Aktuality

2.1.2019

Letošní poslední číslo Československé psychologie přináší ve výzkumných studiích

(1) tematiku pohotovosti k agresivnímu chování u adolescentů, (2) porovnání úrovně soucitu se sebou a studu u souboru pacientů s úzkostnými či depresivními poruchami a u zdravých osob a (3)  porovnání metod verbální a smyslové prezentace podnětů. V rámci metodických studií jsou srovnávány tři zahraniční metody věnované postihování všímavosti v organizacích.

29.10.2018

V právě vycházejícím čísle Československé psychologie

je uveřejněna pozoruhodná teoretická studie věnovaná odborné terminologii v psychologii. Výzkumné studie se věnují (1) obětem šikanování a osobnostním vlastnostem, jež souvisejí se zastáváním se šikanovaných spolužáků, (2) agresivnímu chování institucionalizovaných adolescentů ve srovnání s těmi, kteří žijí ve svých rodinách, (3) péči o sebe, jež je u pracovníků pomáhajících profesí předpokladem pro udržení schopnosti pomáhat klientům.

24.10.2018

Workshop s ochutnávkou; videoukázky vývoje izolačních studií

Přednášející: Doc. PhDr. Bc. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.
Kdy: středa 7. listopadu 2018, 9:00; 13:00 hodin
Kde: Praha 1, Národní 1009/3, Akademie věd ČR, místnost 108

24.10.2018

Zveme na přednášku "Století psychologického testování",

kterou v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR přednese profesor Tomáš Urbánek v literární kavárně knihkupectví Academia Brno v úterý 8.11.2018 od 17:00 hodin.

Více aktualit

PsÚ AV ČR  › Lidé  › cv  › rican

Prof. PhDr. Pavel Říčan, CSc.

 

photo_rican.jpgInstitute of Psychology, Academy of Sciences
Hybernská 8, 110 00 Prague
Tel. +420 221403905
E-mail: ricanpsych@seznam.cz

 
Research interests
The so-called non-religious spirituality
Ethical aspects of the school bullying from the social-cognitive perspective
 
Professional career
1991 - now Leading Research Worker, Institute of Psychology, Academy of Sciences of the Czech Republic. At the same time, teaching psychology of religion at the Charles University, Prague (Hussite Theological Faculty)
1971-1990 Department of Psychology, Institute of Postgraduate Medical Studies
(Teaching and clinical practice, research in family psychology)
1968-1971 Institute of Psychology, Czechoslovak Academy of Sciences, Prague
(Research in personality, teaching)
1967-1968 Department of Pediatrics, Charles University, Prague
(Research in personality, teaching)
1966-1967 Laboratory for Personality and Group Analysis (Raymond B. Cattell), University of Illinois (research in personality)
1962-1965 Department of Psychology, Charles University, Prague
(Research in ability and personality testing, teaching)
 
Main research projects realized in the Institute of Psychology
1992-1994 empirical project FAMILY RELATIONS - CHILD AGGRESSIVENESS - AGGRESSION IN THE SCHOOL
1995-1997 empirical project CHILD AGGRESSION IN A POST-COMMUNIST COUNTRY: RACE AND GENDER ASPECTS IN A CROSS-CULTURAL COMPARISON, supported by the Research Support Scheme of the Central European University
1997-1998 theoretical project THE PLEASURE OF MAKING OTHER PEOPLE SUFFER, supported by the Grant Agency of the Czech Republic
2003 empirical project SPIRITUALITY AS A FACTOR OF PERSONALITY STRUCTURE, supported by the Grant Agency of the Charles University
2003-2004 theoretical project HUMAN RELATIONSHIP AS RELIGIOSUM, supported by the Grant Agency of the Academy of Sciences of the Czech Republic
2005 empirical project SPIRITUAL FOUNDATION OF THE MORAL IDENTITY IN ADOLESCENCE, supported by the Grant Agency of the Charles University
2005-2006 empirical project AUTOREGULATION OF INTERSEXUAL AND IZOSEXUAL AGGRESSION IN ADOLESCENCE AS A FUNCTION OF THE INTERIORIZATION OF VALUES (GA AV ČR)
2005-2006 empirical project VALUE-MORAL ORIENTATION OF THE CZECH ADOLESCENTS – COGNITIVE AND EXPERIENTIAL ASPECTS (GA ČR)
2008-2010 empirical project ETHICAL-PSYCHOLOGICAL FACTORS OF BULLYING AND COPING WITH IT IN THE PRIMARY SCHOOL, supported by the Grant Agency of the Academy of Sciences of the Czech Republic
 
Current project
2012-2014 empirical project SCHOOL BULLYING AS A PROCESS - A SOCIAL-COGNITIVE ANALYSIS OF CLASSROOM BULLYING, supported by the Grant Agency of the Academy of Sciences of the Czech Republic (P407/12/2325)
  
Selected publications
Říčan, P. (2012): The story of a late rider. In: Jacob A. Belzen, Ed.: Psychology of Religion. Autobiographical Accounts. Springer New York Dordrecht Heidelberg London, 167-184.
Říčan, P. (2010): Psychologie osobnosti – obor v pohybu [Psychology of Personality – A Field in Motion]. Praha: Portál (6. ed.).
Říčan, P., Janošová, P. (2010): Jak na šikanu [How to deal with bullying]. Praha: Grada.
Říčan, P. Lukavský, J., Janošová, P., Štochl, J (2010): Measurement of spirituality – a cross-cultural feedback. Studia Psychologica, vol. 52, no. 3.
Říčan, P., Janošová, P. (2010): Spirituality as one of the basic aspects of personality – a cross-cultural verification of Piedmont's model. International Journal for the Psychology of Religion.
Říčan, P., Kocourková, J. (2008): Základ spirituality ve vztazích raného dětství: psychoanalytická perspektiva [The basis of spirituality in the relationships of the early childhood]. Československá psychologie, 52, 1, 90-100.
Říčan, P. (2007): Psychologie náboženství a spirituality [The Psychology of Religion and Spirituality]. Praha: Portál.
Říčan, P., Janošová, P., Tyl, J. (2007): Test spirituální citlivosti [A test of spiritual sensitivity]. Československá psychologie, 51, 2, 153-160.
Říčan, P., et al. (2006): Dětská klinická psychologie [Child Clinical Psychology]. Praha: Grada (4. ed.).
Říčan, P., Janošová, P. (2005): Spirituality: its psychological operationalization via measurement of individual differences: A Czech perspective. Studia Psychologica, 47, 157-166.
Říčan, P. (2004): Cesta životem [The Way through Life]. Praha: Portál (2. ed).
Říčan, P. (2004): Spirituality - the story of a concept in the psychology of religion. Archiv für Religionspsychologie, 26, 135-156.