Lidé

Ředitel

prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.
Veveří 97, 602 00 Brno
tel. +420 532 290 270
e-mail: tour@psu.cas.cz

Zástupce ředitele

doc. Mgr. Radovan Šikl, Ph.D.
Veveří 97, 602 00 Brno
tel. +420 532 290 129
e-mail: sikl@psu.cas.cz

Vedoucí pobočky Praha

doc. PhDr. Bc. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.
Hybernská 8, 110 00 Praha 1
tel. +420 221 403 910
e-mail: polackova@praha.psu.cas.cz

Vedoucí Ekonomického oddělení

Ivona Kubíková, DiS.
Veveří 97, 602 00 Brno
tel. +420 532 290 270, 278
e-mail: ivona@psu.cas.cz

Sekretariát Brno

Eliška Štěrbová
Veveří 97, 602 00 Brno
tel. +420 532 290 270, 278
e-mail: sekretariat@psu.cas.cz

Sekretariát Praha

Maria Kuchyňková
Hybernská 8, 110 00 Praha 1
tel. +420 221 403 901
      +420 222 221 652
e-mail: kuchynkova@praha.psu.cas.cz

Účtárna Brno

Eva Blažková - mzdová účetní, pokladna
Irena Hájková - finanční účetní
Veveří 97, 602 00 Brno
tel. +420 532 290 130
e-mail: blazkova@psu.cas.cz
e-mail: hajkova@psu.cas.cz

Knihovna Praha

Mgr. Štěpánka Halamová
Husova 4, 110 00 Praha 1
tel. +420 221 183 547, 222 222 096
email: halamova@praha.psu.cas.cz
email: knihovna@praha.psu.cas.cz

Projektové oddělení

Ing. Soňa Řezníčková
Veveří 97, 602 00 Brno
tel. +420 532 290 278
e-mail: reznickova@psu.cas.cz

 

 

Kontakty Brno

Jméno +420 532290
+ext

E-mail

Webová stránka

prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. 257 blatny@psu.cas.cz www
Eva Blažková 130 blazkova@psu.cas.cz  
Mgr. Kristína Czekóová, Ph.D. 282 czekokristi@gmail.com www
prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc. 259 cermak@psu.cas.cz www
Mgr. Lukáš Čunek   lukas.cunek@gmail.com  
Mgr. Miroslav Filip, Ph.D. 250 filip@psu.cas.cz www
doc. Mgr. Sylvie Graf, Ph.D. 257 sylvie.graf@psu.cas.cz www
Mgr. Serena Haines      
Irena Hájková 130 hajkova@psu.cas.cz  
doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D.   jana.marie.havigerova@gmail.com  
doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc. 258 martina@psu.cas.cz www
doc. PhDr. Martin Jelínek, Ph.D. 160 jelinek@psu.cas.cz www
Mgr. Adam Klocek 284 klocek@psu.cas.cz  
Mgr. Veronika Koutná, Ph.D. 159 koutna@psu.cas.cz www
Mgr. Dominik Kovář      
Ivona Kubíková, DiS. 278 ivona@psu.cas.cz  
doc. PhDr. Petr Květon, Ph.D. 160 kveton@psu.cas.cz  www
Mgr. David Lacko 120 lacku@psu.cas.cz www
Mgr. Simona Oľhová, Ph.D.   olhova@psu.cas.cz www
Mgr. Terezie Pilátová Osecká, Ph.D. 284 tereziep@seznam.cz  
Mgr. Mirjana Rupar, Ph.D.   mirjanarupar2014@gmail.com  
Ing. Soňa Řezníčková   reznickova@psu.cas.cz  
PhDr. Katarína Šafárová, Ph.D. 283 safarovakatarina@gmail.com www
Mgr. Peter Šebáň      
doc. Mgr. Radovan Šikl, Ph.D. 129 sikl@psu.cas.cz www
Eliška Štěrbová 278 sekretariat@psu.cas.cz  
prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. 270 tour@psu.cas.cz www
PhDr. Dalibor Vobořil, Ph.D. 159 vobo@psu.cas.cz www
Mgr. Jana Warren, Ph.D., MSt.      
Mgr. Tibor Žingora, Ph.D. 120 tibor.zingora@gmail.com  

 

Kontakty Praha

Jméno

+420 221403
+ext

E-mail

Webová stránka

Mgr. et Mgr. Filip Děchtěrenko, Ph.D. 915 filip.dechterenko@gmail.com www
Barbora Dvořáková 913 barbora.dvorak2@gmail.com  
Mgr. Martina Dvořáková   martina.xena@gmail.com  
Mgr. Maroš Filip  907  filip@praha.psu.cas.cz www
Mgr. Štěpánka Halamová 221 183 547 halamova@praha.psu.cas.cz  
Mgr. Lukáš Hejtmánek, Ph.D. 911 Hejtmanek@praha.psu.cas.cz www
Dr. Kateřina Chládková, M.A. 916, 913 chladkova@praha.psu.cas.cz www
doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D. 902 chrz@praha.psu.cas.cz www
doc. Mgr. Pavlína Janošová, Ph.D. 904 janosova@praha.psu.cas.cz www
Natálie Kikoťová   natalie.kikotova@gmail.com  
PhDr. Martina Klicperová, CSc., DSc. 911 klicperovabaker@gmail.com www
PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová   kluzova@praha.psu.cas.cz  
PhDr. Lenka Kollerová, Ph.D. 906 kollerova@praha.psu.cas.cz www
Mária Kuchyňková 901 kuchynkova@praha.psu.cas.cz  
Bc. Kateřina Kynčlová 917 kynclova@praha.psu.cas.cz  
Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D. 914 lukavsky@praha.psu.cas.cz www
Mgr. Kateřina Machovcová, Ph.D. 909 machovcova@praha.psu.cas.cz www
doc. Mgr. Jiří Mudrák, Ph.D. 909 mudr.ak@post.cz www
Mgr. Natalia Nudga 917 nat.nudga@gmail.com  
Mgr. Nikola Paillereau, Ph.D. 916, 913 Paillereau@praha.psu.cas.cz www
doc. PhDr. Bc. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D. 910 polackova@praha.psu.cas.cz www
prof. PhDr. Pavel Říčan, CSc. 905 ricanpsych@seznam.cz www
BcA. Petra Slížková 917 petra.slizkova@gmail.com  
Bc. Tereza Sloupová      
doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D., DSc. 907 smolik@praha.psu.cas.cz www
PhDr. Iva Šolcová, Ph.D. 900 solcova@praha.psu.cas.cz www
PhDr. Marek Urban, Ph.D. 909 urban@praha.psu.cas.cz www
doc. Mgr. Kateřina Zábrodská, Ph.D. 909 zabrodska@psu.cas.cz www
Bc. Lucie Zernerová, Ph.D., MSc. 909 zernerova@praha.psu.cas.cz www