Aktuality

1.11.2019

Tématem skvělé teoretické studie, jež vychází v předposledním letošním čísle Československé psychologie,

 je rozpracování spojitostí hravosti a ritualizace zkušenosti ve vývoji integrity ega v koncepci stadií psychosociálního vývoje Erika H. Eriksona. Přehledové studie se věnují psychologickým souvislostem odchodu do důchodu, metakognitivní charakteristice intelektově mimořádně nadaných dětí, kognitivním funkcím u depresivních onemocnění a problematice sebe-opravňování.

1.11.2019

Týden vědy a techniky AV ČR 11. - 17.11.2019

Zveme Vás na přednášku dr. Martiny Klicperové-Baker "Psychologie demokracie a demokratů - to jsou paradoxy!", která se koná 17.11.2019 od 14 hodin v budově Akademie věd na Národní třídě v Praze (viz detail)

 

9.9.2019

Téma zvláštního čísla Československé psychologie

patří jednomu z nejpalčivějších problémů lidské civilizace - chudobě. OSN stanovila v Agendě pro udržitelný rozvoj do roku 2030 boj proti chudobě jako svůj hlavní cíl. V EU se ohrožení chudobou týká téměř čtvrtiny populace (více než 120 milionů lidí).

26.8.2019

V čísle 4 Československé psychologie vychází teoretická studie

věnovaná integritě a zoufalství ega v Eriksonově koncepci stáří.  Přehledová studie se zaměřila na organizační a psychologické podmínky rozvoje výzkumné excelence u začínajících výzkumníků.

Více aktualit

Computerized Adaptive Testing optimized

The goal of the CATo Project is to create a user-friendly and understandable application for building and administration of adaptive tests. In the current stage of development the software is capable of working with dichotomously-scored items and it has one-, two-, and three-parameters IRT models implemented. It is planned to add a module for administration of tests with polytomous items.

The work on the CATo software started in the Institute of Psychology in 2005.

Current status: working on a multiplatform (Mac, Windows, Linux) computing library featuring binary models and polytomous GRM model. 


cato_small_bluelogoKey Features:

Item Banks

 • Content-balancing
 • Defining of items' characteristics and contents
 • Innovative items

Adaptive administration

 • Type of test-start
 • Type of choosing adequate items
 • Type of test-end (sufficient precision of estimation, screening, maximum test-length)

Results and outcomes

 • Comprehensive reports of the administration run (ordered set of items, answers, trait estimation a respective error)
 • MS Excel datafile format
 • Real data simmulations 

Hardware requirements:

 • 400 Mhz processor
 • 128 MB RAM
 • Microsoft Windows 9x/XP platform

 

Published papers and presentations:

Jelínek, M., Květon, P., Vobořil, D. (2011). Testování v psychologii: teorie odpovědi na položku a počítačové adaptivní testování [Testing in Psychology: Item Response Theory and Computerized Adaptive Testing]. Praha: Grada. [Information at Google Books]

Jelínek, M., Květon, P., Vobořil, D. (2011). Adaptivní administrace NEO PI-R: výhody a omezení [Adaptive administration of NEO PI-R: benefits and limitations]. Československá psychologie, 1 (55), 69-81.

Květon, P., Jelínek, M., Denglerová, D., Vobořil, D. (2008). Software pro adaptivní testování: CAT v praxi [Software for adaptive testing: CAT in action]. Československá psychologie, 2 (52), 145-154. [fulltext v PDF - article in Czech]

Software CATo - testování osobnostních charakteristik [Software CATo - testing personality characteristics]. Multimediální prezentace na konferenci Sociální procesy a osobnost, Telč 2007. [AVI video format - Czech]

Jelínek, M., Květon, P., Denglerová, D. (2006). Adaptivní testování - základní pojmy a principy [Adaptive testing - basic concepts and principles]. Československá psychologie, 2 (50), 163-173.