Výběrová řízení

24. 05. 2022

Ředitel Psychologického ústavu AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici:

Projektová specialistka / projektový specialista pro projekt EXCELES (program podpory excelentního výzkumu financovaného prostřednictvím Národního plánu obnovy)

Výše úvazku: 0,6
Místo výkonu práce: Praha
Pracovní smlouva: na dobu určitou do konce roku 2025

Náplň práce:

 • Koordinace a administrativní řízení projektu EXCELES na Psychologickém ústavu AV ČR, v. v. i.
 • Vedení a organizace projektové dokumentace jako celku
 • Monitorování a kontrola plnění úkolů vyplývajících ze schváleného projektového plánu, harmonogramu a rozpočtu projektu
 • Komunikace s poskytovateli dotace a s projektovými specialisty na partnerských institucích (Masarykova univerzita, Univerzita Karlova, Akademie věd ČR)
 • Dohled nad plněním rozpočtových plánů projektů a nad přípravou finančních výkazů (ve spolupráci s naším finančním oddělením)
 • Zpracování a archivace projektových dokumentů
 • Sestavování průběžných a závěrečných zpráv o realizaci projektu
 • Úzká spolupráce s řešitelským týmem, ředitelem PSÚ a vedoucí THS

Požadavky:

 • Minimálně bakalářské VŠ vzdělání, ideálně ekonomického, případně sociálně-vědního směru
 • Zkušenosti s projektovým řízením a administrativou
 • Zkušenosti s přípravou grantových či dotačních žádostí
 • Výhodou je orientace v národních programech podpory výzkumu a vývoje např. (GAČR, TAČR) i v programech EU (např. Horizon Europe).
 • Výborná znalost angličtiny, zejména schopnost plynule psát a číst anglické texty
 • Výborné komunikační schopnosti a schopnost spolupráce
 • Znalost MS Office (Excel)
 • Samostatnost, pozitivní a proaktivní přístup k práci

Co nabízíme:

 • Zkrácený úvazek (0,6), s možností navýšení
 • Mzdové ohodnocení odpovídající 45 tis. Kč za plný úvazek
 • Zajímavou práci v neformálním a přátelském kolektivu
 • Flexibilitu práce: flexibilní pracovní doba a možnost částečně využívat home-office
 • Zaměstnanecké benefity: příspěvek na dovolenou, stravenky, penzijní připojištění, atd.
 • Podporu vzdělávání, školení, kurzů
 • Možnost dalšího kariérního růstu

Předpokládaný nástup: ihned nebo dle dohody

Nabídky spolu se životopisem a motivačním dopisem zašlete prosím v elektronické podobě na adresu Dr. Kateřiny Zábrodské (zabrodska@psu.cas.cz) a doc. Ivy Poláčkové Šolcové (polackova@praha.psu.cas.cz). Případné dotazy směřujte prosím rovněž na tyto kontaktní adresy.

Uzávěrka přihlášek: 6.6.2022


12. 05. 2022

Ředitel Psychologického ústavu AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozice výzkumných pracovníků:

 • Odborný pracovník výzkumu a vývoje - doktorand na úvazek 0,5 v Psychologickém ústavu AV ČR, v. v. i. se zaměřením na kognitivní psychologii

Požadavky:

 • Ukončené magisterské studium v oboru psychologie, lingvistiky nebo příbuzných oborů
 • Výrazný zájem o vědeckou činnost, motivace k vědecké dráze
 • Aktivní znalost angličtiny
 • Výhodou je výzkumná a publikační/prezentační činnost zaměřená na téma zpracování a reprezentace jazyka
 • Výhodou je zkušenost s programováním, administrací a analýzou behaviorálních experimentů a s analýzou řečových a/nebo EEG signálů

Dokumenty požadované k žádosti:

 • Strukturovaný životopis s přehledem publikační činnosti
 • Krátký motivační dopis (max. 1 strana)
 • Příklad odborného textu, případně odborné prezentace výše uvedeného odborného zaměření, demonstrující kandidátovy požadované schopnosti

Nabízíme:

 • Pracovní smlouva na dobu určitou s možností prodloužení
 • Stabilní zázemí veřejné výzkumné instituce
 • Zajímavou práci v tvůrčím akademickém prostředí
 • Možnost aplikace vědeckých poznatků do praxe
 • Odpovídající finanční ohodnocení
 • Kvalitní pracovní podmínky a kolegiální atmosféru

Předpokládaný nástup 15. 6. 2022

Nabídky spolu se životopisem a motivačním dopisem zašlete prosím v elektronické podobě na adresu smolik@praha.psu.cas.cz a ivona@psu.cas.cz

Uzávěrka přihlášek: 31. 5. 2022


09. 05. 2022

Ředitel Psychologického ústavu AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na DVĚ pozice výzkumných pracovníků/pracovnic:

 • Odborný pracovník/pracovnice výzkumu a vývoje – doktorand/doktorandka nebo postdoktorand/postdoktorandka na úvazek 1,0 a 0,5 v Psychologickém ústavu AV ČR, v. v. i.
  se zaměřením na
  metodologii psychologického výzkumu

