Aktuality

24.6.2019

V čísle 3 Československé psychologie, jež právě vychází,

najde čtenář zajímavé výzkumné studie, věnované (1) psychologickým faktorům souvisejícím s emigračními záměry slovenských vysokoškoláků, (2) emoční inteligenci a jejím souvislostem s machiavelismem a (3) hledání umělecké intence, a to prostřednictvím porovnání maleb a jejich zdrojových fotografií.

31.5.2019

Zveme Vás na Veletrh vědy!

Kdy: 6. - 8. 6. 2019
Kde: PVA EXPO PRAHA
Fantastické psychoúkoly a kde je najít? Přece ve stánku Psychologického ústavu AV ČR na Veletrhu vědy! Objevíte hranice své paměti, netušené schopnosti projít bludištěm před i za zrcadlem, postavíte a zbouráte několik věží podle podivných pravidel, anebo zkusíte vyprávět příběh podle obrázků, které znáte jen z reklamy na sušenku a zcela nepodložených drbů o psychologii.

29.4.2019

V aktuálním čísle Československé psychologie

jsou dvě výzkumné stati věnovány šikanování, a to v nápravném zařízení a na pracovišti. Třetí výzkumná studie je věnována vztahu mezi mírou prenatálního vystavení testosteronu a schopností empatizace u mladých Slováků.

16.4.2019

Seminář CEITEC MU a Psychologického ústavu AV ČR

Kdy: 18. dubna 2019 od 10:00
Kde: Masarykova univerzita, kampus Bohunice, CEITEC MU - budova A35, Kamenice 5, Brno (vstup z ulice Studentská), místnost 211

Více aktualit

PsÚ AV ČR  › Lidé  › cv  › polisenska

PhDr. Veronika Anna Polišenská, PhD., MSc.

         
Institute of Psychology
Academy of Sciences
Politických věznů 7
110 00 Praha
Date of Birth: March 7, 1978 in Beroun, Czech Republic

