Publications

Selected recent publications

 • Šolcová, Iva – Vinokhodová, A. – Gushin, V. – Kuznetsova, P.
  Tend-and-befriend behaviour during spaceflight simulation.
  Acta Astronautica, 2022, 2, 79-87, IF 2020: 2.413.

 • Czekóová,Kristína - Shaw, D. J. - Lamoš, M. – Špiláková, Beáta - Salazar, M. - Brázdil, M.
  Imitation or Polarity Correspondence? Behavioural and Neurophysiological Evidence for the Confounding Influence of Orthogonal Spatial Compatibility on Measures of Automatic Imitation.
  Cognitive Affective & Behavioral Neuroscience, 2021, 1, 212-230, IF 2020: 3.282.

 • Mudrák, Jiří – Zábrodská, Kateřina – Machovcová, Kateřina – Cidlinská, Kateřina - Takács, L.
  Competing values at public universities: Organisational cultures and job demands-resources in academic departments.
  Higher Education Quarterly, 2021, 4, 1-21.

 • Koutná, Veronika - Blatný, Marek - Jelínek, Martin
  Concordance of Child Self-Reported and Parent Proxy-Reported Posttraumatic Growth in Childhood Cancer Survivors.
  Cancers (Basel). 2021, 16, 1-10, č. článku 4230, IF 2020: 6.639.

 • Květon, Petr - Jelínek, Martin - Burešová, I.
  The role of perfectionism in predicting athlete burnout, training distress, and sports performance: A short-term and long-term longitudinal perspective.
  Journal of Sports Sciences, 2021, 17, 1969-1979, IF 2020: 3,337.

 • Millová, Katarína - Malatincová, T. – Blatný, Marek
  Intergenerational transmission of generativity and stagnation within families in a society after a macrosocial change: A two-generation study.
  Current Psychology, 2021, 4, IF 2020: 4.297

 • Šolcová, Iva - Děchtěrenko, Filip - Poláčková Šolcová, Iva - Hofer, J. - Busch, H. - Au, A.
  Cross-Cultural Examination of University Education and Ego Integrity in Late Adulthood: Implications for Policy and Practice.
  Journal of Aging & Social Policy, 2021, 6, 585-599, IF 2020: 2.283.

 • Chládková, Kateřina - Šimáčková, Š.
  Distributional Learning of Speech Sounds: An Exploratory Study Into the Effects of Prior Language Experience.
  Language Learning. 2021, 1, 131-161, IF 2020: 4.667.

 • Kollerová, Lenka - Soukup, P. - Strohmeier, D. - Caravita, S.C.S.
  Teachers’ active responses to bullying: Does the school collegial climate make a difference?
  European Journal of Developmental Psychology, 2021, 1, 1-18, IF 2020: 2.081.

 • Smolík, Filip - Bláhová, Veronika
  Early linguistic reference to first and second person depends on social understanding as well as language skills: Evidence from Czech 30-month-olds.
  First Language, 2021, 1, 109-125, č. článku 0142723720938898, IF 2020: 1.328

 • Lacko, David - Čeněk, J. - Urbánek, Tomáš
  Psychometric Properties of the Independent and Interdependent Self-Construal Questionnaire: Evidence From the Czech Republic.
  Frontiers in Psychology, 2021, 6, č. článku 564011, IF 2020: 2.990.

 • Smolík, Filip - Matiasovitsová, K.
  Sentence Imitation With Masked Morphemes in Czech: Memory, Morpheme Frequency, and Morphological Richness.
  Journal of Speech Language and Hearing Research, 2021, 1, 105-120, IF 2020: 2.297.

 • Chládková, Kateřina - Podlipský, V.J. - Nudga, N. - Šimáčková, Š.
  The McGurk effect in the time of pandemic: Age-dependent adaptation to a partial loss of visual speech cues.
  Psychonomic Bulletin and Review, 2021, 3, 992-1002, IF 2020: 5.536.

 • Šolcová, Iva - Vinokhodova, A. - Gushin, V.
  Anticipated and perceived personal growth and values in two spaceflight simulation studies.
  Acta Astronautica, 2021, 179, 561-568, IF 2020: 2.413.

