Aktuality

2.1.2019

Letošní poslední číslo Československé psychologie přináší ve výzkumných studiích

(1) tematiku pohotovosti k agresivnímu chování u adolescentů, (2) porovnání úrovně soucitu se sebou a studu u souboru pacientů s úzkostnými či depresivními poruchami a u zdravých osob a (3)  porovnání metod verbální a smyslové prezentace podnětů. V rámci metodických studií jsou srovnávány tři zahraniční metody věnované postihování všímavosti v organizacích.

29.10.2018

V právě vycházejícím čísle Československé psychologie

je uveřejněna pozoruhodná teoretická studie věnovaná odborné terminologii v psychologii. Výzkumné studie se věnují (1) obětem šikanování a osobnostním vlastnostem, jež souvisejí se zastáváním se šikanovaných spolužáků, (2) agresivnímu chování institucionalizovaných adolescentů ve srovnání s těmi, kteří žijí ve svých rodinách, (3) péči o sebe, jež je u pracovníků pomáhajících profesí předpokladem pro udržení schopnosti pomáhat klientům.

24.10.2018

Workshop s ochutnávkou; videoukázky vývoje izolačních studií

Přednášející: Doc. PhDr. Bc. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.
Kdy: středa 7. listopadu 2018, 9:00; 13:00 hodin
Kde: Praha 1, Národní 1009/3, Akademie věd ČR, místnost 108

24.10.2018

Zveme na přednášku "Století psychologického testování",

kterou v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR přednese profesor Tomáš Urbánek v literární kavárně knihkupectví Academia Brno v úterý 8.11.2018 od 17:00 hodin.

Více aktualit

PsÚ AV ČR  › Lidé  › cv  › millova

PhDr. Katarína Millová, Ph.D.

katarina.jpgPsychologický ústav, Akademie věd ČR
Veveří 97, 602 00 Brno

E-mail: katarina (at) psu.cas.cz
Tel. +420 5322920 283

 

VÝZKUMNÉ ZÁJMY

  • psychologie celoživotního vývoje
  • úspěšný vývoj
  • vývojová věda
  • zvládání stresu
      

VZDĚLÁNÍ

2013

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta
PhDr. studijní program 

2006-2012

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta
Ph.D. studijní program, Obecná psychologie
Psychologický ústav AV ČR
Téma dizertační práce: Úspešný vývin v kontexte psychológie celoživotního vývinu

2001 – 2006

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta
Mgr. studijní program, Psychologie
Téma diplomové práce: Osobnostné súvislosti zvládania záťaže

 

VÝUKA

od roku 2013 Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, teaching Developmental Psychology and Personality Psychology (in Czech)
od roku 2012 Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, teaching Practice Empirical Research (in Czech)
od roku 2008 Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, teaching Gender Aspects in Psychology (in English)
od roku 2007 Ústav pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, teaching Social Psychology (in Czech)

 

VYBRANÉ PUBLIKACE A KONFERENČNÍ PŘÍSPĚVKY

Millová, K., Blatný, M., & Jelínek, M. (2012). Career orientation and its early antecedents in the context of longitudinal research. ISSBD 2012 Abstract Book (on CD; p. 552). Edmonton : University of Alberta, 2012.

Millová, K. (2012). Psychologie celoživotního vývoje: Uvedení do moderních teorií. Brno: Host.

Millová, K., & Blatný, M. (2012). Vývoj člověka v kontextu společnosti procházející významnou změnou (tranzicí). In P. Halama, R. Hanák & R. Masaryk (Eds.), Sociálne procesy a osobnosť (na CD; s. 96-101). Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV.

Millová, K., Blatný, M., & Jelínek, M. (2011). Predictors of career orientation: 50-year longitudinal study. The 12th European Congress of Psychology: Final program (Abstract book on CD; p. 953). 04. - 08. 07. 2011, Istanbul, Turkey. Istanbul: Turkish Psychological Association.

Blatný, M., Millová, K., Slezáčková, A., Jelínek, M., & Šolcová, I. (2011). Antecedents and correlates of Sense of Coherence: A longitudinal perspective. In Second World Congress on Positive Psychology: Poster Abstracts (p. 236). 23. - 26. 07. 2011, Philadelphia, Pennsylvania. Philadelphia: International Positive Psychology Association.

Blatný, M., Sobotková, V., Millová, K., Jelínek, M., & Šolcová, I. (2011). Personality predictors and correlates of Sense of coherence: A longitudinal perspective.  The 12th European Congress of Psychology: Final program (Abstract book on CD; p. 1133). 04. - 08. 07. 2011, Istanbul, Turkey. Istanbul: Turkish Psychological Association.

Millová, K., Blatný, M., Jelínek, M., & Šolcová, I. (2011). Charakteristiky kariérní orientace z hlediska 50letého longitudinálního výzkumu. In K. Bartošová, M. Čerňák, P. Humpolíček, M. Kukaňová & A. Slezáčková (Eds.), Sociální procesy a osobnost, Člověk na cestě životem: Křižovatky a mosty (sborník příspěvků na CD; s. 197-200). Brno: Tribun EU.

Blatný, M., Jelínek, M., Millová, K., & Klimusová, H. (2010). From GABA to meaning in life. In M. Blatný, M. Hřebíčková, S. Kouřilová & A. Slezáčková (Eds.). 15th European Conference on Personality: Program and Abstracts (p. 111). Brno: Institute of Psychology AS CR.

Blatný, M., Millová, K., Jelínek, M., & Osecká, T. (2010). Životní smysluplnost: Osobnostní souvislosti a antecedenty. Československá psychologie, 54, 3, 225-234.

Millová, K. (2010). Teorie celoživotního vývoje. In M. Blatný a kol., Psychologie osobnosti: Hlavní témata, současné přístupy (s. 167 - 195). Praha: Grada Publishing.

Millová, K. (2010). Prehľad niektorých súčasných teórií celoživotného vývinu človeka. In M. Blatný, D. Vobořil, P. Květon, M. Jelínek, V. Sobotková & S. Kouřilová (Ed.), Sborník příspěvků: Sociální procesy a osobnost – Člověk na cestě životem: rizika, výzvy, příležitosti, (s. 238-243). Brno: Psychologický ústav AV ČR.

Millová, K. (2009). Analýza některých současných teorií celoživotního vývoje. E-psychologie [online], 3, 45-54.

Millová, K., Blatný, M., & Kohoutek, T. (2008). Demanding life situations in university students: gender aspect. Social Processes & Personality, 1, 1, 12 – 19.

Millová, K., Blatný, M., & Kohoutek, T. (2008). Osobnostné aspekty zvládania záťaže. E-psychologie [online], 2, 1, 1 – 8.

Millová, K., Blatný, M., & Kohoutek, T. (2008). Personality aspects of coping with stress (in Slovak). In L. Golecká, J. Gurňáková, & I. Ruisel (Eds.). Social processes and personality 2008. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV; Book of Abstracts, p. 42.

Millová, K., Blatný, M., & Kohoutek, T. (2007). Personality relation to coping with stress (in Slovak).  In M. Svoboda, M. Blatný, & P. Humpolíček (Eds.): Social processes and personality 2007. Collection of conference presentations. Brno : Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 317 – 321.