Aktuality

24.6.2019

V čísle 3 Československé psychologie, jež právě vychází,

najde čtenář zajímavé výzkumné studie, věnované (1) psychologickým faktorům souvisejícím s emigračními záměry slovenských vysokoškoláků, (2) emoční inteligenci a jejím souvislostem s machiavelismem a (3) hledání umělecké intence, a to prostřednictvím porovnání maleb a jejich zdrojových fotografií.

31.5.2019

Zveme Vás na Veletrh vědy!

Kdy: 6. - 8. 6. 2019
Kde: PVA EXPO PRAHA
Fantastické psychoúkoly a kde je najít? Přece ve stánku Psychologického ústavu AV ČR na Veletrhu vědy! Objevíte hranice své paměti, netušené schopnosti projít bludištěm před i za zrcadlem, postavíte a zbouráte několik věží podle podivných pravidel, anebo zkusíte vyprávět příběh podle obrázků, které znáte jen z reklamy na sušenku a zcela nepodložených drbů o psychologii.

29.4.2019

V aktuálním čísle Československé psychologie

jsou dvě výzkumné stati věnovány šikanování, a to v nápravném zařízení a na pracovišti. Třetí výzkumná studie je věnována vztahu mezi mírou prenatálního vystavení testosteronu a schopností empatizace u mladých Slováků.

16.4.2019

Seminář CEITEC MU a Psychologického ústavu AV ČR

Kdy: 18. dubna 2019 od 10:00
Kde: Masarykova univerzita, kampus Bohunice, CEITEC MU - budova A35, Kamenice 5, Brno (vstup z ulice Studentská), místnost 211

Více aktualit

PsÚ AV ČR  › Lidé  › cv  › koutna

 

Mgr. Veronika Koutná, Ph.D.

+420 532 290 270
 

Vědecké zájmy

 • Psycho-onkologie
 • Posttraumatický stress a posttraumatický rozvoj
 • Kvalita života
   
Vzdělání

2012 - 2016  Doktorské studium klinické psychologie (titul Ph.D.)

                      Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

                      Disertační práce: Psychosociální důsledky léčby onkologického onemocnění v dětském věku

2007 - 2012  Magisterské studium psychologie (titul Mgr.)

                      Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

 

Výzkumné projekty

 • 2019 – 2021 Faktory pozitivních důsledků onkologického onemocnění v dětství: vztahy posttraumatického rozvoje u dětí a jejich rodičů, řešitelka, Grantová agentura ČR (GA19-06524S)

 • 2013 – 2015 Kvalita života dětí po léčbě onkologického onemocnění: longitudinální studie, členka týmu, Grantová agentura ČR (P407-11-2421)

 • 2014 – 2018 Brněnská longitudinální studie mládeže, členka týmu
 
Publikace

 • Koutná, V., Jelínek, M., Blatný, M. & Kepák, T. (2017). Predictors of posttraumatic stress and posttraumatic growth in childhood cancer survivors. Cancers, 9(3), 26. https://doi.org/doi:10.3390/cancers9030026
 • Koutná, V., & Blatný, M. (2017). Positive and negative outcomes of childhood cancer: is there a connection between posttraumatic stress and growth in childhood cancer survivors? Medical Research Archives, 5(12), 1–15.
 • Koutná, V., Blatný, M., Kepák, T., Jelínek, M. & Blažková, T. (2014). Sociální opora dětí a adolescentů po léčbě onkologického onemocnění v porovnání s dětmi a adolescenty z běžné populace. Československá Psychologie, 58(4), 326–339.
 • Blažková, T. & Koutná, V. (2015). Sociální opora u dětí a dospívajících po léčbě onkologického onemocnění. Československá Psychologie59(4), 346–358.
 • Blažková, T.; Blatný, M.; Jelínek, M.; Koutná, V.; Kepák, T. (2017). Zvládání u dětí dospívajících po léčbě onkologického onemocnění a jeho vztah k výskytu depresivní symptomatologie. Československá Psychologie, 61(1), 43–58.
 • Blatný., M., Koutná, V., Jelínek, M., Blažková, T. & Kepák, T. (2016). Kvalita života dětí a adolescentů po léčbě onkologického onemocnění: výsledky druhé etapy longitudinální studie QOLOP. In Millová, K., Slezáčková, A., Humpolíček, P., Svoboda, M. (Eds.). SOCIÁLNÍ PROCESY A OSOBNOST 2015 – Otázky a výzvy, Sborník příspěvků. 38-43.