Laboratoř

Laboratoř Psychologického ústavu AV ČR zajišťuje prostorové a technické možnosti pro provádění experimentálního a observačního výzkumu v pražské pobočce ústavu. Laboratoř se skládá ze tří místností v sídle pražské pobočky ústavu v Hybernské ulici, ve kterých výzkumníci pracují s účastníky výzkumů a připravují technické vybavení, které ke svým výzkumům potřebují. V laboratoři je jedna místnost pro sběr dat pomocí technických zařízení, jako jsou počítače a monitory očních pohybů. V další místnosti se pracuje zejména s dětmi, je zde prostor pro běžná vyšetření a dále např. zvukově izolovaná komora pro prezentaci zvukových podnětů a zaznamenávání zrakových preferencí dětí. Třetí místnost funguje jako dílna a přípravna.

Základním nástrojem v laboratoři jsou kvalitní počítače, které jsou vybaveny softwarem pro měření reakčních časů a pro přesnou prezentaci vizuálních a textových podnětů. Kromě toho laboratoř disponuje speciální technikou. K té patří monitory očních pohybů, které lze použít ke sledování přesného zaměření pozornosti a jeho změn, jakož i k měření průběhu čtení. Další jsou pak aparatury pro sledování zrakových preferencí u dětí a měření jejich habituačního chování. Kromě těchto pomůcek je k dispozici záznamová technika, jako jsou kamery a diktafony.

Laboratoř je využívána nejen pracovníky ústavu, ale je k dispozici také společnému pracovišti Labels (Laboratoř behaviorálních a lingvistických studií), které Psychologický ústav AV ČR provozuje společně s Filozofickou fakultou UK. Pod společnou laboratoř spadá elektroencefalograf využívaný z zaznamenávání evokovaných/událostních potencálů (EP/ERP).

Odborným vedoucím laboratoře je doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D., DSc. (profil)
Hlavní kontaktní osobou Bc. Iveta Černá (profil).