Aktuality

24.6.2019

V čísle 3 Československé psychologie, jež právě vychází,

najde čtenář zajímavé výzkumné studie, věnované (1) psychologickým faktorům souvisejícím s emigračními záměry slovenských vysokoškoláků, (2) emoční inteligenci a jejím souvislostem s machiavelismem a (3) hledání umělecké intence, a to prostřednictvím porovnání maleb a jejich zdrojových fotografií.

31.5.2019

Zveme Vás na Veletrh vědy!

Kdy: 6. - 8. 6. 2019
Kde: PVA EXPO PRAHA
Fantastické psychoúkoly a kde je najít? Přece ve stánku Psychologického ústavu AV ČR na Veletrhu vědy! Objevíte hranice své paměti, netušené schopnosti projít bludištěm před i za zrcadlem, postavíte a zbouráte několik věží podle podivných pravidel, anebo zkusíte vyprávět příběh podle obrázků, které znáte jen z reklamy na sušenku a zcela nepodložených drbů o psychologii.

29.4.2019

V aktuálním čísle Československé psychologie

jsou dvě výzkumné stati věnovány šikanování, a to v nápravném zařízení a na pracovišti. Třetí výzkumná studie je věnována vztahu mezi mírou prenatálního vystavení testosteronu a schopností empatizace u mladých Slováků.

16.4.2019

Seminář CEITEC MU a Psychologického ústavu AV ČR

Kdy: 18. dubna 2019 od 10:00
Kde: Masarykova univerzita, kampus Bohunice, CEITEC MU - budova A35, Kamenice 5, Brno (vstup z ulice Studentská), místnost 211

Více aktualit

Aktuální projekty

Projekty započaté v roce:

2017 | 2018  | 2019

  

Název projektu

Řešitel
za PSÚ

Doba řešení

GA19-15576S
Prediktivní a adaptivní procesy v dětském jazyce,
RIV
Filip Smolík 2019-2021
GA19-11117S
Tvůrci novodobé české psychologie: příspěvek k orální historii české psychologie, RIV
Ivo Cermák 2019-2021
GA19-07690S
Sledování objektů v pohybu - identita, nejistota a vizuálně rozmanité prostředí, RIV
Jiří Lukavský 2019-2021
GA19-06524S
Faktory pozitivních důsledků onkologického onemocnění v dětství: vztahy posttraumatického rozvoje u dětí a jejich rodičů, RIV 
Veronika Koutná 2019-2021
GA18-17783S
Od krátkodobého přepětí k syndromu přetrénování: Role perfekcionismu a dalších psychologických korelátů v dlouhodobé perspektivě, RIV
Petr Květon
2018-2020
GA18-11996S
Charakteristiky a prediktory sociálního a psychologického přizpůsobení v mladé dospělosti: longitudinální studie, RIV
Katarína Millová 2018-2020
GA18-09443S
Pohled učitelů na vrstevnickou exkluzi mezi adolescenty, RIV
Lenka Kollerová 2018-2020
GA18-01799S
Vliv akcentu mluvčího na osvojování si hlásek mateřského jazyka, RIV
Kateřina Chládková 2018-2020
GA17-20856S
Rozvoj akademické excelence: Systemický přístup k mimořádnému výkonu u akademiků a akademiček na počátku kariéry, RIV
Jiří Mudrák 2017-2019
GA17-14387S
Vliv meziskupinového kontaktu na akulturační strategie a podporu práv menšin: longitudinální studie u společenské většiny a menšiny, RIV
Martina Hřebíčková
2017-2019
GA17-02634S
Styly ego integrity v životních příbězích seniorů: narativní přístup,
RIV
Iva Poláčková Šolcová 2017-2019