Elektronické zdroje

V knihovně jsou dostupné tyto on-line databáze:

Databáze PsycINFO, PsycARTICLES, Academic Search Complete ad., zpřístupňované na platformě EBSCO.

 

Vzdálený přístup do databází pro vědecké pracovníky PSÚ (z domova, ze zahraničí, mimo rozsah IP adres PSÚ AV ČR)

- do databází použijte stejné přihlašovací údaje získané v ramci interního informačního systému Magion

PsycINFO - vzdálený přístup

PsycARTICLES - vzdálený přístup

 

SAGE Psychology Collection nabízí přístup do 104 recenzovaných časopisů nakladatelství Sage (seznam zde), které zahrnují více než 121 440 článků. Pro úspěšnou řešerši je třeba označit výběr: "SAGE Journals Available to Me". Přístupné jsou ročníky od roku 1999 do současnosti.

ScienceDirect je webové rozhraní pro produkci nakladatelství Elsevier. Z oblasti psychologie je dostupných až 1201 časopisů a knižních titulů včetně učebnic a příruček.

Přístup do produkce vydavatelství Springer je prostřednictvím portálu SpringerLink, nabízející obsah 121 časopisů v oboru psychologie. Mimo to databáze obsahuje také knihy, časopisy, články a jiné dokumenty s volným přístupem.

Přístup pro pracovníky PsÚ do faktografické databáze Cabell's International je prostřednictvím portálu Cabells, který poskytuje informace o více než 11.000 titulech odborných časopisů včetně hodnotících metrik.

Scopus nabízí bibliografické a citační údaje s abstrakty.

Web of Science  poskytuje přístup k bibliografickým informacím včetně abstraktů a citovaných referencí světových vědeckých časopisů ze všech vědeckých oblastí.

Oxford Reference Online (ORO)  obsahuje na 140 slovníků a encyklopedií Oxford University Press.

Další elektronické zdroje jsou dostupné v Knihovně AV ČR prostřednictvím vzdáleného přístupu.

Knihovna Akademie věd realizuje projekt Digitální knihovna, která obsahuje vybraná periodika a monografie z fondu Knihovny AV ČR, v. v. i., především však knihy a časopisy z produkce ústavů AV ČR a jejich předchůdců

Zkušební přístup v PSÚ AV ČR 

Oxford Scholarship Online nabízí plnotextovou kolekci psychologických titulů.