Aktuality

19.4.2018

Knihovna Psychologického ústavu

nabízí za zvýhodněné ceny starší ročníky časopisu Československá psychologie a knihu Člověk v kontextech celoživotního vývoje viz odkaz.

15.3.2018

Klamárium v Ostravě

Putovní výstava Klamárium: Co prozrazují zrakové klamy o lidské mysli bude 16. března 2018 otevřená ve Světě techniky v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Výstava bude k vidění do konce října.

7.3.2018

V úterý 6. března 2018 se Doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D. zúčastnil v Českém rozhlase diskuse

o tom, co to znamená ovládat více jazyků a jaké k tomu  mají lidé předpoklady. Link na článek včetně odkazu na archiv vysílání naleznete zde.

7.3.2018

Letošní první číslo Československé psychologie

se ve výzkumných studiích věnuje rizikovým faktorům, které mohou ovlivnit suicidální myšlenky, plány a pokusy, a dále zvládání deprese u adolescentů a roli, kterou v této souvislosti má rodičovské přijetí / odmítnutí a rysová úzkost. Třetí studie je věnována individuálním rozdílům v inhibici přesvědčení při sylogistickém usuzování.

Více aktualit

Největší vědecký festival v České republice Týden vědy a techniky Akademie věd ČR

Vás zve na podzimní exkurze, přednášky, výstavy, dokumentární filmy, workshopy a mnohé další aktivity napříč vědeckými obory. Sedmnáctý ročník se uskuteční v termínu 6. - 12. listopadu 2017. Navštivte nás na Dni otevřených dveří v Brně (detail).

Den otevřených dveří v Psychologickém ústavu AV ČR
čt 9. 11. 2017
Věková a zájmová skupina: dospělá veřejnost, odborná veřejnost, studenti SŠ
Téma: psychologie
Psychologický ústav AV ČR se orientuje na základní výzkum v oblastech psychologie osobnosti, kognitivní psychologie, vývojové psychologie a psychologie zdraví. Dále se zaměřuje na vývoj moderních metod a přístupů v oblasti kvantitativní i kvalitativní metodologie.
 
Prohlídka ústavu
čt 9. 11. 2017, 10:00 hodin
Věková a zájmová skupina: dospělá veřejnost, odborná veřejnost, studenti SŠ
Téma: psychologie
 
Na tuto akci je třeba provést registraci e-mailem či telefonicky na těchto kontaktech:
Kontaktní osoba: PhDr. Dalibor Vobořil, Ph.D., vobo@psu.cas.cz, 532 290 159.

Během prohlídky Psychologického ústav AV ČR návštěvníci dostanou obecnou informaci o historii a fungování ústavu. Stejně tak i možnost ptát se na to, co je v souvislosti s Psychologickým ústavem zajímá. Délka exkurze je cca 60 min.

 

2. 11. 2017