Československá psychologie

Časopis s dlouholetou tradicí (vychází od roku 1957) je určen nejen psychologickému výzkumu a teorii, ale i psychologické praxi. O historii časopisu se můžete dočíst v Akademickém bulletinu (březen, 2012).

Československá psychologie je indexována ve Web of Science, SCOPUS a PsycINFO. Články jsou dostupné od roku 2006 v databázi ProQuest Central, od roku 2009 v databázi Academic Search Complete (EBSCO). Články, které vyšly v letech 1957 až 2018, lze vyhledat v Digitální knihovně Akademie věd ČR na adrese http://kramerius.lib.cas.cz/search/i.jsp?pid=uuid:3bdb9d4f-420f-11e1-9e3f-005056a60003.

V současné době má Československá psychologie impaktový faktor 0.478 (r. 2019).

Abstrakty jednotlivých čísel s funkcí jednoduchého vyhledávání naleznete na webové stránce časopisu.

Pokyny pro přispěvatele naleznete zde.

 

Vážení čtenáři,
nabízíme Vám k zakoupení zvýhodněné sady (i jednotlivě) starších ročníků časopisu Československá psychologie:  

ROK vydání

Cena za 1 ks

Cena za ročník

2015–2017

40

240,00 s DPH

2011–2014

20

120,00 s DPH

2000–2010

15

90,00 s DPH

starší čísla

bonus

zdarma

V případě zájmu prosím, kontaktujte Mgr. Štěpánku Halamovou na email: halamova@praha.psu.cas.cz.

Supplementy

SUPPLEMENT statí zabývajících se jedním z nejpalčivějších problémů lidské civilizace - chudobou, č. 1/2019 (pdf)
SUPPLEMENT soubor validovaných nástrojů vhodných pro analýzu determinant zdraví, č. 1/2018 (pdf)
SUPPLEMENT statí z workshopu "Optimální vývoj a zdařilý život: osobnostní a sociální předpoklady", Praha, září 2015 (pdf)
SUPPLEMENT příspěvků z konference „What’s Next for Democratic Capitalism? Social and Systemic Problems of Central European Democracies”, Varšava, listopad 2014 (pdf)
SUPPLEMENT u příležitosti XX. ECP, Praha 2007 (pdf)