Aktuality

17.10.2018

Zveme Vás na Týden vědy a techniky AV ČR,

který se koná od 5. do 11. listopadu 2018 a zahrnuje přednášky, výstavy, dny otevřených dveří, vědecké kavárny i science show a workshopy napříč nejrůznějšími vědeckými obory (viz odkaz).

26.9.2018

Akademie věd ČR a Slovenská akademie věd udělily u příležitosti 25 let spolupráce ceny českým a slovenským vědcům a vědkyním.

Cenu za společnou monografii získal tým vedený Sylvií Graf z Psychologického ústavu AV ČR. v.v.i za monografii Češi a jejich sousedé: meziskupinové postoje a kontakt ve střední Evropě (Academia, 2015) viz odkaz

18.9.2018

Právě vyšlo zvláštní číslo Československé psychologie

věnované českým verzím nástrojů zaměřených na postižení psychosociálních determinant zdraví s důrazem na spiritualitu.

13.9.2018

Ředitel Psychologického ústavu AV ČR, v. v. i., vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1999 Sb. o Akademii věd České Republiky,

ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici vědeckého pracovníka/pracovnice se zaměřením na výzkum kognitivních a emočních procesů v oblasti neuropsychologie a neurověd v rozsahu 0,5 úvazku.

Více aktualit

Největší vědecký festival v České republice Týden vědy a techniky Akademie věd ČR

Vás zve na podzimní exkurze, přednášky, výstavy, dokumentární filmy, workshopy a mnohé další aktivity napříč vědeckými obory. Sedmnáctý ročník se uskuteční v termínu 6. - 12. listopadu 2017. Navštivte nás na Dni otevřených dveří v Brně (detail).

Den otevřených dveří v Psychologickém ústavu AV ČR
čt 9. 11. 2017
Věková a zájmová skupina: dospělá veřejnost, odborná veřejnost, studenti SŠ
Téma: psychologie
Psychologický ústav AV ČR se orientuje na základní výzkum v oblastech psychologie osobnosti, kognitivní psychologie, vývojové psychologie a psychologie zdraví. Dále se zaměřuje na vývoj moderních metod a přístupů v oblasti kvantitativní i kvalitativní metodologie.
 
Prohlídka ústavu
čt 9. 11. 2017, 10:00 hodin
Věková a zájmová skupina: dospělá veřejnost, odborná veřejnost, studenti SŠ
Téma: psychologie
 
Na tuto akci je třeba provést registraci e-mailem či telefonicky na těchto kontaktech:
Kontaktní osoba: PhDr. Dalibor Vobořil, Ph.D., vobo@psu.cas.cz, 532 290 159.

Během prohlídky Psychologického ústav AV ČR návštěvníci dostanou obecnou informaci o historii a fungování ústavu. Stejně tak i možnost ptát se na to, co je v souvislosti s Psychologickým ústavem zajímá. Délka exkurze je cca 60 min.

 

2. 11. 2017