Aktuality

24.6.2019

V čísle 3 Československé psychologie, jež právě vychází,

najde čtenář zajímavé výzkumné studie, věnované (1) psychologickým faktorům souvisejícím s emigračními záměry slovenských vysokoškoláků, (2) emoční inteligenci a jejím souvislostem s machiavelismem a (3) hledání umělecké intence, a to prostřednictvím porovnání maleb a jejich zdrojových fotografií.

31.5.2019

Zveme Vás na Veletrh vědy!

Kdy: 6. - 8. 6. 2019
Kde: PVA EXPO PRAHA
Fantastické psychoúkoly a kde je najít? Přece ve stánku Psychologického ústavu AV ČR na Veletrhu vědy! Objevíte hranice své paměti, netušené schopnosti projít bludištěm před i za zrcadlem, postavíte a zbouráte několik věží podle podivných pravidel, anebo zkusíte vyprávět příběh podle obrázků, které znáte jen z reklamy na sušenku a zcela nepodložených drbů o psychologii.

29.4.2019

V aktuálním čísle Československé psychologie

jsou dvě výzkumné stati věnovány šikanování, a to v nápravném zařízení a na pracovišti. Třetí výzkumná studie je věnována vztahu mezi mírou prenatálního vystavení testosteronu a schopností empatizace u mladých Slováků.

16.4.2019

Seminář CEITEC MU a Psychologického ústavu AV ČR

Kdy: 18. dubna 2019 od 10:00
Kde: Masarykova univerzita, kampus Bohunice, CEITEC MU - budova A35, Kamenice 5, Brno (vstup z ulice Studentská), místnost 211

Více aktualit

PsÚ AV ČR  › Lidé  › cv  › klicperova

PhDr. Martina Klicperová-Baker, CSc.

 Martina_Klicperova-Baker.jpg
Psychologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i.
Hybernská 8, 110 00 Praha, ČR
Tel. +420 224 403 911; 420 221 403 901
E-mail: martina.klicperova@praha.psu.cas.cz


Výzkumné zájmy
psychologie demokracie
občanská slušnost
politická kultura
přechody k demokracii
demokratické občanství
nenásilí
kreativita

 

Vzdělání
Psychologie - Filosofická fakulta University Karlovy, Praha (summa cum laude
disertace Hostility  and its Assessment)
Postgraduální aspirantura (CSc.) - Psychologický ústav Československé akademie věd
(disertace Sociálně psychologické a etické aspekty kreativity)
Jazyky: čeština, angličtina, částečně ruština, němčina, španělština, švédština
 

Odborná praxe

 • 1991 - dosud Psychologický ústav AV ČR, Praha
 • 1993 - dosud též afiliace se San Diego State University (katedra politologie, katedra psychologie, Center for Behavioral Epidemiology and Community Health), http://martina.sdsu.edu/ 
 • 1988-2006 výuka na Stanford University (katedra psychologie), San Diego State University (katedra psychologie, katedra politologie), Arizona State University (katedra psychologie, katedra volného času), Univerzita Karlova (katedra psychologie), CIEE (Council on International Educational Exchange)
 • 1990-1991 vedoucí Zahraničního oddělení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
 • před r. 1989 práce v oblasti klinické psychologie (Výzkumný ústav psychiatrický Praha-Bohnice - oddělení mentální hygieny; Obvodní ústav národního zdraví Praha 6 – odd. psychiatrie)

 

Výzkumné a publikační granty - hlavní řešitelka (případně národní koordinátor, kde uvedeno)

 • 2015-2017 Psychosocial analysis of non-democratic character in a post-communist society: Empirical assessment of negative passivity and so called "bad mood". Výzkumný grant GA ČR, GA15-11062S
 • 2007-2013 Eurosphere, diversity and the European public sphere towards a citizens’ Europe funded by European Commission, 6th Framework Programme (CIT4-CT-2006-028504), National coordinator
 • 2005-2007 From totalitarian experience to democratic culture. Výzkumný grant MV ČR
 • 2003-2007 Democratic éthos: Social psychological analysis and transcultural empirical probes. Výzkumný grant Grantová agentura AV ČR, IAA7025303
 • 2005 Democratic culture in the Czech Republic. Publikační grant, Grantová agentura AV ČR
 • 2000-2002 Manifestations of democratic culture. Comparative Study of Czech Republic, Slovakia, Bulgaria, and Belarus. Kooperativní výzkumný grant, Research Support Scheme of Central European University
 • 2000-2002 Democratic citizenship. Výzkumný grant, Grantová agentura ČR 406/00/0587
 • 1996-1998 Meanings of citizenship. Czech Citizen in a Comparative Perspective. Výzkumný grant Open Society - Research Support Scheme Středoevropské univerzity 1135/1996
 • 1996  Výzkumný grant, Paleček Foundation, Palo Alto – Stanford
 • 1995  Democratic political culture IREX Individual Advanced Research Award, Washington, DC
 • 1998 Ready for democracy? Publikační grant, Grantová agentura AV ČR
 • 1992-1994 a 1995-97 Transition to democracy. Výzkumný grant, Grantová agentura AV ČRSelection of publications

Březen 2018