Organizační struktura Psychologického ústavu AV ČR

psu-organizacni-schema

 

Vedení ústavu

Ředitel prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.  
Zástupce ředitele doc. Mgr. Radovan Šikl, Ph.D.  
Vedoucí dislokovaného pracoviště Praha doc. PhDr. Bc. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.  
Vedoucí Ekonomického oddělení - THS Ivona Kubíková, DiS.  
Vedoucí oddělení doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc. Psychologie osobnosti a sociální psychologie
doc. Mgr. Radovan Šikl, Ph.D. Kognitivní psychologie
Mgr. Kateřina Zábrodská, Ph.D. Metodologie psychologického výzkumu

 

 

Rada Instituce

Předseda Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D. Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
Místopředseda prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D. Fakulta sociálních studií MU
Interní členové    
  prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc. Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D., DSc. Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
doc. Mgr. Radovan Šikl, Ph.D. Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
Externí členové  
  prof. Mgr. Peter Halama, Ph.D. Ústav experimentálnej psychológie SAV
Ing. Mgr. Jaroslav Hlinka, Ph.D. Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
   
Tajemník Ivona Kubíková, DiS. Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.

 

 

Dozorčí rada

Předseda prof. Ing. Josef Lazar, Dr. Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
Místopředseda PhDr. Dalibor Vobořil, Ph.D. Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
Členové    
  prof. PhDr. Milan Pol, CSc. Filozofická fakulta MU
PhDr. Jana Pospíšilová, Ph.D. Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D. Moravská zemská knihovna v Brně
Tajemník Ivona Kubíková, DiS. Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.

 

 

Etická komise

Předseda doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D., DSc. Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
Interní člen doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc. Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
Externí člen Mgr. Helena Klimusová, Ph.D. Filozofická fakulta MU
Tajemník Mgr. Miroslav Filip, Ph.D. Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.

 

Laboratoř

Vedoucí laboratoře doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D., DSc. Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.

 

Knihovna

Vedoucí knihovny Mgr. Štěpánka Halamová Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.