Týden vědy a techniky AV ČR 11. - 17.11.2019

Zveme Vás na přednášku dr. Martiny Klicperové-Baker "Psychologie demokracie a demokratů - to jsou paradoxy!", která se koná 17.11.2019 od 14 hodin v budově Akademie věd na Národní třídě v Praze (viz detail)

 

9.9.2019

Téma zvláštního čísla Československé psychologie

patří jednomu z nejpalčivějších problémů lidské civilizace - chudobě. OSN stanovila v Agendě pro udržitelný rozvoj do roku 2030 boj proti chudobě jako svůj hlavní cíl. V EU se ohrožení chudobou týká téměř čtvrtiny populace (více než 120 milionů lidí).

26.8.2019

V čísle 4 Československé psychologie vychází teoretická studie

věnovaná integritě a zoufalství ega v Eriksonově koncepci stáří.  Přehledová studie se zaměřila na organizační a psychologické podmínky rozvoje výzkumné excelence u začínajících výzkumníků.

Více aktualit

PsÚ AV ČR  › Lidé  › cv  › klicperova

PhDr. Martina Klicperová-Baker, CSc.

 Martina_Klicperova-Baker.jpg
Psychologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i.
Hybernská 8, 110 00 Praha, ČR
Tel. +420 224 403 911; 420 221 403 901
E-mail: martina.klicperova@praha.psu.cas.cz


Výzkumné zájmy
psychologie demokracie
občanská slušnost
politická kultura
přechody k demokracii
demokratické občanství
nenásilí
kreativita

 

Vzdělání
Psychologie - Filosofická fakulta University Karlovy, Praha (summa cum laude
disertace Hostility  and its Assessment)
Postgraduální aspirantura (CSc.) - Psychologický ústav Československé akademie věd
(disertace Sociálně psychologické a etické aspekty kreativity)
Jazyky: čeština, angličtina, částečně ruština, němčina, španělština, švédština
 

Odborná praxe

 • 1991 - dosud Psychologický ústav AV ČR, Praha
 • 1993 - dosud též afiliace se San Diego State University (katedra politologie, katedra psychologie, Center for Behavioral Epidemiology and Community Health), http://martina.sdsu.edu/ 
 • 1988-2006 výuka na Stanford University (katedra psychologie), San Diego State University (katedra psychologie, katedra politologie), Arizona State University (katedra psychologie, katedra volného času), Univerzita Karlova (katedra psychologie), CIEE (Council on International Educational Exchange)
 • 1990-1991 vedoucí Zahraničního oddělení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
 • před r. 1989 práce v oblasti klinické psychologie (Výzkumný ústav psychiatrický Praha-Bohnice - oddělení mentální hygieny; Obvodní ústav národního zdraví Praha 6 – odd. psychiatrie)

 

Výzkumné a publikační granty - hlavní řešitelka (případně národní koordinátor, kde uvedeno)

 • 2015-2017 Psychosocial analysis of non-democratic character in a post-communist society: Empirical assessment of negative passivity and so called "bad mood". Výzkumný grant GA ČR, GA15-11062S
 • 2007-2013 Eurosphere, diversity and the European public sphere towards a citizens’ Europe funded by European Commission, 6th Framework Programme (CIT4-CT-2006-028504), National coordinator
 • 2005-2007 From totalitarian experience to democratic culture. Výzkumný grant MV ČR
 • 2003-2007 Democratic éthos: Social psychological analysis and transcultural empirical probes. Výzkumný grant Grantová agentura AV ČR, IAA7025303
 • 2005 Democratic culture in the Czech Republic. Publikační grant, Grantová agentura AV ČR
 • 2000-2002 Manifestations of democratic culture. Comparative Study of Czech Republic, Slovakia, Bulgaria, and Belarus. Kooperativní výzkumný grant, Research Support Scheme of Central European University
 • 2000-2002 Democratic citizenship. Výzkumný grant, Grantová agentura ČR 406/00/0587
 • 1996-1998 Meanings of citizenship. Czech Citizen in a Comparative Perspective. Výzkumný grant Open Society - Research Support Scheme Středoevropské univerzity 1135/1996
 • 1996  Výzkumný grant, Paleček Foundation, Palo Alto – Stanford
 • 1995  Democratic political culture IREX Individual Advanced Research Award, Washington, DC
 • 1998 Ready for democracy? Publikační grant, Grantová agentura AV ČR
 • 1992-1994 a 1995-97 Transition to democracy. Výzkumný grant, Grantová agentura AV ČRSelection of publications

Březen 2018