 • Chrz, Vladimír - Dubovská, Eva - Poláčková Šolcová, Iva
  Nadir experiences and ego-integrity: types of narrative enactment.
  Ageing and Society, 2021, 9, 2006-2025, IF 2020: 2.786.

 • Filip, Miroslav - Poláčková Šolcová, Iva - Kovářová, Marie - Lukavská, Kateřina - Hofer, J. - Čermák, Ivo
  Dialogical Integration of Life Experiences and Successful Aging.
  International Journal of Aging & Human Development, 2021, 4, 492-520, IF 2020: 2.224.

 • Koutná, Veronika - Blatný, Marek - Jelínek, Martin
  Posttraumatic stress and growth in childhood cancer survivors: Considering the pathways for relationship.
  Journal of Psychosocial Oncology, 2021, 1, 105-117, IF 2020: 2.029.

 • Kollerová, Lenka - Killen, M.
  An experimental study of teachers’ evaluations regarding peer exclusion in the classroom.
  British Journal of Educational Psychology, 2021, 1, 463-481, IF 2020: 3.241.

 • Děchtěrenko, Filip - Lukavský, Jiří - Štipl, J.
  False memories for scenes using the DRM paradigm.
  Vision Research, 2021, 178, 48-59, IF 2020: 1.886.

 • Graf, Sylvie - Paolini, S. - Rubin, M.
  Does intimacy counteract or amplify the detrimental effects of negative intergroup contact on attitudes?
  Group Processes & Intergroup Relations, 2020, 2, 214-225, IF 2019: 2.540.

 • Filip, Miroslav - Kovářová, Marie
  Will bootstrap clustering resuscitate repertory grid assessment of cognitive complexity? Convergence with integrative and dialogical complexity suggests it could.
  Journal of Constructivist Psychology, 2020, 2, 153-171, IF 2019: 1.036.

 • Filip, Miroslav - Lukavská, Kateřina - Poláčková Šolcová, Iva
  Dialogical and integrated self in late adulthood: Examining two adaptive ways of growing old.
  International Journal of Aging & Human Development, 2020, 4, 337-362, IF 2019: 1.071.
 • Klicperová-Baker, Martina - Hoskovcová, S. - Heller, D.
  Psychology in the Czech lands: Bohemia, Czechoslovakia, and the Czech Republic.
  International Journal of Psychology, 2020, 2, 133-143, IF 2019: 1.255.

 • Graf, Sylvie - Linhartová, P. - Sczesny, S.
  The effects of news report valence and linguistic labels on prejudice against social minorities.
  Media Psychology, 2020, 2, 215-243, IF 2019: 2.397.

 • Koutná, Veronika - Blatný, Marek
  Socialization of Coping in Pediatric Oncology Settings: Theoretical Consideration on Parent–Child Connections in Posttraumatic Growth.
  Frontiers in Psychology, 2020, č. článku 554325, IF 2019: 2.067.

 • Czekóová, Kristína - Shaw, D. J. - Pokorná, Zuzana - Brázdil, M.
  Dissociating Profiles of Social Cognitive Disturbances Between Mixed Personality and Anxiety Disorder.
  Frontiers in Psychology, 2020, 11, č. článku 563, IF 2019: 2.067.

 • Chládková, Kateřina - Paillereau, Nikola
  The What and When of Universal Perception: A Review of Early Speech Sound Acquisition.
  Language Learning, 2020, 4, 1136-1182, IF 2019: 3.408.

 • Žingora, Tibor - Stark, T.H. - Flache, A.
  Who is most influential? Adolescents’ intergroup attitudes and peer influence within a social network.
  Group Processes & Intergroup Relations, 2020, 5, 684-709, č. článku 1368430219869460, IF 2019: 2.540.

 • Žingora, Tibor - Vezzali, L. - Graf, Sylvie
  Stereotypes in the face of reality: Intergroup contact inconsistent with group stereotypes changes attitudes more than stereotype-consistent contact.
  Group Processes & Intergroup Relations, 2020, 9, 1-22, č. článku 1368430220946816, IF 2019: 2.540.

