Aktuality

2.1.2019

Letošní poslední číslo Československé psychologie přináší ve výzkumných studiích

(1) tematiku pohotovosti k agresivnímu chování u adolescentů, (2) porovnání úrovně soucitu se sebou a studu u souboru pacientů s úzkostnými či depresivními poruchami a u zdravých osob a (3)  porovnání metod verbální a smyslové prezentace podnětů. V rámci metodických studií jsou srovnávány tři zahraniční metody věnované postihování všímavosti v organizacích.

29.10.2018

V právě vycházejícím čísle Československé psychologie

je uveřejněna pozoruhodná teoretická studie věnovaná odborné terminologii v psychologii. Výzkumné studie se věnují (1) obětem šikanování a osobnostním vlastnostem, jež souvisejí se zastáváním se šikanovaných spolužáků, (2) agresivnímu chování institucionalizovaných adolescentů ve srovnání s těmi, kteří žijí ve svých rodinách, (3) péči o sebe, jež je u pracovníků pomáhajících profesí předpokladem pro udržení schopnosti pomáhat klientům.

24.10.2018

Workshop s ochutnávkou; videoukázky vývoje izolačních studií

Přednášející: Doc. PhDr. Bc. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.
Kdy: středa 7. listopadu 2018, 9:00; 13:00 hodin
Kde: Praha 1, Národní 1009/3, Akademie věd ČR, místnost 108

24.10.2018

Zveme na přednášku "Století psychologického testování",

kterou v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR přednese profesor Tomáš Urbánek v literární kavárně knihkupectví Academia Brno v úterý 8.11.2018 od 17:00 hodin.

Více aktualit

PsÚ AV ČR  › Lidé  › cv  › klicperova

PhDr. Martina Klicperová-Baker, CSc.

 Martina_Klicperova-Baker.jpg
Psychologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i.
Hybernská 8, 110 00 Praha, ČR
Tel. +420 224 403 911; 420 221 403 901
E-mail: martina.klicperova@praha.psu.cas.cz


Výzkumné zájmy
psychologie demokracie
občanská slušnost
politická kultura
přechody k demokracii
demokratické občanství
nenásilí
kreativita

 

Vzdělání
Psychologie - Filosofická fakulta University Karlovy, Praha (summa cum laude
disertace Hostility  and its Assessment)
Postgraduální aspirantura (CSc.) - Psychologický ústav Československé akademie věd
(disertace Sociálně psychologické a etické aspekty kreativity)
Jazyky: čeština, angličtina, částečně ruština, němčina, španělština, švédština
 

Odborná praxe

 • 1991 - dosud Psychologický ústav AV ČR, Praha
 • 1993 - dosud též afiliace se San Diego State University (katedra politologie, katedra psychologie, Center for Behavioral Epidemiology and Community Health), http://martina.sdsu.edu/ 
 • 1988-2006 výuka na Stanford University (katedra psychologie), San Diego State University (katedra psychologie, katedra politologie), Arizona State University (katedra psychologie, katedra volného času), Univerzita Karlova (katedra psychologie), CIEE (Council on International Educational Exchange)
 • 1990-1991 vedoucí Zahraničního oddělení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
 • před r. 1989 práce v oblasti klinické psychologie (Výzkumný ústav psychiatrický Praha-Bohnice - oddělení mentální hygieny; Obvodní ústav národního zdraví Praha 6 – odd. psychiatrie)

 

Výzkumné a publikační granty - hlavní řešitelka (případně národní koordinátor, kde uvedeno)

 • 2015-2017 Psychosocial analysis of non-democratic character in a post-communist society: Empirical assessment of negative passivity and so called "bad mood". Výzkumný grant GA ČR, GA15-11062S
 • 2007-2013 Eurosphere, diversity and the European public sphere towards a citizens’ Europe funded by European Commission, 6th Framework Programme (CIT4-CT-2006-028504), National coordinator
 • 2005-2007 From totalitarian experience to democratic culture. Výzkumný grant MV ČR
 • 2003-2007 Democratic éthos: Social psychological analysis and transcultural empirical probes. Výzkumný grant Grantová agentura AV ČR, IAA7025303
 • 2005 Democratic culture in the Czech Republic. Publikační grant, Grantová agentura AV ČR
 • 2000-2002 Manifestations of democratic culture. Comparative Study of Czech Republic, Slovakia, Bulgaria, and Belarus. Kooperativní výzkumný grant, Research Support Scheme of Central European University
 • 2000-2002 Democratic citizenship. Výzkumný grant, Grantová agentura ČR 406/00/0587
 • 1996-1998 Meanings of citizenship. Czech Citizen in a Comparative Perspective. Výzkumný grant Open Society - Research Support Scheme Středoevropské univerzity 1135/1996
 • 1996  Výzkumný grant, Paleček Foundation, Palo Alto – Stanford
 • 1995  Democratic political culture IREX Individual Advanced Research Award, Washington, DC
 • 1998 Ready for democracy? Publikační grant, Grantová agentura AV ČR
 • 1992-1994 a 1995-97 Transition to democracy. Výzkumný grant, Grantová agentura AV ČRSelection of publications

Březen 2018