Požadavky:

 • Ukončené magisterské/doktorské studium v oboru psychologie či příbuzných oborech
 • Výrazný zájem o vědeckou činnost, motivace k vědecké dráze
 • Znalost kvantitativních, kvalitativních nebo smíšených metod psychologického výzkumu
 • Velmi dobrá znalost psané angličtiny
 • Výhodou je mezinárodní zkušenost
 • Výhodou je zkušenost s publikováním odborných článků a/nebo řešením výzkumných projektů
 • Výhodou je zájem o jednu nebo více z následující oblastí výzkumu: psychologie práce a pracovního zdraví, pozitivní psychologie (well-being, resilience, motivace, osobní zdroje, úspěšný vývoj), psychologie zdraví, psychologie nadání a výkonu, pedagogická psychologie

Dokumenty požadované k žádosti:

 • Strukturovaný životopis, s charakterizací případné dosavadní zkušenosti s výzkumem, včetně linků na publikace, jsou-li k dispozici (včetně diplomové/disertační práce)
 • Motivační dopis (rozsah 1,5-2 strany), specifikující motivaci k vědecké činnosti a odbornou specializaci 
 • Příklad publikovaného odborného textu (pokud je k dispozici)

Nabízíme:

 • Zajímavou práci v tvůrčím akademickém prostředí
 • Potenciál pro odborný růst a kariéru ve vědě
 • Stabilní zázemí etablované veřejné výzkumné instituce
 • Možnost aplikace vědeckých poznatků do praxe
 • Pracovní smlouvu na dobu určitou s možností prodloužení a možností zapojení do dalších projektů
 • Odpovídající finanční ohodnocení
 • Kvalitní pracovní podmínky a kolegiální atmosféru

Předpokládaný nástup 1. 7. 2022

Nabídky spolu se životopisem a motivačním dopisem zašlete prosím v elektronické podobě vedoucí oddělení metodologie Dr. Kateřině Zábrodské, e-mail: zabrodska@psu.cas.cz, a v kopii vedoucí Ekonomického oddělení p. Ivoně Kubíkové, DiS. (ivona@psu.cas.cz). Případné dotazy prosím adresujte Kateřině Zábrodské.

Uzávěrka přihlášek: 31. 5. 2022


06. 05. 2022

Ředitel Psychologického ústavu AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na DVĚ pozice výzkumných pracovníků/pracovnic:

 • Odborný pracovník/pracovnice výzkumu a vývoje – doktorand/doktorandka nebo postdoktorand/postdoktorandka na úvazek 1,0 a 0,5 v Psychologickém ústavu AV ČR, v. v. i. se zaměřením na psychologii osobnosti, sociální a vývojovou psychologii.

Požadavky:

 • Ukončené magisterské/doktorské studium v oboru psychologie
 • Výrazný zájem o vědeckou činnost, motivace k vědecké dráze
 • Velmi dobrá znalost psané angličtiny
 • Výhodou je znalost metodologie psychologického či sociálně-vědního výzkumu
 • Výhodou je zkušenost s publikováním odborných článků a/nebo řešením výzkumných projektů.
 • Výhodou je zájem o následující oblasti: psychosociální vývoj dětí a dospívajících, meziskupinové vztahy, psychologie celoživotního vývoje

Dokumenty požadované k žádosti:

 • Strukturovaný životopis, s charakterizací případné dosavadní zkušenosti s výzkumem, včetně linků na publikace (včetně diplomové/disertační práce)
 • Motivační dopis (rozsah 1,5-2 strany), specifikující motivaci k vědecké činnosti
 • Příklad publikovaného odborného textu (pokud je k dispozici)

Nabízíme:

 • Pracovní smlouvu na dobu určitou s možností prodloužení
 • Stabilní zázemí veřejné výzkumné instituce
 • Zajímavou práci v tvůrčím akademickém prostředí
 • Možnost aplikace vědeckých poznatků do praxe
 • Odpovídající finanční ohodnocení
 • Kvalitní pracovní podmínky a kolegiální atmosféru

Předpokládaný nástup 1. 6. 2022

Nabídky spolu se životopisem a motivačním dopisem zašlete prosím v elektronické podobě na adresu martina@psu.cas.cz a ivona@psu.cas.cz

Uzávěrka přihlášek: 20. 5. 2022


06. 05. 2022

Ředitel Psychologického ústavu AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozice výzkumných pracovníků:

 • Odborný pracovník výzkumu a vývoje - doktorand na úvazek 0,5 v Psychologickém ústavu AV ČR, v. v. i. se zaměřením na kognitivní psychologii

Požadavky:

