Aktuální projekty

Technologická agentura ČR
   
Název projektu
Řešitel za PSÚ
Doba řešení
TL03000287
Software pro pokročilou diagnostiku grafomotorických obtíží, RIV
Tomáš Urbánek 2020-2023
TL03000019
Faktory recidivy a proces ukončování kriminální kariéry v kontextu podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, RIV
Tomáš Urbánek 2020-2023
TL02000174
Komplexní diagnostická baterie pro posuzování jazykových a fonologických schopností v předškolním a raném školním věku, RIV
Filip Smolík 2019-2021
TL02000187
Standardizace testu Woodcock-Johnson IV pro populaci romských dětí, RIV
Tomáš Urbánek 2019-2021
Grantová agentura ČR
   
Název projektu
 
Řešitel za PSÚ
 
Doba řešení
GA20-01214S
Vzájemná percepce akulturačních preferencí u společenské většiny a přistěhovalců v meziskupinové perspektivě, RIV
Sylvie Graf 2020-2022
GA20-06894S
Maximální vizuální paměť, RIV
Filip Děchtěrenko 2020-2022
GA20-08583S
Krize, prožívání a růst ve středním věku, RIV
Iva Poláčková Šolcová 2020-2022
GA20-13732S
Excelentní výzkum mezi jednotlivcem, institucí a diskurzem: Kolaborativní konstrukce výzkumné produktivity na výzkumných institucích, RIV
Kateřina Zábrodská 2020-2022
GA19-15576S
Prediktivní a adaptivní procesy v dětském jazyce, RIV
Filip Smolík 2019-2021
GA19-11117S
Tvůrci novodobé české psychologie: příspěvek k orální historii české psychologie, RIV
Ivo Cermák 2019-2021
GA19-07690S
Sledování objektů v pohybu - identita, nejistota a vizuálně rozmanité prostředí, RIV
Jiří Lukavský 2019-2021
GA19-06524S
Faktory pozitivních důsledků onkologického onemocnění v dětství: vztahy posttraumatického rozvoje u dětí a jejich rodičů, RIV
Veronika Koutná 2019-2021
GA18-17783S
Od krátkodobého přepětí k syndromu přetrénování: Role perfekcionismu a dalších psychologických korelátů v dlouhodobé perspektivě, RIV
Petr Květon 2018-2020
GA18-11996S
Charakteristiky a prediktory sociálního a psychologického přizpůsobení v mladé dospělosti: longitudinální studie, RIV
Katarína Millová 2018-2020
GA18-09443S
Pohled učitelů na vrstevnickou exkluzi mezi adolescenty, RIV
Lenka Kollerová 2018-2020
GA18-01799S
Vliv akcentu mluvčího na osvojování si hlásek mateřského jazyka, RIV
Kateřina Chládková 2018-2020