Aktuality

24.6.2019

V čísle 3 Československé psychologie, jež právě vychází,

najde čtenář zajímavé výzkumné studie, věnované (1) psychologickým faktorům souvisejícím s emigračními záměry slovenských vysokoškoláků, (2) emoční inteligenci a jejím souvislostem s machiavelismem a (3) hledání umělecké intence, a to prostřednictvím porovnání maleb a jejich zdrojových fotografií.

31.5.2019

Zveme Vás na Veletrh vědy!

Kdy: 6. - 8. 6. 2019
Kde: PVA EXPO PRAHA
Fantastické psychoúkoly a kde je najít? Přece ve stánku Psychologického ústavu AV ČR na Veletrhu vědy! Objevíte hranice své paměti, netušené schopnosti projít bludištěm před i za zrcadlem, postavíte a zbouráte několik věží podle podivných pravidel, anebo zkusíte vyprávět příběh podle obrázků, které znáte jen z reklamy na sušenku a zcela nepodložených drbů o psychologii.

29.4.2019

V aktuálním čísle Československé psychologie

jsou dvě výzkumné stati věnovány šikanování, a to v nápravném zařízení a na pracovišti. Třetí výzkumná studie je věnována vztahu mezi mírou prenatálního vystavení testosteronu a schopností empatizace u mladých Slováků.

16.4.2019

Seminář CEITEC MU a Psychologického ústavu AV ČR

Kdy: 18. dubna 2019 od 10:00
Kde: Masarykova univerzita, kampus Bohunice, CEITEC MU - budova A35, Kamenice 5, Brno (vstup z ulice Studentská), místnost 211

Více aktualit

PsÚ AV ČR  › Lidé  › cv  › machovcova

KM_foto 

Kateřina Machovcová, Ph.D.

Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.  
Hybernská 8
Praha 1, 110 00

Tel.: (+420) 221 403 909
E-mail: machovcova@praha.psu.cas.cz
 


SOUČASNÉ ODBORNÉ ZÁJMY
 
 • Pracovní podmínky ve vysokém školství
 • Diverzita na pracovišti, work-life balance, intersekcionální přístup
 • Podpora mladých vědců a vědkyň - mentoring
 • Kvalitativní výzkumný design
 
VZDĚLÁNÍ
 
 • 2005 – 2010   Doktorské studium (Sociální psychologie), FSS MU v Brně, Ph.D.
 • 1998 – 2005   Magisterské studium (Psychologie), FF, FSS MU v Brně, Mgr.
 
PŘEHLED ZAMĚSTNÁNÍ
 
 • 2013 - dosud Vědecká pracovnice, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha
 • 2014 - dosud Výzkumnice, lektorka, Pedagogická fakulta UK
 • 2009 - dosud Lektorka ÚJOP UK – CIEE
 
SPOLUPRÁCE NA PROJEKTECH
 
 • 2017 - 2019  Rozvoj akademické excelence: Systemický přístup k mimořádnému výkonu u akademiků a akademiček na počátku kariéry (členka týmu, řešitel doc. Mudrák), Grantová agentura ČR
 • 2014 - 2016  Kvalita pracovního prostředí a well-being zaměstnanců ve veřejném vysokém školství (členka týmu, řešitelka dr. Zábrodská), Grantová agentura ČR
 
ZAHRANIČNÍ STÁŽE A STIPENDIA
 
 • 1/2017 Department of Sociology, School of Business, Economics and Social Sciences, Graz University, prof. L. Oates-Indruchová – Sociology of Gender Chair (Program Aktion, Charles Uni)         
 • 1/2016 Department of Psychology, University of Oslo, Oslo, Norsko. Supervize: prof. Agnes Andenæs (EEA Financial Mechanism and Norwegian Financial Mechanism Funds, Charles Uni)
 • 2008/9 Danish University of Education – Aarhus Uni, Kodaň, Dánsko. Supervize: prof. Dorte Staunaes (5 měsíců, Danish Governmental Award, Masaryk Uni)
 • 2007 Department of Psychology, University of Oslo, Oslo, Norsko. Supervize: Dr. Agnes Andenæs. (4 měsíce, EEA Financial Mechanism and Norwegian Financial Mechanism Funds, Masaryk Uni)
 • 2004 Univerzita Utrecht (4 měsíce, SOCRATES/ERASMUS, Masaryk Uni)
   
PUBLIKACE
 
Monografie
 
 • Machovcová, K. (2011). Nesamozřejmé perspektivy. Genderová analýza v psychoterapii a psychologickém poradenství.Mezinárodní politologický ústav. Masarykova Univerzita, Brno.

Kapitoly v monografiích 

 • Zábrodská, K. Mudrák, J., Květon, P., Machovcová, K., Blatný, M., & Šolcová, I. (2017, ebook). Satisfied but not equal: Working conditions of women and men faculty in Czech universities. In Vohlídalová, M., Linková, M. (Eds.), Gender and neoliberalism in Czech academia. Praha: SLON.

Vybrané články v impaktovaných časopisech

 • Blatný, M., Šolcová, I., Květon, P., Jelínek, M., Zábrodská, K., Mudrák, J., Machovcová, K. (2018). The influence of personality traits on life satisfaction through work engagement and job satisfaction among academic faculty members. Studia Psychologica 60(4): 274 – 286.
 • Machovcová, K., Zábrodská, K. Mudrák, J. (2018). Department heads negotiating emerging managerialism. Educational Management Administration & Leadership. First published 28 January 2018.
 • Mudrák, J., Zábrodská, K., Květon, P., Jelínek, M., Blatný, M., Šolcová, I., Machovcová, K., Occupational well-being among university faculty: A job demands-resources model. Research in higher education. 59/3/2017.
 • Zábrodská, K., Mudrák, J. Šolcová, I., Květon, P., Blatný, M. Machovcová, K. Burnout among university faculty: the central role of work-family conflict. In Educational psychology, 38(6) 2017.
 • Zábrodská, K. Mudrák, J., Květon, P., Machovcová, K., Blatný, M., & Šolcová, I. (2016). Keeping marketization at bay: The quality of academic worklife in Czech universities. Czech Sociological Review, 3.
 • Machovcová, K., & Zábrodská, K. (2016). Vedení akademických pracovníků: teoretické přístupy a aktuální výzkumné problémy. Československá psychologie, 60, 137-152.  
 • Zábrodská, K., Mudrák, J., Květon, P., Blatný, M., Machovcová, K., & Šolcová, I. (2014). Work environment and well-being of academic faculty in Czech universities: A pilot study. Studia Paedagogica, 19(4), 121-144.