 
Educational Experiences
 • 2003 - 2006  Doctorate Studies – Masaryk University, School of Social Sciences, Brno, Specialization: Social Psychology, Thesis: Burglars: influence of personality and place-attachment on spatial behaviour
 • 2000 - 2003  Graduate Studies – Masaryk University, School of Social Sciences, Brno, Specialization - Psychology
 • 2001 – 2002 Graduate Studies – University of Liverpool, Great Britain, Masters of Science in Investigative Psychology
 • 1996 - Dec.1998 Undergraduate Studies - Texas Tech University, Lubbock, Texas, USA Major - Psychology,  Minor - English, Graduating as Magna Cum Laude in Honor Studies
Career Experiences
 • 2005 – present Institute of Psychology, Academy of Sciences, Czech Republic, position: Postdoctoral fellow
 • 2005 – 2007  Xth European Congress of Psychology – scientific committee liaison
 • 2004 – present - Anglo-American University – teaching undergraduate course, Social Psychology, Forensic Psychology
 • 2004– 2005 - Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, teaching undergraduate course, Social Psychology
 • 2003 – present  Masaryk University, Faculty of Social sciences – teaching upper-level course, Forensic and Police Psychology
Knowledge of Languages
 • Fluent written and spoken Czech, English, French.
Membership
 • 2007 - till now - member of Executive Council of European Federation of Psychologists’ Associations www.efpa.eu
 • 2007 - till now - member of the Czech-Moravian Psychological Society
 • 2012 - till now – Executive vice-president of Union of Psychological Associations of the Czech Republic www.upacr.cz
 • 2008 – 2010 member of the working group of Accreditation committee for pedagogy, psychology and kinantropy
 • 2008 – till now - member of the European Society of Criminology
 • 2008 – till now - member of the Masaryk’s Sociological Society of the Czech Republic, social pathology section
 • 2011 – member of the Association of Forensic Psychologists of the Czech Republic
Grants
 • 2012 – 2015 – Czech Science Foundation (407/121/0706) “ Psychological aspects of reintegration and resocialization of offenders into society”
 • 2007-2009 – Czech Science Foundation (406/07/0261) - The experience of offenders and its influence upon their behaviour and crime prevention
Publications
Polišenská, V.A. Koubalíková, S., Borovanská, M. (2013). Výzkum pachatelů trestné činnosti realizovaný ve věznicích versus na svobodě: výhody a nevýhody. (Research of imprisoned vs. released offenders: advantages and disadvantages). Prevence sociální deviací: přání, naděje a realita. Konference sekce sociální patologie, 93-97.
Polišenská, V.A., Koubalíková, S., Borovanská M.(2012). Inteligence a agresivita pachatelů majetkové trestné činnosti (Intelligence and aggression of burglars). Československá psychologie, 6, 574-583.
V.A. Polišenská (2011) EFPA's Support for Psychology as a Science. European PsychologistVolume 16, Issue 2, 2011, Pages 118-120           
V.A. Polišenská (2011) The European Federation of Psychology Students' Associations: A Growing Organization. European Psychologist, Volume 16, Issue 2, 2011, Pages 100-103
Polišenská, V.A., Borovanská M., Koubalíková, S. (2010). Pachatelé vloupání: osobnost, agrese a strategie. (Burglars: personality, aggression and strategy). Psychologický ústav AV ČR.
Polišenská, V.A. (2010).Interviewing offenders in a penitentiary environment and the use of mental maps during interviews. In W. Bernasco (Eds.)Offenders on Offending Learning About Crime From Criminals, 273-289. Willan Publishing.
Polišenská, V.A. (2010). Trestný čin krádeže vloupáním: teorie a výzkum v zahraničí. (Burglary: theory and foreign research). Kriminalistika, 1, 27-35.
Polišenská, V.A. (2009). Popis osobnosti pachatele trestného činu vloupání dle Cloningerova dotazníku temperamentu a charakteru. (Description of personality of burglars according to Cloningers temperament and character inventory). Československá psychologie, 53, 6, 545-555.
Polišenská, V.A. (2008). Profilování pachatelů trestných činů (Profiling of offenders). Kriminalistika, 4, 287-294.
Polišenská, V.A. (2008). Kvalitativní výzkum ve vězeňském prostředí 2: Spolupráce a kooperace s externisty (Qualitative research in prison environment 2: cooperation with external workers). In M. Petrjánošová, R. Masaryk, B. Lášticová (Eds.). Kvalitatívny výskum vo verejnom prostore (Qualitative research in public space), 211-216.
Polišenská, V.A. (2008). A Qualitative approach to the criminal mobility: questioning the near-home hypothesis. Crime Patterns and Analysis, 1, 47-59. http://www.eccajournal.org/
Polišenská, V.A. (2007). Analýza chování v prostoru: využití mentálních map (Analysis of spatial behaviour: the use of mental maps). In V. Řehan & M. Šucha (Eds.) Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku IV.: Vybrané aspekty teorie a praxe (Qualitative approach and methods in human sciences IV: Selected aspects of theory and practice), 185-198. Olomouc.
Polišenská, V.A. (2007). Vliv rodinného zázemí a vazby na místo na výběr cíle pachatelů vloupání (The influence of family and place attachments upon the burglars’ choice of targets). Společenské podmínky vzniku sociálních deviací, Sborník příspěvků ze semináře sekce sociální patologie MČSS (Social conditions of social deviations. Papers presented at the seminary of Social pathology section of Czech Masaryk Sociological Society). Kašperské Hory 18.–20. dubna 2007, 208 – 213.
Polišenská, V.A. (2007). Forensic Psychology in the Czech Republic. Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling,4, 55-67.
