Aktuality

24.6.2019

V čísle 3 Československé psychologie, jež právě vychází,

najde čtenář zajímavé výzkumné studie, věnované (1) psychologickým faktorům souvisejícím s emigračními záměry slovenských vysokoškoláků, (2) emoční inteligenci a jejím souvislostem s machiavelismem a (3) hledání umělecké intence, a to prostřednictvím porovnání maleb a jejich zdrojových fotografií.

31.5.2019

Zveme Vás na Veletrh vědy!

Kdy: 6. - 8. 6. 2019
Kde: PVA EXPO PRAHA
Fantastické psychoúkoly a kde je najít? Přece ve stánku Psychologického ústavu AV ČR na Veletrhu vědy! Objevíte hranice své paměti, netušené schopnosti projít bludištěm před i za zrcadlem, postavíte a zbouráte několik věží podle podivných pravidel, anebo zkusíte vyprávět příběh podle obrázků, které znáte jen z reklamy na sušenku a zcela nepodložených drbů o psychologii.

29.4.2019

V aktuálním čísle Československé psychologie

jsou dvě výzkumné stati věnovány šikanování, a to v nápravném zařízení a na pracovišti. Třetí výzkumná studie je věnována vztahu mezi mírou prenatálního vystavení testosteronu a schopností empatizace u mladých Slováků.

16.4.2019

Seminář CEITEC MU a Psychologického ústavu AV ČR

Kdy: 18. dubna 2019 od 10:00
Kde: Masarykova univerzita, kampus Bohunice, CEITEC MU - budova A35, Kamenice 5, Brno (vstup z ulice Studentská), místnost 211

Více aktualit

Oddělení metodologie psychologického výzkumu

Pracovníci Oddělení metodologie psychologického výzkumu se systematicky věnují rozvíjení metod, které jsou aplikovány v psychologických výzkumech ústavu, i obecně rozvoji metod, které mohou obohatit psychologii jako disciplínu. Jedná se o metody, jež jsou používány v mnoha jiných vědních oborech, jako jsou např. metody statistické analýzy dat nebo některé přístupy a postupy kvalitativní metodologie, ale i metody a techniky, které jsou pro obor psychologie jedinečné, jako např. metody psychometrické a psychodiagnostické.

Nejčastěji používanými kvantitativními metodami a metodami statistické analýzy dat jsou metody mnohorozměrné statistiky – např. různé postupy mnohorozměrného a optimálního škálování, shlukové analýzy, regresní a faktorové analýzy a také strukturního modelování. Praktické využití v psychodiagnostice mohou zaznamenat výsledky výzkumů zabývajících se možnostmi využití počítačových verzí tradičních testových a dotazníkových metod, popřípadě tzv. počítačových adaptivních metod (CAT - Computer Adaptive Testing), založených na tzv. teorii odpovídání na položku (IRT - Item Response Theory).

Kvalitativní přístupy rozvíjené na oddělení vycházejí z narativní metodologie a sémiotického přístupu ke kvalitativním údajům. Věcné studie těchto metod se zabývají otázkami validity těchto přístupů ve vztahu k jejich přínosu pro poznání zkoumaných jevů. Narativní modus organizace osobní zkušenosti a konstrukce reality a formování osobní identity je zkoumán především v souvislosti se subjektivním pojetím životní dráhy jedince. Hermeneuticko-narativní přístup integruje osobnostní, kognitivní i metodologickou perspektivu.

Kvalitativní a kvantitativní postupy se při práci na oddělení metodologie snažíme využívat syntetizujícím způsobem, na základě toho, které přístupy jsou vhodnější pro konkrétní typ dat. Kvalitativní postupy jsou v odůvodněných případech využívány pro generování dat přístupných kvantitativnímu zpracování. Tento přístup je rozvíjen např. v oblasti tzv. psychosémantických metod.

 

Výzkumy v současné době

V oddělení probíhá výzkum komplexity psychického života a výzkum kognitivního tréninku.

 

Pracovníci oddělení

Prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc. (vedoucí) www
Mgr. et Mgr. Kristína Czekóová, Ph.D. www
Mgr. Miroslav Filip, Ph.D. www
Doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D. www
PhDr. Martin Jelínek, Ph.D. www
PhDr. Petr Květon, Ph.D. www
Mgr. Kateřina Machovcová, Ph.D. www
Mgr. Jiří Mudrák, Ph.D.  
Prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. www
Mgr. Kateřina Zábrodská, Ph.D. www

 

 

Projekty

Aktuální

 • Ivo Čermák: Tvůrci novodobé české psychologie: příspěvek k orální historii české psychologie (2019-2021), RIV
 • Petr Květon: Od krátkodobého přepětí k syndromu přetrénování: Role perfekcionismu a dalších psychologických korelátů v dlouhodobé perspektivě (2018-2020), RIV
 • Jiří Mudrák: Rozvoj akademické excelence: Systemický přístup k mimořádnému výkonu u akademiků a akademiček na počátku kariéry (2017-2019), RIV

 

Ukončené

 • Ivo Čermák: Závažně traumatizované dívky: vliv komplexního interpersonálního traumatu na psychopatologii osobnosti v adolescenci (2016-2018), RIV
 • Kristína Czekóová: Individuální rozdíly v diferenciaci mezi reprezentací sebe a druhých lidí (2015-2017), RIV
 • Petr Květon: Psychologické aspekty hraní počítačových her: třígenerační studie (2015-2017), RIV
 • Kateřina Zábrodská: Kvalita pracovního prostředí a well-being zaměstnanců ve veřejném vysokém školství (2014-2016), RIV
 • Tomáš Urbánek: Rysy osobnosti jako mediátory účinnosti kognitivního tréninku (2013-2014), RIV
 • Tomáš Urbánek: Komplexita jako výraz psychického života jedince (2012-2014), RIV
 • Tomáš Urbánek: Rozličné verze kognitivní tréninkové metody N-back: srovnání efektivity ve zvyšování skórů fluidní inteligence (2011-2012), RIV
 • Kateřina Zábrodská: Šikana a mobbing v terciárním vzdělávání: Možnosti kvalitativní metodologie jako výzkumného a intervenčního nástroje (2010-2012), RIV
 • Tomáš Urbánek: Analýza příběhů evokovaných Tématicko apercepčním testem: kvantitativní a kvalitativní přístupy (2009-2011), RIV
 • Vladimír Chrz: Dialogické jednání v individuálním, skupinovém a kulturním kontextu (2009-2011), RIV
 • Martin Jelínek: Problematika polytomních IRT modelů v oblasti psychologie osobnosti a jejich implementace do software CATO (2009-2011), RIV
 • Miroslav Filip: Psychologická diagnostika z pohledu teorie osobních konstruktů (2009-2011), RIV
 • Petr Květon: Možnosti počítačového adaptivního testování založeného na IRT v oblasti psychologické diagnostiky (2006-2007), RIV