Ongoing projects

Project

Investigator

Duration

NPO - program EXCELES    
LX22NPO5101
The National Institute for Research on the Socioeconomic Impact of Diseases and Systemic Risks
Jiří Mudrák 2022-2025

Projects

Investigator

Duration

GA23-06289S
Následky šikany: Jak charakteristiky školních tříd zmírňují psychické potíže spojené s viktimizací, RIV
Lenka Kollerová 2023-2025
GA23-06170S
Role různých typů sociálních norem ve zlepšování konfliktních meziskupinových vztahů, RIV
Sylvie Graf 2023-2025
GA22-16153O
Vlivní adolescenti: Identifikace nejvlivnějších adolescentů v školních třídách napříč různými sociálními kontexty
Tibor Žingora 2022-2024
GA21-09797S
Learning to recognize words: a developmental cross-dialectal perspective, RIV
Kateřina Chládková 2021-2023
TL05000458
Diagnostic tool for assessment of communicative development in Czech children from 8 to 30 months, RIV
Nikola Paillereau 2021-2023
TL03000287
Software for advanced diagnosis of graphomotor disabilities, RIV
Tomáš Urbánek 2020-2023
TL03000019
Factors for reoffending and the process of desistance in the context of conditional release, RIV
Tomáš Urbánek 2020-2023
GA20-01214S
Mutual perception of acculturation preferences in majority and immigrants: An intergroup perspective, RIV
Sylvie Graf 2020-2022
GA20-06894S
Maximal visual memory, RIV
Filip Děchtěrenko 2020-2022
GA20-08583S
Midlife experience: transitions, crises, and growth, RIV
Iva Poláčková Šolcová 2020-2022
GA20-13732S
Excellent research between an individual, institution, and discourse:
Collaborative construction of research productivity at research institutions, RIV
Kateřina Zábrodská 2020-2022

Project EU

Investigator

Duration

Horizon 2020 - ID 953326
G-VERSITY - Achieving Gender Diversity,  CORDIS

UNIVERSITAET BERN Sylvie Graf

10/2020-12/2024