Aktuality

24.6.2019

V čísle 3 Československé psychologie, jež právě vychází,

najde čtenář zajímavé výzkumné studie, věnované (1) psychologickým faktorům souvisejícím s emigračními záměry slovenských vysokoškoláků, (2) emoční inteligenci a jejím souvislostem s machiavelismem a (3) hledání umělecké intence, a to prostřednictvím porovnání maleb a jejich zdrojových fotografií.

31.5.2019

Zveme Vás na Veletrh vědy!

Kdy: 6. - 8. 6. 2019
Kde: PVA EXPO PRAHA
Fantastické psychoúkoly a kde je najít? Přece ve stánku Psychologického ústavu AV ČR na Veletrhu vědy! Objevíte hranice své paměti, netušené schopnosti projít bludištěm před i za zrcadlem, postavíte a zbouráte několik věží podle podivných pravidel, anebo zkusíte vyprávět příběh podle obrázků, které znáte jen z reklamy na sušenku a zcela nepodložených drbů o psychologii.

29.4.2019

V aktuálním čísle Československé psychologie

jsou dvě výzkumné stati věnovány šikanování, a to v nápravném zařízení a na pracovišti. Třetí výzkumná studie je věnována vztahu mezi mírou prenatálního vystavení testosteronu a schopností empatizace u mladých Slováků.

16.4.2019

Seminář CEITEC MU a Psychologického ústavu AV ČR

Kdy: 18. dubna 2019 od 10:00
Kde: Masarykova univerzita, kampus Bohunice, CEITEC MU - budova A35, Kamenice 5, Brno (vstup z ulice Studentská), místnost 211

Více aktualit

Oddělení kognitivní psychologie

Kognitivní psychologie je disciplína zabývající se procesy, stavy a obsahy lidské mysli při poznávání okolního i vnitřního světa. Přináší poznatky o lidském vnímání, pozornosti, paměti, jazyku, řešení problémů a vědomí. Kognitivní psychologii je možné chápat jako jednu z hlavních disciplín psychologie se silnými vazbami především na poznatky neuropsychologie, vývojové a aplikované psychologie. Současně ovšem tvoří i významný pilíř věd o mozku a mysli, nazývaných souborně kognitivní vědy, vedle filozofie mysli, umělé inteligence, lingvistiky či neurověd.

Pracovníci oddělení kognitivní psychologie se ve svém, primárně experimentálně orientovaném výzkumu zaměřují na vybrané okruhy témat (viz níže). Vedle vlastní výzkumné činnosti přeložili učebnici Kognitivní psychologie autorů Eysencka a Keana, každoročně pořádají Zimní školu kognitivní psychologie a v letech 2006 a 2011 organizovali interdisciplinární konferenci Kognice.

 

Pracovníci oddělení

Doc. Mgr. Radovan Šikl, Ph.D. (vedoucí) www
Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D. www
Doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D. www
Mgr. Michal Šimeček, Ph.D. www
PhDr. Dalibor Vobořil, Ph.D. www
Mgr. Filip Děchtěrenko, Ph.D. www
Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D.  
Dr. Kateřina Chládková, M.A. www
Mgr. Nikola Paillereau, Ph.D. www

Doktorand

 
Mgr. Veronika Bláhová www

  

Oblasti výzkumu

 • Zraková pozornost a oční pohyby
 • Senzorická deprivace a změny ve vnímání
 • Zrakové vnímání prostoru
 • Prostorová představivost
 • Osvojování jazyka
 • Psycholingvistika a zpracování gramatické struktury
 • Experimentální přístrojová technika

 

Projekty

Aktuální

 • Filip Smolík: Prediktivní a adaptivní procesy v dětském jazyce (2019-2021), RIV
 • Jiří Lukavský: Sledování objektů v pohybu - identita, nejistota a vizuálně rozmanité prostředí (2019-2021), RIV
 • Kateřina Chládková: Vliv akcentu mluvčího na osvojování si hlásek mateřského jazyka (2018-2020), RIV

Ukončené

 • Filip Smolík: Mentální zpracování gramatické a sémantické informace u českých dětí (2016-2018), RIV
 • Jiří Lukavský: Vizuální paměť na scény: vliv korelace vjemů v prostoru a čase na přesnost vzpomínek (2016-2018), RIV
 • Filip Smolík: Osvojování české gramatiky: pravidla, kontext a teorie mysli (2013-2015), RIV
 • Michal Šimeček: Prostorové vnímání fotografických scén (2013-2015), RIV
 • Jiří Lukavský: Osobnost a spontánní mozková aktivita během klidu a sledování filmu: vzájemný vztah a strukturní determinanty (2013-2015), RIV
 • Radovan Šikl: Longitudinální studie zrakového vnímání pacientů se zrakem navráceným po dlouhodobé senzorické deprivaci (2012-2014), RIV
 • Dalibor Vobořil: Klasické a počítačem podporované metody v testování prostorové představivosti (2011-2013), RIV
 • Filip Smolík: Porozumění gramatice a lexikonu u batolat: větná shoda, slovosled, aktuální členění a jejich vývojové souvislosti s lexikem (2010-2012), RIV
 • Jiří Lukavský: Přesuny pozornosti a oční pohyby při sledování více objektů u zdravých dospělých (2010-2012), RIV
 • Michal Šimeček: Vztah reálného a vnímaného prostoru v různých experimentálních situacích (2010-2012), RIV
 • Radovan Šikl: Změny ve vnímání a paměti při dlouhodobé izolaci (2009-2012), RIV