 • Ukončené magisterské studium v oboru psychologie, lingvistiky nebo příbuzných oborů
 • Výrazný zájem o vědeckou činnost, motivace k vědecké dráze
 • Vynikající znalost angličtiny
 • Výhodou je výzkumná a publikační/prezentační činnost zaměřená na téma vnímání jazyka a řečové učení
 • Výhodou je zkušenost s programováním, administrací a analýzou behaviorálních experimentů
 • Výhodou je zkušenost s analýzou řečových a/nebo EEG signálů

Dokumenty požadované k žádosti:

 • Strukturovaný životopis s přehledem publikační činnosti
 • Motivační dopis v rozsahu 1-2 stran, specifikující motivaci k vědecké činnosti
 • Příklad odborného textu (ideálně výše uvedeného odborného zaměření), demonstrující kandidátovy požadované schopnosti

Nabízíme:

 • Pracovní smlouva na dobu určitou s možností prodloužení
 • Stabilní zázemí veřejné výzkumné instituce
 • Zajímavou práci v tvůrčím akademickém prostředí
 • Možnost aplikace vědeckých poznatků do praxe
 • Odpovídající finanční ohodnocení
 • Kvalitní pracovní podmínky a kolegiální atmosféru

Předpokládaný nástup 1. 6. 2022

Nabídky spolu se životopisem a motivačním dopisem zašlete prosím v elektronické podobě na adresu chladkova@praha.psu.cas.cz a ivona@psu.cas.cz

Uzávěrka přihlášek: 20. 5. 2022


06. 05. 2022

Ředitel Psychologického ústavu AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozice výzkumných pracovníků:

 • Odborný pracovník výzkumu a vývoje - doktorand na úvazek 0,3 v Psychologickém ústavu AV ČR, v. v. i. se zaměřením na kognitivní psychologii

Požadavky:

 • Ukončené magisterské studium v oboru psychologie, kognitivní vědy nebo příbuzných oborů
 • Výrazný zájem o vědeckou činnost, motivace k vědecké dráze
 • Vynikající znalost angličtiny
 • Výhodou je výzkumná a publikační/prezentační činnost zaměřená na téma samoregulované učení
 • Výhodou je zkušenost s programováním, administrací a analýzou behaviorálních experimentů
 • Výhodou je znalost práce v programu R

Dokumenty požadované k žádosti:

 • Strukturovaný životopis s přehledem publikační činnosti
 • Motivační dopis v rozsahu 1-2 stran, specifikující motivaci k vědecké činnosti
 • Příklad odborného textu (ideálně výše uvedeného odborného zaměření), demonstrující kandidátovy požadované schopnosti

Nabízíme:

 • Pracovní smlouva na dobu určitou s možností prodloužení
 • Stabilní zázemí veřejné výzkumné instituce
 • Zajímavou práci v tvůrčím akademickém prostředí
 • Možnost aplikace vědeckých poznatků do praxe
 • Odpovídající finanční ohodnocení
 • Kvalitní pracovní podmínky a kolegiální atmosféru

Předpokládaný nástup 1. 6. 2022

Nabídky spolu se životopisem a motivačním dopisem zašlete prosím v elektronické podobě na adresu sikl@psu.cas.cz a ivona@psu.cas.cz

Uzávěrka přihlášek: 20. 5. 2022


06. 05. 2022

Ředitel Psychologického ústavu AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici výzkumných pracovníků:

 • Odborný pracovník výzkumu a vývoje – juniorní výzkumník (V1) na úvazek 0,5 v Psychologickém ústavu AV ČR, v. v. i. se zaměřením na kognitivní psychologii.

Hledáme studentku nebo studenta do projektu "Rozpoznávání slov u českých dětí: mezidialektová vývojová perspektiva".

Požadavky:

 • Běžící studium v oboru psychologie, lingvistiky nebo příbuzných oborů
 • Výrazný zájem o vědeckou činnost, motivace k vědecké dráze
 • Vynikající znalost angličtiny
 • Výhodou je předchozí zkušenost s výzkumem v oblasti vnímání jazyka
 • Výhodou je zkušenost s designem a administrací behaviorálních experimentů
 • Výhodou je zkušenost s administrací EEG experimentů

Dokumenty požadované k žádosti:

 • Strukturovaný životopis s přehledem prezentační, případně publikační činnosti
 • Motivační dopis v rozsahu 1-2 stran, specifikující motivaci k vědecké činnosti
 • Příklad odborného textu (ideálně výše uvedeného odborného zaměření), demonstrující kandidátovy požadované schopnosti

Nabízíme:

 • Pracovní smlouva na dobu určitou s možností prodloužení
 • Stabilní zázemí veřejné výzkumné instituce
 • Zajímavou práci v tvůrčím akademickém prostředí
 • Možnost aplikace vědeckých poznatků do praxe
 • Odpovídající finanční ohodnocení
 • Kvalitní pracovní podmínky a kolegiální atmosféru

Předpokládaný nástup 1.6.2022

Nabídky spolu se životopisem a motivačním dopisem zašlete prosím v elektronické podobě na adresu chladkova@praha.psu.cas.cz a ivona@psu.cas.cz

Uzávěrka přihlášek: 22.5.2022Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.