PhDr. Lenka Kollerová, Ph.D.

PhDr. Lenka Kollerová, Ph.D.

Psychologický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i.
Hybernská 8, 110 00 Praha 1
E-mail: kollerova@praha.psu.cas.cz
Tel: +420 221 403 906

Výzkumné zájmy

  • agresivní a prosociální chování
  • vrstevnické vztahy a morální vývoj ve škole
  • depresivní symptomy a školní výkon

Vzdělání

2011 Ph.D., Katedra psychologie, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika
2004 PhDr., Katedra psychologie, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika
2003 Mgr., Katedra psychologie, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika
2002 pobyt na Psychology Department, The George Washington University, Washington, D.C., USA

Pracovní zkušenosti

2004–nyní výzkumná pracovnice (od r. 2016 vědecká pracovnice), Psychologický ústav, AV ČR

Výzkumné projekty a ocenění

2017 – 2018 koordinátorka české strany mobilitního projektu Šikana ve školách: Kdy se vrstevníci zastávají svých šikanovaných spolužáků? realizovaného s rakouským týmem prof. Dagmar Strohmeier z University of Applied Sciences Upper Austria a financovaného Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft a MŠMT ČR (č. 7AMB17AT034)

2015 – 2017 řešitelka grantu Obrana obětí šikany: Longitudinální role  individuálních a skupinových faktorů financovaného Grantovou agenturou ČR (č. GA15-00682S)

2012 – 2014 spolupracovnice na grantu Školní šikana jako proces – sociálně kognitivní analýza třídní šikany financovaném Grantovou agenturou ČR( č. P 407/12/2325)

2008 – 2010 spolupracovnice na grantu Eticko-psychologické faktory šikany a jejího zvládání na základní škole financovaném Grantovou agenturou AV ČR (č. IAA 700250801)

2005 – 2007 řešitelka grantu Školní podvýkonnost v kontextu depresivní symptomatiky u dětí ve věku 9-11 let financovaného Grantovou agenturou ČR (č. 406/05/0915)

2015 Most Read article throughout 2014 in the Journal of Moral Education

2006 Best Poster Award, 6th International Neuropsychiatry Congress: Sydney, 10. - 14. 2006

2003 Cena profesora Matějčka za vynikající diplomovou práci v oblasti dětské a vývojové psychologie

Členství v profesních organizacích

  • Society for Research in Child Development (SRCD)

  • Society for Research on Adolescence (SRA)

Publikace

Kollerová, L., Soukup, P., Gini, G. (2017). Classroom Collective Moral Disengagement Scale: Validation in Czech adolescents. European Journal of Developmental Psychology. doi: 10.1080/17405629.2017.1292907

Kollerová, L., (2016). Střední dětství. In M. Blatný (Ed.), Psychologie celoživotního vývoje,s. 85-97. Praha: Karolinum.

Kollerová, L., Smolík F. (2016). Victimization and its associations with peer rejection and fear of victimization: Moderating effects of individual-level and classroom-level characteristics. British Journal of Educational Psychology, 86(4), 640-656.

Kollerová, L., Janošová, P. (2016). Prosociální chování ke spolužákům: Role rodiny. Československá psychologie, 60(Suppl. 1), 110-119.

Janošová, P., Kollerová, L., Zábrodská, K., Kressa, J., Dědová, M. (2016). Psychologie školní šikany. Praha: Grada.

Kollerová, L.,  Janošová, P., Říčan, P. (2015): Moral motivation in defending classmates victimized by bullying, European Journal of Developmental Psychology, 12(3), 297-309.

Kollerová, L., Janošová, P., Říčan, P. (2014). Good and evil at school: Bullying and moral evaluation in early adolescence. Journal of Moral Education, 43(1), 18-31. Článek ke stažení (počet limitován) zde.

Kollerová, L., Janošová, P., Říčan, P. (2014). Moral disengagement from bullying: The effects of gender and classroom. New Educational Review, 37(3), 280-291.

