V pondělí 20. června 2022 proběhlo v pražské vile Lanna slavnostní předání Prémií Otto Wichterleho,

23. 06. 2022

které Akademie věd ČR uděluje mimořádně kvalitním a perspektivním vědeckým pracovníkům AV ČR, kteří přispívají vynikajícími výsledky k rozvoji vědeckého poznání, jsou nositeli vědeckých hodností nebo titulů (CSc., Dr., Ph.D., DrSc., DSc.) a v kalendářním roce podání návrhu dosáhnou věku nejvýše 35 let. Návrhy na udělení prémie podávají ředitelé pracovišť AV ČR po konzultaci s radami pracovišť.

Mezi oceněnými byla také naše kolegyně Kateřina Chládková.

Srdečně gratulujeme!