Aktuality

11.1.2018

Číslo 6 Československé psychologie je věnováno

výzkumu řešení úloh u dětí předškolního věku. Jsou diskutovány právní a etické otázky v práci s dětmi a adolescenty a genderově odlišné fungování položek v Eysenckově osobnostním dotazníku (EPQ). Přehledové studie jsou věnovány duševnímu zdraví neheterosexuálů  a vizuální percepci u nemocných schizofrenií.

5.1.2018

Rada pro výzkum, vývoj a inovace

zveřejnila výsledky hodnocení výzkumných organizací za rok 2016. Mezi excelentními výsledky získala poprvé nejvyšší hodnocení A studie autorek z Psychologického ústavu Martiny Hřebíčkové a Sylvie Graf o přesnosti národních stereotypů.

16.11.2017

V právě vycházejícím čísle 5 Československé psychologie

čtenář nalezne tři empirické studie: cílem první z nich bylo syste­maticky ověřit vliv seberegulační intervence zaměřené na cíl (výcvik v dosahování cílů zalo­žený na sociálně-kognitivní teorii seberegulace) na dosahování cíle a seberegulační indexy. Druhá studie se zabývala formami důvěry (sociální a politické) a jejich souvislostmi s postoji k členským (ingroups) a nečlenským (outgroups) skupinám. Třetí studie byla věnována strategiím vyrovnávání se s rakovinou prsu.

14.11.2017

Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D. v rámci Týdne vědy a techniky přednesl v pátek 10. 11. 2017

v Akademii věd na Národní třídě v Praze přednášku “Kolik fotografií se vejde do mozku”. Video z přednášky je nyní dostupné online.

Více aktualit

Největší vědecký festival v České republice Týden vědy a techniky Akademie věd ČR

Vás zve na podzimní exkurze, přednášky, výstavy, dokumentární filmy, workshopy a mnohé další aktivity napříč vědeckými obory. Sedmnáctý ročník se uskuteční v termínu 6. - 12. listopadu 2017. Navštivte nás na Dni otevřených dveří v Brně (detail).

Den otevřených dveří v Psychologickém ústavu AV ČR
čt 9. 11. 2017
Věková a zájmová skupina: dospělá veřejnost, odborná veřejnost, studenti SŠ
Téma: psychologie
Psychologický ústav AV ČR se orientuje na základní výzkum v oblastech psychologie osobnosti, kognitivní psychologie, vývojové psychologie a psychologie zdraví. Dále se zaměřuje na vývoj moderních metod a přístupů v oblasti kvantitativní i kvalitativní metodologie.
 
Prohlídka ústavu
čt 9. 11. 2017, 10:00 hodin
Věková a zájmová skupina: dospělá veřejnost, odborná veřejnost, studenti SŠ
Téma: psychologie
 
Na tuto akci je třeba provést registraci e-mailem či telefonicky na těchto kontaktech:
Kontaktní osoba: PhDr. Dalibor Vobořil, Ph.D., vobo@psu.cas.cz, 532 290 159.

Během prohlídky Psychologického ústav AV ČR návštěvníci dostanou obecnou informaci o historii a fungování ústavu. Stejně tak i možnost ptát se na to, co je v souvislosti s Psychologickým ústavem zajímá. Délka exkurze je cca 60 min.

 

2. 11. 2017