Kollerová, L., (2014). Depresivní symptomy souvisejí se školním výkonem už v mladším školním věku. In M. Blatný (Ed.), Člověk v kontextech celoživotního vývoje, s. 117-131, Brno: Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.

Janošová, P., Kollerová, L., Zábrodská, K. (2014). Školní šikana v současnosti – její definice a operacionalizace. Československá psychologie, 58(4), 368-377.

Kollerová, L., Janošová, P. (2011). Výzkum psychologických aspektů šikanování mezi žáky na základních školách v ČR. In A. Šimegová & M. Kováčová (Eds.), Šikanovanie v prostredí školy: možnosti prevencie a zvládani, s. 119-133, Trnava: Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave.

Fráňová, L. (2010). Školní šikana z pohledu morální kognice: přehled vybraných poznatků. Československá psychologie, 54(2), 175-185.

Fráňová, L., Lukavský, J., Preiss, M. (2008). Relationship of Children’s Depression Inventory Factor Structure to School Achievement. Studia Psychologica, 50(4), 383-394.

Fráňová, L., Preiss, M. (2008). Školní známky ve vztahu k depresivní symptomatice, inteligenci a neuropsychologickým proměnným. Československá psychologie, 52(4), 321-337.

Fráňová, L., Lukavský, J., Preiss, M. (2006). Školní podvýkonnost a subjektivní míra depresivních symptomů. Československá psychologie, 50(6), 533-542.

Preiss, M., Fráňová, L. (2006). Depressive symptoms, academic achievement, and intelligence. Studia Psychologica, 48(1), 57-67.

Fráňová, L., (2004). Depresivní symptomatika ve věku 12-15 let - mezipohlavní rozdíly a další souvislosti. Československá psychologie, 48(6), 510-522.

Fráňová, L. (2004). Gender Difference in Adolescent Depressive Symptoms: Possible Explanations. Bulletin PsÚ, 10(1), 1-15.

Preiss, M., Motejlková, J., Janů, I., Kolárová, E., Fráňová L., Toman, J. (2004). Neuropsychologická zkouška vizuální paměti. Vodítka pro dětskou klinickou praxi. Psychiatrie, 8(Suppl. n. 3), 64-69.

Vybrané konferenční příspěvky

Kollerová, L., Janošová, P. (2016, červen). The role of gender and family in helping classmates. Bullies, Bullied and Bystanders, Dublin, Irsko.

Kollerová, L., Smolík, F. (2016, duben). Fear of victimization in bullying: Individual victimization, gender, peer support, and classroom victimization play a role. 16th SRA Biennial Meeting, Baltimore, USA.

Janošová, P., Kollerová, L., Říčan, P. (2013, září). Class matters in moral disengagement. 16th European Conference on Developmental Psychology, Lausanne, Švýcarsko.

Kollerová, L., Janošová, P., Říčan, P. (2012, říjen). How participants in bullying morally evaluate hypothetical bullies and defenders. Poster prezentovaný na International Conference: Bullying and Cyberbullying: The Interface between Science and Practice, Vídeň, Rakousko.

Kollerová, L., Preiss, M., Janošová, P. (2012, srpen). Relations of neuropsychological functioning and depressive symptoms to school achievement in children, Psychology & Health. Roč. 27, Sup. 1 (2012), s. 250-251. Poster prezentovaný na 26th Conference of European Health Psychology Society, Praha, Česká republika.

Preiss, M., Fráňová, L. (2008, červenec). Academic achievement in relation to depressive symptomology, intelligence, and neuropsychological variables. Poster prezentovaný na 29 th International Congress of Psychology, Berlín, Německo.

Fráňová, L. (2007, červenec). The Children's Depression Inventory in studying the relationship between depressive symptoms and school achievement. In V. Polišenská M. Šolc, & J. Kotrlová (Eds.), 10th European Congress of Psychology, 287 p., Prague, EFPA/UPA. Prezentace na 10th European Congress of Psychology, Praha, Česká republika.

Fráňová, L., Lukavský, J., Preiss, M. (2006, září). Academic underachievement and perceived level of depression. Poster prezentovaný na 6th International Neuropsychiatry Congress, Sydney, Austrálie.