Aktuality

21.6.2018

V právě vycházejícím čísle 3 Československé psychologie

jsou otištěny dvě psychofyziologické studie: jedna je věnována změnám hladin kortizolu a testosteronu při administraci Rozenzweigova obrázkově frustračního testu, druhá postihuje změny ve variabilitě srdeční frekvence při prezentaci čtyř různých stresujících úloh.

20.6.2018

Nové číslo časopisu A / Věda a výzkum

je tematicky zaměřené na zrak. Doc. Radovan Šikl a dr. Michal Šimeček v rozsáhlém článku popisují projekty, jimž se v posledních deseti letech věnovali viz odkaz

5.6.2018

Zveme Vás na 4. ročník Veletrhu vědy Akademie věd ČR,

který proběhne od 7. do 9. června 2018 na výstavišti PVA EXPO Praha v Letňanech viz odkaz

25.4.2018

Číslo 2 letošní Československé psychologie

přináší výzkum postojů slovenských matek k očkování  malých dětí založený na analýze fokusových skupin. Přehledové studie se věnují otázkám psychologické akulturace, sociální kognice u schizofrenních pacientů a teorii sebeznevýhodňování.

Více aktualit

Největší vědecký festival v České republice Týden vědy a techniky Akademie věd ČR

Vás zve na podzimní exkurze, přednášky, výstavy, dokumentární filmy, workshopy a mnohé další aktivity napříč vědeckými obory. Sedmnáctý ročník se uskuteční v termínu 6. - 12. listopadu 2017. Navštivte nás na Dni otevřených dveří v Brně (detail).

Den otevřených dveří v Psychologickém ústavu AV ČR
čt 9. 11. 2017
Věková a zájmová skupina: dospělá veřejnost, odborná veřejnost, studenti SŠ
Téma: psychologie
Psychologický ústav AV ČR se orientuje na základní výzkum v oblastech psychologie osobnosti, kognitivní psychologie, vývojové psychologie a psychologie zdraví. Dále se zaměřuje na vývoj moderních metod a přístupů v oblasti kvantitativní i kvalitativní metodologie.
 
Prohlídka ústavu
čt 9. 11. 2017, 10:00 hodin
Věková a zájmová skupina: dospělá veřejnost, odborná veřejnost, studenti SŠ
Téma: psychologie
 
Na tuto akci je třeba provést registraci e-mailem či telefonicky na těchto kontaktech:
Kontaktní osoba: PhDr. Dalibor Vobořil, Ph.D., vobo@psu.cas.cz, 532 290 159.

Během prohlídky Psychologického ústav AV ČR návštěvníci dostanou obecnou informaci o historii a fungování ústavu. Stejně tak i možnost ptát se na to, co je v souvislosti s Psychologickým ústavem zajímá. Délka exkurze je cca 60 min.

 

2. 11. 2017