 • Mudrák, Jiří - Zábrodská, Kateřina - Machovcová, Kateřina
  Psychological constructions of learning potential and a systemic approach to the development of excellence.
  High Ability Studies, 2020, 2, 181-212, IF 2020: 1.115.

 • Říčan, Pavel
  Cesta životem. Vývojová psychologie. 4. dopl. vydání.
  Praha: Portál, 2021, 451 s.

 • Čermák, Ivo (ed.) - Šikl, Radovan (ed.)
  Příběh československé psychologie: rozhovory s osobnostmi oboru I.
  Praha: Portál, 2021. 415 s.

 • Smolík, Filip (ed.)
  Psychologický ústav.
  Praha: Academia, 2021, 24 s.
   
 • Blatný, Marek (ed.)
  Osobní pohoda a osobnost v celoživotní perspektivě.
  Praha: Academia, 2020, 220 s.

 • Květon, Petr
  Hraní videoher v dětství a dospívání. Dopady a souvislosti v sociálně-psychologické perspektivě.
  Praha: Grada, 2020, 176 s.

 • Lenka Kollerová - Anna Pospíšilová - Pavlína Janošová

  Šikanování na školách.

  Praha: Academia, 2020, 15 s.

 • Iva Poláčková Šolcová

  Emoce. Regulace a vývoj v průběhu života.

  Praha: Grada, 2018, 237 s.

 • Klicperová-Baker, Martina
  Czech-American Relations. Shared history, compatibility of attitudes, and the importance of democracy.
  San Diego: Montezuma Publishing, 2017, 50 s.

 • Smolík, Filip - Turková, J. - Marušincová, K. - Malechová, V.
  Dotazník vývoje komunikace II. Dovyko II. Dotazník pro diagnostiku jazykového vývoje ve věkovém rozmezí 16 až 30 měsíců. Příručka a normy.
  Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017, 71 s.

 • Polišenská, Veronika - Borovanská, M. - Koubalíková, S. - Králová, M. - Šturmová, L. - Vokřálová, Z.
  Psychologické aspekty resocializace pachatelů majetkové trestné činnosti a jejich reintegrace do společnosti.
  Praha: Psychologický ústav AV ČR, v. v. i., 2016, 220 s.

 • Pavlína JanošováLenka KollerováKateřina ZábrodskáJiří Kressa – Mária Dědová

  Psychologie školní šikany.

  Praha: Grada, 2016, 416 s.

 • Pavel ŘíčanPavlína Janošová

  Spirituální výchova v rodině. Co radí psychologové?

  Praha: Portál, 2016, 176 s.

 • Marek Blatný (ed.)

  Personality and Well-Being Across the Life-Span.

  London: Palgrave Macmillan, 2015, 190 s.

 • Sylvie GrafMartina Hřebíčková – Magda Petrjánošová – Alicia Leix

  Češi a jejich sousedé.

  Praha: Academia, 2015, 352 s.

   

 • Shulamith Kreitler (ed.) – Tomáš Urbánek (ed.)

  Conceptions of Meaning.

  New York: Nova Science Publishers, 2014, 270 s.

 • Dalibor Vobořil - Petr Květon - Martin Jelínek

  Psychological Machinery: Experimental Devices in Early Psychological Laboratories.

  Peter Lang, 2014, 130 s.

 • Iva Šolcová (ed.) - Iva Stuchlíková (ed.) - Vadim I. Guščin (ed.)

  MARS-500: Fakta a postřehy ze simulovaného letu na rudou planetu.

  Praha: Academia, 2014, 359 s.

 • Filip Smolík - Gabriela Seidlová Málková

  Vývoj jazykových schopností v předškolním věku.

  Praha: Grada, 2014, 248 s.

 • Veronika Nielsen Sobotková - Marek Blatný - Michal Hrdlička - Martin Jelínek

  Rizikové a antisociální chování v adolescenci.

  Praha: Grada, 2014, 147 s.

 • Complete publications list