Polišenská, V.A. (2006). The research of patterns of offenders’ behaviour from the forensic psychology point of view on an example of burglars. Mládež a sociální patologie, Sborník příspěvků ze semináře sekce sociální patologie MČSS (Young population and social pathology, Papers presented at the seminary of Social pathology section of Czech Masaryk Sociological Society), 140-143
Polišenská, V.A. (2006). Mentální mapy: Definice, výzkum a otázka prostorového rozhodování (Mental maps: definitions, research and spatial decision making). Československá psychologie, 50, 1, 64-70 .
Blatný, M., Polišenská, V.A., Balaštíková, V. a Hrdlička, M. (2005). Problematika rizikového chování a rizikových faktorů vývoje dětí a dospívajících v českých a slovenských odborných časopisech v letech 1996 – 2004: hlavní témata a implikace pro další výzkum (Risk behaviors and risk factors in development of children and adolescents in Czech and Slovak scholarly magazines from 1996 to 2004: main topics and research implications). Československá psychologie, 6, 524-539.
Polišenská, V.A. (2005). Kvalitativní výzkum ve vězeňském prostředí a ovlivňující faktory (Qualitative research in prison environment and influencing factors). In I. Čermák & Chrz, V. (Eds.) .) Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku IV: Vybrané aspekty teorie a praxe (Qualitative approach and method in human sciences IV: Selected aspects of theory and fieldwork), 109-114. Olomouc.
Polišenská, V.A. (2004). Burglars: Territory and Strategy. In: Czerederecka, A. et al. (Eds.). Forensic Psychology and Law: Facing the Challenges of a Changing World, Krakow, 66-74.
Conferences
 • 2014 – 24-27.6. – European Association of Psychology and Law Conference, St. Petersburg, Russia, Paper - Koubalíková, Borovanská, Polišenská – Causal attributions and neutralizations techniques as a paradigma of understanding the offenders reintegration processes
 • 2014 – 27.-28.1. – II. Criminological days, České Budějovice, Paper – Reintegration and resocialization of offenders into the society: application of foreign research models into Czech environment
 • 2013 - 2. – 6. 9. European Society of Psychology and Law, Coventry, UK –Paper - Polišenská, V.A., Koubalíková, S., Borovanská, M. - The research of imprisoned vs. released offenders: advantages and disadvantages,
 • 2012 – 10-13.4. - Nicosia, Cyprus – European Association of Psychology and Law, Paper - Place-attachment and mobility of burglars as aspects in reintegration and resocialisation
 • 2010 – 15-18. 6. – Gothenburg, Sweden - 20th Conference of the European Association of Psychology and Law, Paper  - The influence of intelligence, aggression and personality upon burglar's spatial behaviour
 • 2008 – 8-10.10. – Leiden, Netherlands – NSCR workshop Offenders on Offending, Paper - Qualitative research of offenders‘ behaviour: advantages, disadvantages and validity
 • 2008 – 2-5.9. – Edinburgh, UK – 8th Annual conference of the European Society of Criminology, Paper- Why do Czech burglars travel very far? Questioning the near home hypothesis
 • 2008 – 17-19.3. – Izmir, Turkey – International Symposium on Environmental Criminology and Crime Analysis, Paper - Spatial behaviour of burglars: explaining the variance of Czech sample
 • 2008 – 21.-22.1. – Bratislava, Slovakia – VII. Czech-Slovak conference: Qualitative approach and methods in human sciences „Qualitative research in public space“, Paper – Qualitative research in prison environment 2: cooperation with external workers
 • 2007 – 26.-29.9. – Bologna, Italy – 7th Annual Conference of the European Society of Criminology: Crime, crime prevention and communities in Europe, Paper- The influence of personality upon spatial behaviour of burglars
 • 2007 – 3.-6. 7. – Prague, Czech Republic – X. European Congress in Psychology, Papers – Spatial behaviour of burglars. Data, analysis, application in practice Sexual murder in Czech republic. Research and the use of psychological assessment.
 • 2007 – 18.-20. 4. - Kašperské hory, Czech Republic – Seminář sekce sociální patologie Masarykovy české sociologické společnosti: Společenské podmínky vzniku sociálních deviací (Conference of Social Pathology section of Masaryk Czech Sociological Society), Paper - Vliv rodinného zázemí a vazby na místo na výběr cíle pachatelů vloupání (The influence of family and place attachments upon the burglars’ choice of targets)
 • 2007 – 15.-16. 1. – Olomouc, Czech Republic – VI. Česko-slovenská konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku „Analýza a interpretace kvalitativních dat“. (VI. Czech-Slovak Conference Qualitative approaches and methods in human sciences: Analysis and interpretation of qualitative data), Paper – Analýza chování v prostoru: využití mentálních map a rozhovorů (The analysis of spatial behaviour: the use of mental maps and interviews)
 • 2006 - 26.-29. 8. 2006 – Tübingen, Germany – 6th Annual Conference of the European Society of Criminology: Understanding crime: Structural and Developmental Dimensions, and their Implications for Policy., Paper - The influence of place-attachment on spatial behaviour of burglars
 • 2006 – 27.6.-30.6. – Liverpool, UK – 16th European Conference of Psychology & Law: The Case, The Courts, The Consequences. Paper - Application of research on burglary in practice
 • 2005 – 15.12.-16.12. – London, UK – Perpetrators, Profiling, Policing: Theory and Practice. The 8th International Investigative Psychology Conference., Paper: Burglars: personality and spatial behaviour.
 • 2005 - 29.6. – 2.7. – Vilnius, Lithuania - The 15th European Conference on Psychology and Law: New Horizons for Psychology and Law, Paper: Sexual Murder in Czech Republic
 • 2005 – 17.1.-19.1. – Olomouc, Czech Republic - IV. National Conference on Qualitative approach in research in sciences concerning people. Presentation: Qualitative research in prison environment