Aktuality

1.11.2019

Tématem skvělé teoretické studie, jež vychází v předposledním letošním čísle Československé psychologie,

 je rozpracování spojitostí hravosti a ritualizace zkušenosti ve vývoji integrity ega v koncepci stadií psychosociálního vývoje Erika H. Eriksona. Přehledové studie se věnují psychologickým souvislostem odchodu do důchodu, metakognitivní charakteristice intelektově mimořádně nadaných dětí, kognitivním funkcím u depresivních onemocnění a problematice sebe-opravňování.

1.11.2019

Týden vědy a techniky AV ČR 11. - 17.11.2019

Zveme Vás na přednášku dr. Martiny Klicperové-Baker "Psychologie demokracie a demokratů - to jsou paradoxy!", která se koná 17.11.2019 od 14 hodin v budově Akademie věd na Národní třídě v Praze (viz detail)

 

9.9.2019

Téma zvláštního čísla Československé psychologie

patří jednomu z nejpalčivějších problémů lidské civilizace - chudobě. OSN stanovila v Agendě pro udržitelný rozvoj do roku 2030 boj proti chudobě jako svůj hlavní cíl. V EU se ohrožení chudobou týká téměř čtvrtiny populace (více než 120 milionů lidí).

26.8.2019

V čísle 4 Československé psychologie vychází teoretická studie

věnovaná integritě a zoufalství ega v Eriksonově koncepci stáří.  Přehledová studie se zaměřila na organizační a psychologické podmínky rozvoje výzkumné excelence u začínajících výzkumníků.

Více aktualit

PsÚ AV ČR  › Lidé  › cv  › rican

prof. PhDr. Pavel Říčan, CSc.

 

photo_rican.jpgInstitute of Psychology, Academy of Sciences
Hybernská 8, 110 00 Prague
Tel. +420 221403905
E-mail: ricanpsych@seznam.cz

 
Research interests
The so-called non-religious spirituality
Ethical aspects of the school bullying from the social-cognitive perspective
 
Professional career
1991 - now Leading Research Worker, Institute of Psychology, Academy of Sciences of the Czech Republic. At the same time, teaching psychology of religion at the Charles University, Prague (Hussite Theological Faculty)
1971-1990 Department of Psychology, Institute of Postgraduate Medical Studies
(Teaching and clinical practice, research in family psychology)
1968-1971 Institute of Psychology, Czechoslovak Academy of Sciences, Prague
(Research in personality, teaching)
1967-1968 Department of Pediatrics, Charles University, Prague
(Research in personality, teaching)
1966-1967 Laboratory for Personality and Group Analysis (Raymond B. Cattell), University of Illinois (research in personality)
1962-1965 Department of Psychology, Charles University, Prague
(Research in ability and personality testing, teaching)
 
Main research projects realized in the Institute of Psychology
1992-1994 empirical project FAMILY RELATIONS - CHILD AGGRESSIVENESS - AGGRESSION IN THE SCHOOL
1995-1997 empirical project CHILD AGGRESSION IN A POST-COMMUNIST COUNTRY: RACE AND GENDER ASPECTS IN A CROSS-CULTURAL COMPARISON, supported by the Research Support Scheme of the Central European University
1997-1998 theoretical project THE PLEASURE OF MAKING OTHER PEOPLE SUFFER, supported by the Grant Agency of the Czech Republic
2003 empirical project SPIRITUALITY AS A FACTOR OF PERSONALITY STRUCTURE, supported by the Grant Agency of the Charles University
2003-2004 theoretical project HUMAN RELATIONSHIP AS RELIGIOSUM, supported by the Grant Agency of the Academy of Sciences of the Czech Republic
2005 empirical project SPIRITUAL FOUNDATION OF THE MORAL IDENTITY IN ADOLESCENCE, supported by the Grant Agency of the Charles University
2005-2006 empirical project AUTOREGULATION OF INTERSEXUAL AND IZOSEXUAL AGGRESSION IN ADOLESCENCE AS A FUNCTION OF THE INTERIORIZATION OF VALUES (GA AV ČR)
2005-2006 empirical project VALUE-MORAL ORIENTATION OF THE CZECH ADOLESCENTS – COGNITIVE AND EXPERIENTIAL ASPECTS (GA ČR)
2008-2010 empirical project ETHICAL-PSYCHOLOGICAL FACTORS OF BULLYING AND COPING WITH IT IN THE PRIMARY SCHOOL, supported by the Grant Agency of the Academy of Sciences of the Czech Republic
 
Current project
2012-2014 empirical project SCHOOL BULLYING AS A PROCESS - A SOCIAL-COGNITIVE ANALYSIS OF CLASSROOM BULLYING, supported by the Grant Agency of the Academy of Sciences of the Czech Republic (P407/12/2325)
  
Selected publications
Říčan, P. (2012): The story of a late rider. In: Jacob A. Belzen, Ed.: Psychology of Religion. Autobiographical Accounts. Springer New York Dordrecht Heidelberg London, 167-184.
Říčan, P. (2010): Psychologie osobnosti – obor v pohybu [Psychology of Personality – A Field in Motion]. Praha: Portál (6. ed.).
Říčan, P., Janošová, P. (2010): Jak na šikanu [How to deal with bullying]. Praha: Grada.
Říčan, P. Lukavský, J., Janošová, P., Štochl, J (2010): Measurement of spirituality – a cross-cultural feedback. Studia Psychologica, vol. 52, no. 3.
Říčan, P., Janošová, P. (2010): Spirituality as one of the basic aspects of personality – a cross-cultural verification of Piedmont's model. International Journal for the Psychology of Religion.
Říčan, P., Kocourková, J. (2008): Základ spirituality ve vztazích raného dětství: psychoanalytická perspektiva [The basis of spirituality in the relationships of the early childhood]. Československá psychologie, 52, 1, 90-100.
Říčan, P. (2007): Psychologie náboženství a spirituality [The Psychology of Religion and Spirituality]. Praha: Portál.
Říčan, P., Janošová, P., Tyl, J. (2007): Test spirituální citlivosti [A test of spiritual sensitivity]. Československá psychologie, 51, 2, 153-160.
Říčan, P., et al. (2006): Dětská klinická psychologie [Child Clinical Psychology]. Praha: Grada (4. ed.).
Říčan, P., Janošová, P. (2005): Spirituality: its psychological operationalization via measurement of individual differences: A Czech perspective. Studia Psychologica, 47, 157-166.
Říčan, P. (2004): Cesta životem [The Way through Life]. Praha: Portál (2. ed).
Říčan, P. (2004): Spirituality - the story of a concept in the psychology of religion. Archiv für Religionspsychologie, 26, 135-156.