Výběrová řízení

Ředitel Psychologického ústavu AV ČR, v. v. i., vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České Republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení

  • na pozici technicko-administrativní/ho pracovníka/pracovnice na úvazek 0,5 pro koordinaci a administraci experimentů, nábor pokusných osob a asistenci při vyhodnocování

 Požadavky:

  • zájem o problematiku
  • zkušenosti s prací s dětmi
  • běžící nebo ukončené studium relevantního oboru (psychologie, pedagogika, sociální vědy)

Dokumenty požadované k žádosti:

  • Strukturovaný životopis
  • Krátký motivační dopis (max. 1 strana)

Uzávěrka přihlášek: 25. 3.2021

Nabídky spolu s dalšími dokumenty zašlete prosím poštou na adresu:

Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D., DSc.
e-mail: Smolik@praha.psu.cas.cz      

Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.